Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Konflikt v Iráku, postavení Íránu a umístění protiraketových základen na území ČR

29.8.2006 - Lukáš Neterda
Cílem této studie je nabídnout nezávislý pohled na tři současné závažné mezinárodně politické otázky a to: konflikt v Iráku, íránskou otázku a umístění tzv. protiraketových základen na území ČR. Zároveň si klade za cíl ukázat jejich vzájemnou propojenost. Společným jmenovatelem všech těchto témat jsou přístupy americké zahraniční politiky. Proto je pro usnadnění jejich pochopení úvod věnován základním motivacím, které jsou zahraničně politickými koncepcemi USA sledovány, a to ať už v teoretické rovině (ekonomicky / politicky motivované doktríny), tak zejména v rovině praktické (např. aplikace v Íránu v 50. letech, Vietnamu atd.). Z tohoto bodu pak studie zejména pokračuje rozborem výše zmíněných témat. Je důležité zdůraznit, že ač jsou na mnohých místech předkládány důkazy kritizující dosavadní přístup USA, cílem práce není kritika za každou cenu, nýbrž upozornění na možnost volit alternativní přístup, vyjadřovaný např. v citovaných odborných pracích předních amerických univerzit (Harvard, Yale) nebo stanoviscích výzkumných institucí (např. Asociace amerických fyziků). Jak již bylo řečeno, hlavním cílem je nabídnout argumentaci a zdroje k utvoření vlastního názoru, přesto jsou na závěr každého tématu (Irák, Írán, raketové základny) nabídnuty body pro možné stanovisko ČSSD.

« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press