Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Po amerických základnách zůstává zpustošená zem (jestliže ovšem kdy odejdou…)

30.3.2009 - Marie Lienau
V posledních měsících druhé světové války, přesně 20. března 1945, dobili američtí vojáci téměř bez odporu německé město Kaiserslauten a od té doby patří k jeho koloritu. Ohrožení z východu sice zmizelo, ale vojenská základna v Kaiserlauten a US-Air Force v Ramsteinu v říjnu 2007 prodloužila dobu svého pobytu o dalších deset let – s opcí, která mluví o možnosti dalších 4 x deseti let. Nejde však o vojenskou smlouvu v základním slova smyslu, ta je ošetřena v rámci NATO důkladně a jistě zcela jinak.

Obyvatelstvo v okolí města Kaislerslauten a letecké základny Ramstein se totiž o vytrvalosti a pojištěné dlouhodobosti pobytu amerických vojsk dozvědělo z jiného pramene. Regionální média zveřejnila zprávu o tom, že se americké základny dohodly s regionálním poskytovatelem pitné vody TKW (Technische Werke Kaiserslauten) na zásobování vodou na dobu deseti let napevno.

Do smlouvy byly zahrnuty cca. 550 tis. kubíků pitné vody ročně, které budou do základen vedeny 27 km dlouhými rozvodnými sítěmi, jež si musí Američané vybudovat na vlastní náklady. Ale provoz, technická údržba a opravy spadají pod poskytovatele – to vše s pojištěním, že se musí jednat o „dostatečné zásobování“. Platby po dobu desíti let činí necelých 1,64 eur za kubík pitné vody. Ve srovnání s tím platí běžní obyvatelé města Kaiserslauten již dnes za stejný kubík okolo 3,61 eur. Náklady, které provozovatel „tratí“ v nevýhodné smlouvě s americkou základnou přenese samozřejmě na ostatní spotřebitele

To ale není vše, nad čím se obyvatelé tohoto regionu pozastavují. Již od roku 2005 poukazují totiž ekologičtí aktivisté na to, že veškeré oblasti ve svahu mezi městy Waldmohr a Kaiserslauten, kde se nachází řada amerických vojenských zařízení, jsou provozem základen silně znečištěna. Spodní voda pod všemi základnami obsahuje dnes vysoce jedovaté, karcinogenní škodliviny (Luftpost, 12­/2005, Extrablatt 7/2007 a 11/2007).

Americká vojska a ani US-Air Force už proto nemohou vlastní studny za účelem pitné vody ani využívat. Kontaminace se ale dále rozšiřuje a dosáhne v dohledné době na veškeré hlubinné vrty (patřící Účelovému svazu zásobování vodou v Západní Falci u Rodenbachu a spravovanému také TKW). Svaz už poté nebude moci vrty využívat a bude muset vodu nákladně čistit a upravovat. Touto vodou však Svaz zásobuje 129 místních obcí.

Původci škody, americké vojenské základny, se žádných sankcí obávat nemusí. Ba naopak – vedení města a regionu vyjádřilo radost nad uzavřenými smlouvami, jde prý o „dobrý obchod“. Aktivisté ale právem tvrdí, že je tomu naopak. Původci velkoplošných škod, jimž tato území nepatří a jimiž jsou pouhými nájemci, nejsou nuceni k sanaci zamořených studen. Mohou vodou plýtvat a znečišťovat ji i nadále čímkoliv a ještě za to dostanou zaplaceno – nízkou a pevnou cenou na deset, možná i na padesát let.


Ze zdrojů „Buergerinitiative gegen Fluglarm und Umweltverschmutzung e.V., Wolfgang Jung, Assenmacherstr. 28, D-67659 Kaiserslauten“ sepsala Marie Lienau

« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press