Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Jan Neoral - Mezinárodní konference v Brdech, 20.10.2007

26.10.2007

Vážené dámy, vážení pánové,
dovolte mi, abych Vás všechny srdečně přivítal na dnešním shromáždění.

Jsem starostou Trokavce, vesnice s 97 obyvateli, v krásné brdské přírodě. Dva kilometry od naší vesnice by měl stát americký radar, monstrum, ohrožující život v celé Evropě. Jsem hrdý na občany naší vesnice, protože jako první v České republice se dokázali postavit proti samolibé aroganci vlády této země.

S morálním kreditem českých vládních politiků to jde s kopce. Premiér se nestydí lhát na půdě parlamentu, přestože videozáznam z Borovna ho usvědčuje. Neváhá před kamerami dělat v parlamentu obscénní gesta vztyčeným prostředníkem, nerozpakuje se vzkázat většině občanů, že se s nimi nehodlá o cizí vojenské základně v jejich domovech bavit.  Ten vztyčený prostředník je jeho vzkazem občanům : „Tohleto jste pro mne!“

Žijeme ve světě rychlého předávání informačních dat. Svět se dívá na Českou republiku a hodnotí její politiky. Stydím se za ně. Arogance a osobní prospěch u mnohých převládá nad odborností, morálkou a službou občanům.

Když si dnes vybavím, s jakou suverenitou a jistotou vládní politici, za pár hodin po ustavení vlády dvou přeběhlíků kývli na žádost USA umístit do Brd radar, musím se ptát, v čem vlastně spočívá zodpovědnost této vlády?
Naší armádě se nedivím - při kvalitách rychle se střídajících ministrů obrany, z nichž každý další je směšnější a neodbornější než ten předchozí, to snad ani horší už být nemůže.

Pan premiér a vláda, to je něco jiného. Ti mají tuto republiku vést k prosperitě, k bezpečí. Neměli po ustavení vlády ani základní informace o americkém radaru, nemohli si nic ověřit - ale snaživě a podivně rychle zvedli ruce pro toto zařízení. Pro věc, která, jak se už dnes jasně prokazuje, může vážně nejen zdravotně ohrozit občany brdských vesnic, ale, co je hlavní, může v budoucnu přinést občanům ČR i Evropy velké problémy. Ohrozit jejich domovy, životy, vyvolat nové zbrojení a vyprovokovat nebezpečnou  militantní rivalitu mezi velmo-cemi.

Dnes vědci a politici z různých míst světa, celebrity, filozofové, politické strany Evropy, do-konce i američtí senátoři, kongresmani protestují proti zbrojařským hrám v Evropě, proti bilaterární servilní dohodě. Přesto vládní koalice, přesněji řečeno pár nepříliš moudrých a vlastně směšných politiků okolo premiéra malé republiky uprostřed  Evropy horuje pro toto monstrum. Proti vůli většiny národa, proti zdravému rozumu. Občany pohrdají a tvrdí, že se všichni mýlí, jsou dezorientovaní, protože slouží komunistům, bolševikům, Rusku, islámu, zbabělcům - a ničemu nerozumí.

Politikům vládních stran vůbec nejde o službu společnosti, službu lidem, aby tu lidé mohli žít v bezpečí.  Nejde jim o zodpovědnost za velmi závažná rozhodnutí ve prospěch státu a lidí. Jde jim o  prosazení zámyslu postavit tu americký radar,  proti vůli většiny národa.

Trokavec uspořádal 17. března první místní referendum o americké základně, a to vyvolalo širokou pozornost mezinárodních médií. Novináři ve zralých západních demokraciích jakéhokoliv politického přesvědčení se vždy zajímají o to, když  řadový občan začne energicky vyjadřovat své mínění a sdružovat se v určité kauze. Proto tak obrovský světový mediální zájem o vesnici Trokavec,  o odpor občanů proti radaru.  
Signál je jasný: Chcete-li v nějaké kauze něčeho dosáhnout, musíte v ní něco veřejně dělat, ne jen tiše nadávat doma nebo v hospodě.  Proto se musíme ve svém boji sdružovat. Ať se jedná o radar, o odzbrojení, o světový mír.

Někdy to bývá tak, že se starostové odkloní od občanů,  a slouží politikům.  Tady se podařilo starostům spojit své síly, a dokonce spolupracovat i s nezávislými iniciativami, Greenpeace, občany, některými politiky,  vědci, celebritami.
V tom je naše šance - dokázat vládě, že zůstane osamocena se svou servilností, samolibostí, nezájmem a pohrdáním lidmi. Je to zápas Davida a Goliáše - a všichni už víme, jak Goliáš dopadl.

V tom je, znovu zdůrazňuji, naše síla.  Hirošimský pan starosta už ví, kde leží Trokavec.  Vzdálenosti se zkracují. Lidé si uvědomují, že starostové jsou tu pro lidi,  a že se jich proti prodejné vládě musí  umět zastat.  Lidé si uvědomili sílu svého hlasu.
Samozřejmě že už se vyskytují starostové, kterým je příkaz jejich vůdců bližší, než hlasy voličů. Je jich jen pár, a volby se blíží.  Doufám, že občané nezapomenou ani na tyto starosty, ani na kličkující politiky.

Je cosi shnilého v tomto státě, dalo by se říci s klasikem Shakespearem. Ale prostí občané to nejsou.

Referenda obcí vláda ignoruje. Ligu starostů s protesty 84 starostů vláda ignoruje. Názor převážné většiny národa vláda ignoruje. Schovává se za tabákového lobystu a nyní i za agen-turu, placenou z našich daní.

Navrhuji řešení: My, občané České republiky, budeme zase v dalších volbách ignorovat politiky této koalice. A bude-li  třeba, budeme je volat k osobní zodpovědnosti.

A děkuji Vám všem, že svou účastí dnes v tomto boji za mír - a klid zbraní - pomáháte.

Jan Neoral
starosta Trokavce a člen Ligy starostů proti radaru

Poslechněte si zvukový záznam projevu Jana Neorala.

Ostatní zvukové záznamy a přepisy projevů z konference »
Informace o Mezinárodní konferenci v Brdech »


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press