Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Chceš-li mír, připravuj…?

22.11.2010 - Oskar Krejčí
Svět, ve kterém žijeme, rozhodně není nejlepším z možných světů. Podle dostupných údajů probíhalo na počátku roku 2010 šest válek, tedy ozbrojených konfliktů s více než tisíci padlými za rok. Paralelně bylo možné zaznamenat dalších 14 konfliktů, v nichž aktuálně neumíralo více než tisíc lidí ročně, ovšem v každém z nich od jejich počátku zahynulo více než tisíc lidí. Každý z nich je ukázkou selhání lidského rozumu, neschopnosti řešit problémy jednáním a kompromisy.

Diskuse o riziku budoucí světové války se může zdát cynická. Někdy takové bezesporu je. Její základní funkce je ale očistná: pomáhá ukázat absurdnost chování některých států a politiků. Neexistuje jiná cesta ke kontrole zbrojení či odzbrojení, než ta, která se opře o upřímné diskuse počítající velkost rizik světové války. Jen maximálně srozumitelné poznání, že ztráty v nové světové válce by převýšily jakýkoliv možný zisk, může světové válce zabránit – může vézt k likvidaci zbraní hromadného ničení, k pochopení rizika spojeného s neustálým horečnatý, zbrojením. K pochopení, že ohroženi jsme všichni.

Jediným řešením, jak se vyhnout válce, je poznání mocností, že si vis pacem, para pacem – chceš-li mír, připravuj mír. Pouze kooperace, porozumění pro oprávněné zájmy druhých a schopnost hledat kompromisy při řešení sporů otevírá cestu k míru na této planetě.

Jenže:

Konec studené války přinesl podivný mír. Podle údajů Stockholmského institutu pro výzkum míru (SIPRI) stouply v tomto století světové vojenské výdaje téměř o polovinu, aby dosáhly těžko uvěřitelné hladiny 1,5 biliónů dolarů v běžných cenách. Jen samotný vítěz studené války, USA, zvedl své vojenské výdaje za léta 2000 až 2009 o 75,8 % – a přenáší závody ve zbrojení i do kosmu. Zdá se, že lidstvo stále věří klasickému rčení si vis pacem, para bellum – chceš-li mír, připravuj válku – a zbrojí. Dějiny ovšem ukazují, že se zbrojním lidstvo válkám nevyhnulo…

Státy s největšími vojenskými výdaji (2009) (v běžných cenách a směnných kurzech) 

stát  výdaje (milardy USD)  změna 2000-09 %   výdaje na hlavu (USD) % HDP 2008  podíl na světových výdajích v %      


USA                      661         75,8            2100                    4,3            43,0   

Čína                    [100]      217                [74,6]                 2,0           [6,6]   

Francie                   63,9         7,4             946                    2,3             4,2   

Velká Británie          58,3       28,1             946                    2,5             3,8   

Rusko                   [53,3]     105              [378]                  [3,5]          [3,5]   


mezisoučet pěti           937                                                                   61  


Japonsko                 51,0       – 1,3             401                     0,9          3,3   

Německo                  45,6       – 6,7             555                    1,3           3,0   

Saúdská Arábie         41,2        66,9           1603                    8,2           2,7   

Indie                       36,3        67,3               30,4                 2,6           2,4  

Itálie                       35,8     – 13,3              598                   1,7           2,3  

mezisoučet deseti   1147                                                                   75  

Brazílie                   26,1         38,7              135                    1,5           1,7  

Jižní Korea              24,1         48,2              499                    2,8           1,6  

Kanada                  19,2          48,8             568                    1,3           1,3  

Austrálie                 19,0        50,2              892                     1,8           1,2  

Španělsko              18,3         34,4              408                     1,2           1,2  

mezisoučet

patnácti              1258                                                                          82  


svět celkem        1531           49,2             224                     2,7           100  

Poznámka: [ ] = odhad.

Pramen: SIPRI Yearbook 2010. Armaments, Disarmament and International Security. Oxford: Oxford University Press, 2010.

 

Celý článek na:http://www.blisty.cz/2010/11/22/art55581.html 


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press