Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Prohlášení Greenpeace k americkým raketovým základnám v Evropě

12.8.2006 - Greenpeace
Organizace Greenpeace vede od svého založení kampaň za světovou bezpečnost, jaderné odzbrojení a mírovou budoucnost lidstva. Takové budoucnosti může být dosaženo pouze tehdy, budou-li si lidé rovni ve svých právech a v přístupu k základním životním potřebám, aniž by žili ve strachu z ohrožení vnější silou.

K základním životním potřebám patří na prvním místě kvalitní životní prostředí, tj. dostatek pitné vody, čistého vzduchu, půdy, bezpečné energie a dostatek zdravé potravy. Tyto nutné podmínky k životu nemohou zabezpečit žádné sebedokonalejší zbraně ani politika, která počítá s jejich užitím.

Greenpeace považuje zřízení základen USA v rámci tzv. raketového deštníku v zemích střední Evropy za překážku k dosažení celosvětového míru. Tento systém raketové obrany může mít značně negativní vliv na mezinárodní vztahy a může vést k dalšímu kolu globálního závodu ve zbrojení. Čím více zdokonalujeme štíty, tím více jiní musí zdokonalovat meče k jejich proražení. Výroba moderních obranných systémů jen požene výrobce zbraní k ještě usilovnější činnosti v oblasti zbraní útočných.

Současná politická reprezentace Spojených států odmítá mezinárodní jednání [1] jako mírový prostředek k dosažení lepší budoucnosti a svou politikou zvyšuje pravděpodobnost použití jaderných zbraní [2]. Spojené státy na jedné straně pokrytecky kritizují zbrojení v některých částech světa, zatímco na straně druhé ho podněcují udržováním a modernizací svého vlastního jaderného arzenálu na jiných územích. Samy tak neposkytují dobrý vzor dalším zemím, které získávají znalosti, technologie a materiály potřebné k výrobě zbraní hromadného ničení. Projekt raketových základen je navíc součástí ambicióznějšího záměru militarizace vesmírného prostoru. Greenpeace považuje takový vývoj za mimořádně nebezpečný.

Pokud by došlo k umístění americké raketové základny na území Střední Evropy, nevedlo by to ke zvýšení naší bezpečnosti, ale Spojené státy by tím rozšířily světový prostor, který vojensky a mocensky kontrolují.

Greenpeace vyzývá vlády zemí Střední Evropy, aby odmítly umístění raketových systémů na svém území a nový závod ve zbrojení, který by to vyvolalo. Místo toho apeluje na všechny země, aby napřely své snažení k dosažení dlouhodobého míru jednáním a respektováním práva každé země na spravedlivý podíl na trvale udržitelném rozvoji.


Poznámky pro editory:

[1] V roce 2002 USA jednostranně odstoupily od smlouvy o balistických raketách (ABM). V témže roce prohlásily, že globální zákaz jaderných zkoušek a své další závazky plynoucí ze Smlouvy o úplném zákazu jaderných testů nebudou považovat za platné. http://www.fas.org/nuke/control/npt/text/npt2.htm

[2] V rámci nové jaderné doktríny tzv. Přehodnocení jaderného postoje (NPR) Spojené státy odstoupily od závazku nepoužít jako první strana jaderné prostředky a vyhradily si právo použít všech prostředků v rámci tzv. preventivních úderů (pre-emptive strikes). Americká vláda podporuje rozvoj jaderných zbraní, které poskytují „více možností“ pružněji reagovat v případě vojenského a politického napětí. Tento přístup jasně zvyšuje pravděpodobnost užití jaderných zbraní. Národní bezpečnostní strategie Spojených států z roku 2006 uvádí: „Nevzdáváme se použití síly předtím, než se odehraje útok druhé strany, a to i v případě, že přetrvává nejistota o čase a místě nepřítelova útoku.“ http://www.whitehouse.gov/nsc/nss/2006/nss2006.pdf

« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press