Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Rebuilding America's Defenses: Strategy, Forces and Resources For a New Century

2.6.2008 - The Project for the New American Century, září 2000
V roce 1997 byl ve Washingtonu ustaven vlivný neokonzervativní think-tank Projekt pro nové americké století (PNAC), z jehož prostředí se později rekrutovala řada exponentů Bushovy administrativy (Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz, John Bolton, Lewis Libby, Zalmay Khalilzad). PNAC vydal v roce 2000 důležitý dokument Rebuilding America's Defences (RAD), z něhož přinášíme reprezentativní výňatky.

Leitmotivem RAD není nic menšího než vůle k celosvětové dominanci. Tato americká dominance má být i nadále nesena bezprecedentní vojenskou silou, která si nově nárokuje i vesmír a která již dnes – jako v případě vychvalovaného letectva – může „napadnout prakticky jakýkoliv cíl na Zemi s obrovskou přesností a faktickou beztrestností.“ (str. 30)

Autoři dokumentu zároveň přiznávají, že pokud některé („darebácké“) státy vyvíjejí strategické zbraňové systémy (balistické rakety, jaderné zbraně), tak proto, aby jimi odstrašily případnou americkou intervenci, nikoli aby sami zaútočily. Raketová „obrana“ Spojených států má být naproti tomu „centrálním elementem v užití americké moci a v projekci amerických ozbrojených sil v zahraničí.“ (str. 12)

Přitom se ale konstatuje, že současná podoba „omezené“ raketové obrany na bázi střel Minuteman III s takzvaným „exoatmospheric kill vehicle“ je jako obrana proti raketám dlouhého doletu „nejvíc technologicky náročná, nejvíc nákladná a nejméně efektivní“ (str. 54) 


                                            •     •     •


Úvod 

"Projekt pro nové americké století" byl založen na jaře roku 1997. Od svého zrodu byl znepokojen poklesem síly americké obrany a problémy, které to vytvoří pro výkon amerického vůdcovství ve světě (…)

Spojené státy jsou jedinou světovou supervelmocí, kombinující bezprecedentní vojenskou sílu, globální technologické vedení a největší světovou ekonomiku. Nadto stojí Amerika v čele systému aliancí, které zahrnují ostatní světové vedoucí demokratické mocnosti.  V současnosti Spojené státy nečelí žádnému globálnímu rivalovi. Americká „velká strategie“ (grand strategy) by měla cílit k zachování a prodloužení této výhodné pozice co nejdéle do budoucna.

(…)

Zachování žádoucí strategické situace, ve které se nyní USA nacházejí vyžaduje globální bezprecedentní /preeminent/ vojenské kapacity jak nyní tak v budoucnu.
(…)


Oddíl „Klíčová zjištění“

Tato zpráva vychází z přesvědčení, že by se Amerika měla snažit zachovat a rozšířit svou pozici globálního vůdcovství udržením preeminence amerických vojenských sil. (…) Spojené státy obzvlášť musí:

UDRŽET STRATEGICKOU NUKLEÁRNÍ PŘEVAHU

PŘESKUPIT AMERICKÉ SÍLY
… posunutím stále umístěných jednotek do jihovýchodní Evropy a jihovýchodní Asie (…)

VYVINOUT A ROZMÍSTIT GLOBÁLNÍ RAKETOVOU OBRANU
k ochraně americké domoviny a amerických spojenců a k poskytnutí spolehlivé základny pro americkou projekci síly po světě.

(…)

Vojenským úkolem během Studené války bylo odstrašovat sovětský expansionismus. Dnes je (americkým) úkolem zabezpečit a rozšířit “zóny demokratického míru;“ odstrašit vznik nového velmocenského rivala; bránit klíčové regiony Evropu, Východní Asii a Střední Východ; a zachovat americkou preeminenci (str. 2)

(…) (…)

protivníci jako Írán, Irák a Severní Korea spěchají vyvinout balistické rakety a jaderné zbraně jako prostředek odstrašení americké intervence v regionech, jimž usilují dominovat (str. 4)

(…)

OBRANA MATEŘSKÉ ZEMĚ („homeland security“):

Amerika musí bránit svou mateřskou zemi. Během studené války bylo klíčovým prvkem obrany mateřské země jaderné odstrašení; zůstává zásadním. Avšak nové století s sebou přineslo nové výzvy. Zatímco předělávají své jaderné síly, musí Spojené státy také čelit důsledkům šíření balistických raket a zbraní hromadného ničení, které mohou brzy umožnit menším státům odstrašit americkou vojenskou akci tím, že ohrozí americké spojence a samotnou americkou vlast. Ze všech nových i současných úkolů pro americké vojenské síly, toto musí mít prioritu. (str. 6)

Jak bude argumentováno komplexněji níže, účinné raketové obrany budou centrálním elementem v užití americké moci a v projekci amerických ozbrojených sil v zahraničí. Bez toho, slabé státy operující malými arzenály primitivních balistických raket vyzbrojených jednoduchými jadernými hlavicemi nebo jinými zbraněmi hromadného ničení by byly v silné pozici odstrašit Spojené státy od použití konvenční síly, lhostejno jakých technologických a jiných výhod se (my Američané) můžeme těšit. Dokonce i kdyby takoví nepřátelé byli schopni ohrozit pouze americké spojence spíše než vlastní americkou domovinu, americká schopnost projektovat sílu by byla hluboce kompromitována. (str. 12)

… Americké síly musí zůstat rozmístěny v zahraničí ve velkých počtech (str. 12-13)

… Přítomnost amerických sil v kritických regionech po celém světě je viditelným vyjádřením významu amerického statusu supervelmoci (str. 14)

Desítky tisíc amerických, NATO a spojeneckých jednotek dohlížejí na Balkáně … ve skutečnosti (tento) region je na cestě stát se protektorátem NATO (sic!) /str. 14/

Ve skutečnosti Spojené státy usilovaly po desetiletí o to, hrát permanentější roli v regionální bezpečnosti (perského) Zálivu. Zatímco nevyřešený konflikt s Irákem poskytuje bezprostřední ospravedlnění, potřeba významné přítomnosti amerických sil v Zálivu překračuje otázku režimu Saddáma Hussajna. (str. 14)

Po celém světě je trend širšího amerického bezpečnostního perimetru, což s sebou nese nové druhy úkolů. (str. 14)

Zabezpečení amerického perimetru dnes – a zítra – si vynucuje změny (posuny) v amerických zámořských operacích. (str. 15)

… zůstává požadavek umístění amerických jednotek v severní a střední Evropě. Region je stabilní, ale pokračující americká přítomnost pomáhá ujistit hlavní evropské mocnosti, zejména Německo, že Spojené státy neztrácí svůj dlouhodobý bezpečnostní zájem v kontinentě. To je zvlášť důležité ve světle rodících se evropských kroků směrem k nezávislé bezpečnostní “identitě“ a politice; je důležité, aby NATO nebylo nahrazeno Evropskou unií, ponechávajíc Spojené státy bez hlasu v evropských bezpečnostních záležitostech. (str. 16)

Jako doplněk k silám umístěným v zahraničí pod ujednáními o dlouhodobém pobytu, měly by Spojené státy usilovat o zřízení sítě “deployment bases” nebo “forward operating bases” k zvýšení dosahu současných a budoucích sil. Takovýto přístup nejen zlepší schopnost projektovat sílu do vzdálených regionů, pomůže obejít politické, praktické a finanční omezení rozšiřování sítě amerických zahraničních základen. (str. 19)

Takovéto instalace by měly být “násobitelem síly” v operacích projekce síly a stejně tak pomoci upevnit politické a bezpečnostní svazky s hostitelskými národy. (str. 20)


Vojenské letectvo: ke globální síle prvního úderu

… letoun vojenského letectva může napadnout prakticky jakýkoliv cíl na Zemi s obrovskou přesností a faktickou beztrestností. Americká vzdušná síla se stala metaforou stejně jako nejzákladnějším projevem americké vojenské výtečnosti. (str. 30)

Důsledky této vojenské transformace budou mít pronikavý dopad na vedení války, na to, jaký druh zbraní ovládne bojiště a, nevyhnutelně, jaké národy se budou těšit vojenské výtečnosti. (str. 50)

Dále, proces transformace, dokonce i kdyby přinesl revoluční změnu, bude pravděpodobně dlouhý, nebýt nějaké katastrofické a katalyzující události – jako nový Pearl Harbor. Domácí politika (politics) a průmyslová politika (policy) budou ovlivňovat tempo a obsah transformace stejně jako současné úkoly. Rozhodnutí přerušit nebo ukončit výrobu letadlových lodí, jak doporučuje tato zpráva a jak ospravedlňuje jasný směr vojenských technologií, způsobí velké pozdvižení. (str. 51)


Globální raketové obrany.

Síť proti omezeným útokům, schopná ochránit Spojené státy, jejich spojence a předsunuté (forward-deployed) síly, musí být vybudována. Musí to být vrstevnatý systém pozemních, námořních, vzdušných a ve vesmíru umístěných komponent. (str. 51)

význam balistických raket je jasný americkým nepřátelům. Když jsou jejich rakety opatřeny bojovými hlavicemi nesoucími jaderné, biologické nebo chemické zbraně, i slabé regionální mocnosti mají přesvědčivý odstrašující prostředek, bez ohledu na (ne)poměr konvenčních sil. Proto, podle CIA, řada režimů hluboce nepřátelských Americe – Severní Korea, Irák, Írán, Libye a Sýrie – “již má nebo vyvíjí balistické rakety,” které mohou ohrozit americké spojence a síly v zahraničí. (str. 51-52)

(…) Ale protože ve vesmíru umístěný (protiraketový) systém by porušoval smlouvu ABM, (Clintonova) administrativa zmařila program “Brilliant Pebbles” a místo toho zvolila pokračovat v systému na zemi umístěných radarů a interceptorů – systému, jenž bude nákladný bez toho, aby byl zvlášť učinný. (str. 52)

… plán vyvinout omezenou národní raketovou obranu založenou na raketách Minuteman III opatřených takzvaným “exoatmospheric kill vehicle” je nejvíc technologicky náročný, nejvíc nákladný a nejméně efektivní forma obrany proti raketám dlouhého doletu. (str. 54)

Žádný systém raketové obrany nemůže být zcela efektivní bez umístění sensorů a zbraní do vesmíru. (str. 54)

Neomezené využívání kosmu se stalo hlavním strategickým zájmem Spojených států. (str. 54)

Ale, v dlouhodobější perspektivě, udržení kontroly vesmíru bude nevyhnutelně vyžadovat aplikaci síly jak ve vesmíru tak z vesmíru, včetně ale nikoli výhradně raketovou obranu a obranné systémy schopné chránit americké a spojenecké satelity (str. 56)

Sám vesmír se stane válečnou zónou (sic!) … rozdíl mezi vojenskými a komerčními vesmírnými systémy – bojovými a nebojovými – se bude smazávat. Informační systémy se stanou důležitým terčem útoků, zvlášť pro americké nepřátele snažící se zkratovat/obejít  sofistikované americké síly. A moderní formy biologického války, která je schopná “zasáhnout” (jen) určité genotypy asi promění biologickou válku ze sféry hrůzy do politicky užitečného nástroje (sic!). (str. 60)

Americká vojenská výtečnost bude i nadále spočívat z velké části na schopnosti udržet dostatečné pozemní síly k dosažení politických cílů jako odstranění nebezpečných a nepřátelských režimů, když to bude potřeba. (str. 61)

rozšiřování (bezpečnostního) perimetru mluví silně pro nové zahraniční základnyk usnadnění amerických politických a vojenských operací po světě. (str. 74)

jednotky operující v zahraničí jsou známkou amerických geopolitických zájmů a vedení (vůdcovství), poskytují významnou vojenskou moc k ovlivňování událostí


Celá studie: Rebuilding America's Defenses: Strategy, Forces and Resources For a New Century. The Project for the New American Century, září 2000

 

Rebuilding America's Defenses

853 kB, PDF, 2.6.2008


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press