Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Pokyn - likvidovat iniciativu Ne základnám?!

20.8.2008 - Václav Novotný, Britské listy

Stačí se podívat na uplynulé měsíce a najdete logiku kroků, které jsou proti iniciativě Ne základnám vedeny. Občané byli informováni, s kým vším že se to iniciativa spojila, dominujícím tvrzením bylo, že s KSM. To, že iniciativa byla a je otevřenou platformou, že není jejím posláním kohokoliv lustrovat, zůstávalo stranou. Měla a má jediný cíl, odpor proti instalaci cizí vojenské základny v ČR (k tomuto postoji se hlásí široké spektrum občanů) a předpokládat, že iniciativa bude někomu bránit v jeho postoji, bude odmítat jeho účast v iniciativě je jen vlastní pohled a chápání "demokratických" principů u odpůrců iniciativy.

Když nepomohla tato forma diskreditace iniciativy, prostřednictvím řady novinářů a médií (iniciativa má informace, že jedna skupina novinářů je nucena psát "do šuplíku", druhá skupina je přesvědčena o pravdivosti svého jednání, komentovaného zpravodajství a není již schopna oddělit své pravicové přesvědčení od profesionální práce ), nastoupila další forma jak poškodit iniciativu.

ČT bez uzardění podstrčila veřejnosti možné napojení iniciativy na tajné služby. Jiný redaktor podsouvá společnosti informaci, že iniciativa je placena ze zahraničí. Jako každý čtenář, mám i já dost známých, abych si dopady těchto podsunutých informací, které jsou sprostou pomluvou a lží, v reakcích u známých ověřil. Čtenáři periodik, diváci televizí, kteří pravidelně a hlouběji nesledují události kolem iniciativy, a jsou spíš nerozhodní ve svém postoji k instalaci cizí vojenské základny, výplodům redaktorů i ČT věří.

Přes ohromnou moc, kterou média mají, přes 20 milionů KČ použitých na vymytí mozků občanů se nepodařilo zlomit odpor většiny občanů ani iniciativy Ne základnám v jejich postoji. Nepodařilo se utlumit, omezit, zesměšnit akce iniciativy tvrzením o pár stovkách demonstrantů.

Naopak, iniciativa kontruje, realizuje nonstop petiční stánek a informační středisko "Ne cizí základně" v ČR na Václavském náměstí, které je již 1450 hodin v nepřetržité činnosti a je zdrojem cenných informací.

Několik aktivistů bylo odrazeno od aktivní činnosti zjišťováním osobní totožnosti, které provádí městská policie. Nepomohla však ani výhružka pokuty 50.000,- Kč za přestupek, pokud nedojde k ukončení činnosti petičního stánku, kdy údajně na petiční stánek není povolení záboru prostranství. Výklad petičního zákona a petičního místa podle ředitele městské policie (a netýká se to jen Prahy, zkušenosti jsou např. z Tábora, Jindřichova Hradce), je - petiční stánek bude stoleček a slunečníček a navíc, potvrzení o záboru.

Byl jsem ubezpečen státním úředníkem, že úřad městské části nemusí za zábor požadovat úhradu. Petiční zákon v tomto směru hovoří jasně a pokud tento zcela nejzákladnější pilíř existence demokratického státu má být zachován, nesmí se dostat do ekonomické závislosti.

Nepomohlo zastrašování a ohýbání petičního zákona, nastoupila agrese. Aktivistům iniciativy Ne základnám v petičním stánku je vyhrožováno fyzickým napadením, rozbitím hlavy kamenem. Jsou zastrašováni, že pokud stánek do druhého dne neodstraní, bude podpálen. Opakovaně dochází k fyzickým útokům na jednotlivé aktivisty držící službu na stánku, jsou ze stánku vytlačováni, dochází k postrkování stolečků, ničení podepsaných petičních archů, několikrát je volána policie, která se k incidentu dostavuje po 20 minutách.

Ani tato forma nevede k otupení, zastrašení aktivistů, eliminování činnosti iniciativy Ne základnám. Nepomáhá do 12 hodin odstraňování vylepených plakátů iniciativy, na kterých jsou občané informováni o připravovaných akcích. Plakáty s pozváním na kulturní akce bez problému přežívají i celý měsíc.

Občané přispívají ekonomicky na činnost iniciativy a tato skutečnost je prezentována na účtu iniciativy Ne základnám. Dochází ke snaze přiškrtit iniciativu ekonomicky a z jejího účtu odčerpat násobným vložením částky 0,1 Kč řádově tisíce korun a to na poplatcích bance. Ani tato forma nenese své výsledky a tak přichází poslední: vytlačit iniciativu z ulic, náměstí, dostávat jejich akce do kolizí.

Stačí k tomu např. MHMP v blízkosti místa petičního stánku, řádně svolaného shromáždění Ne cizím vojenským základnám povolit svolavateli - aktivistům Pro rakety jejich shromáždění a čekat, kdy dojde ke kolizi. Jedná se přitom o skupinu aktivistů, kteří byli opakovaně policií vykázáni ze shromáždění pořádaných iniciativou Ne základnám. Když k eliminaci iniciativy Ne základnám nepomohla média, vyjádření některých politiků a představitelů vlády, nastupuje státní správa a provokatéři.

Marně vládnoucí garnitura doufá, že to iniciativa Ne základnám vzdá, přičemž si neuvědomuje, že nebýt jí, dá se mluvit o normalizované společnosti. Tuto skutečnost by rušily pouze prováděné průzkumy, kterým stejně zastánci vzniku cizí vojenské základny v ČR a vládnoucí garnitura nevěří. Jakákoliv vládní garnitura, která nerespektuje vůli lidu má jistotu v kvalitním rozvoji činnosti iniciativy Ne základnám do systému mimoparlamentní opozice.


Zdroj: Britské listy

Václav Novotný je aktivista iniciativy Ne základnám a spolukoordinátor nonstop petičního stánku na Václavském náměstí

 

« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press