Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Giorgio Schultze - Mezinárodní konference v Brdech, 20.10.2007

26.10.2007

Evropa v míru a bez násilí je Evropou bez atomových zbraní

Milí přátelé z Brd, z Prahy, z České republiky, milí evropští bratři a sestry, dnešní den, 20. října 2007 je historickým momentem pro naší zemi, pro naší budoucnost.

Přicházíme sem z dalekých a různých zemí, mluvíme různými jazyky, máme různé dějiny a věk, ale spojuje nás něco nového; něco mnohem silnějšího než strach z násilí, hrozba zbraní, či válečný teror.

Jak se u vás řekne „peace and nonviolence“? Peace, paz, pace, mir…?

Ale to přece nevadí, že nerozumím vašemu jazyku, já rozumím vám – vašemu vřelému přijetí a pohledům plným citů. A tento „skrytý“ komunikační kanál, jednoduchý ale mocný, se nedá zničit ani rozbombardovat, ani zabít či zavřít (do žaláře).

Bratře, sestro, odedávna byli naši otcové a dědové vrháni do bitev jeden proti druhému coby nepřátelé, ve válkách, které nevyšly z nich, ani z nás, a nyní v těch polích obilných, které bývaly poli válečnými, nyní zde stojíme my abychom zvolali stručně a pevným hlasem: Evropa v míru a bez násilí!

Ano, my, hlas našich národů Evropy, ne našich vlád, ani všelikých zájmových skupin, ani vojenských lobby.

Lidé Evropy požadují:

Evropu bez atomových zbraní: usilovat, aby Spojené státy zrušily všechna nukleární zařízení, jež jsou teď na základnách USA a NATO, aby je demontovali a zároveň aby byly eliminovány francouzské a britské nukleární arsenály, jakožto první krok k programu globálního odzbrojování, pod dozorem Rady Spojených Národů.

Prohlásit jaderné zbraně za ilegální, dle rozhodnutí Mezinárodního soudu v roce 1966.

Zrušení jakýchkoli dohod na budování nebo rozšiřování cizích vojenských základen na našem území, počínaje radarovou základnou v České republice, Dal Molin základnou v Itálii, raketovou základnou v Polsku a následně všechny ostatní v Evropě.

Odvolat všechna vojska evropských zemí z okupovaných území.

Řešit konflikty hledáním diplomatické cesty dohody a dialogu.

Slovy našeho drahého přítele a učitele, posla míru a básníka nenásilné cesty, Sila – Dejme míru šanci.

Bez míru není budoucnost, a mír není možný v násilí.

V této Evropě národů, jež jsou části a předvojem Univerzálního lidského národa, požadujeme civilní a nenásilný odpor proti zbrojení, proti vší agresi k lidem nám blízkým či vzdáleným, proti jakékoli formě násilí.

V této Evropě, zemi rozdílů, budeme nadále kultivovat naše lány naděje, aby bohové míru měli kde přistát, dokud síla naší semknutosti je silnější než strach z osamění, dokud radost budoucích generací zaplní každý náš kout, dokud se neodvrátí každá forma násilí a utrpení.

Je nás mnohem víc než si sami uvědomujeme.

Nechť vane mocný vítr míru, síly a radosti, nám i našim synům a dcerám, i všem těm, kteří s námi nejsou přítomni tomuto oslavnému dni. 


Giorgio Schultze 
Mluvčí Evropského humanistického fóra 
Zakladatel kampaně “Evropa pro mír“
 

Poslechněte si zvukový záznam projevu Giorgio Schultze
Ostatní zvukové záznamy a přepisy projevů z konference »
Informace o Mezinárodní konferenci v Brdech »  

       

« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press