Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Politika USA vede k další militarizaci světa a pošlapávání lidských práv

10.7.2008 - Milan Štefanec, Nezávislé sociálně ekologické hnutí - NESEHNUTÍ
„Od ledna 2007, kdy Česká republika obdržela oficiální žádost americké vlády, jsme opakovaně ujišťováni, že plánovaný radar v Brdech by sloužil čistě obranným účelům, takže není důvod se kvůli němu znepokojovat. Jde však o pouhé tvrzení – reálné činy vlád, které se chystají uzavřít smlouvu, bohužel vypovídají o něčem zcela jiném.“

Spojené státy mají na svědomí takřka polovinu světových výdajů na zbrojení. Česká republika patří mezi země, které dlouhodobě svými zbraněmi podporují ozbrojené konflikty a vybrané diktátorské režimy světa. Spojené státy jsou jednou z mála zemí vystupující proti přijetí Úmluvy o obchodu se zbraněmi (tzv. Arms Trade Treaty) Organizace spojených národů, jejímž cílem je omezit a výrazně regulovat zbrojní obchody i s ohledem na dodržování lidských práv ve světě. Česká republika se společně se Spojenými státy postavila proti přijetí rezoluce OSN žádající prozkoumat zdravotní rizika vyplývající z používání zbraní obsahujících uran (Evropský parlament vyzval země EU k zákazu těchto zbraní). Zpravodajská služba Spojených států využívá při mučení „svých“ zajatců metody vypracované čínským režimem komunistické strany. Letadla této tajné služby brázdila nedávno i český vzdušný prostor a převážela osoby vězněné v rozporu s mezinárodním právem do zemí, kde docházelo k jejich mučení. Česká republika se bez souhlasu OSN i proti vůli většiny české veřejnosti připojila k vojenské agresi proti Jugoslávii. Spojené státy na základě lživých argumentů zahájily válku proti Iráku a nyní proti vůli většiny americké veřejnosti nadále tuto zemi okupují. Česká vláda pokračuje v ratifikaci smlouvy o umístění americké radarové a vojenské základny na území ČR, přestože i přes rozsáhlou vládní propagandistickou kampaň většina občanů ČR s její přítomností na českém území nesouhlasí.

„Činy českých i amerických vlád v posledních dvou desetiletích v oblasti jejich bezpečnostní a zahraniční politiky vedou k další militarizaci světa a pošlapávání lidských práv. Je důvod věřit, že cílem amerického systému protiraketové obrany jehož součástí má být i radar v Brdech, je tentokráte snaha o mír a respekt k lidským právům?“


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press