Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Komentář Jana Neorala k technické zprávě

28.7.2008 - Jan Neoral


Komentář Jana Neorala k dokumentu
Technické a provozní aspekty XBR radaru v Brdech a rozdílům oproti vládním studiím.
Dokumenty:

„Předběžné posouzení vlivu radiolokační stanice EBR na zdravotní stav populace v okolí vojenského újezdu BRDY“ (ze srpna 2007, od Ministerstva obrany ČR),
„Hodnotící zpráva měření radiolokační stanice EBR na atolu Kwajalein dne 3. října 2007“ (od vládní komise MO, ze 13.12.2007),

a oponentní

„Technické a provozní aspekty XBR radaru v Brdech“, (RNDr. Petr Pokorný, CSc., fyzik, Fyzikální ústav AVČR, Ing. Milan Hlobil, specialista v oboru radiolokační techniky a šíření rádiových vln, Ing. Stanislav Kaucký, vojensko-technický analytik, odborný redaktor), ze dne 28.5.2008.


Již první oponentní posouzení zprávy vládní komise, které vypracovali vědci Vysokého učení technického, Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií v Brně, Ústavu radioelektrotechniky, dne 1. listopadu 2007, vyznělo velmi nepříznivě pro závěry vládní komise ze srpna 2007.

Vědci z VUT konstatovali, že zpráva vládní komise je naprosto nevěrohodná, vykazuje řadu vážných nedostatků, používá špatně fyzikální jednotky, dedukuje nesmyslné závěry. Vědci vyslovili, že autoři vládní zprávy nechápou fyzikální smysl základních pojmů a fyzikálních veličin radiolokace.

K závěru o nebezpečnosti radaru v ČR došla postupně předtím i poté celá řada našich i světových odborníků a politiků. Osobností, kterých si veřejnost pro jejich znalosti a kvality váží.

Na straně druhé, k zastáncům a tvrdošíjným prosazovatelům radaru v Brdech se řadí samozřejmě USA, potažmo zbrojní firmy USA jakožto investor, a pár našich politiků koalice. Je nutno je alespoň zčásti vyjmenovat, aby si občané ujasnili a porovnali „odbornost“ těchto politiků srovnáním s odborníky a politiky skutečnými a uznávanými:

Jsou to především premiér Topolánek, místopředsedové vlády Vondra a Bursík, ministr zahraničí
Schwarzenberg, ministryně obrany Parkanová, ministr Cyril Svoboda, pak nižší politici koalice, jejichž přízeň k radaru je definována především stranickou příslušností, velící následovat svého vůdce.
A pak jsou to lidé, zaměstnaní vládou a placení vládou. Počínaje ředitelem tabákové firmy Klvaňou, přes náměstky Bartáka a Pojara, až po mluvčího Čírtka.

Je na místě se otázat, jaké odborné znalosti z oboru radiolokace mají uvedení lidé a politici? Kromě opakování nesmyslů z obou zpráv vládní komise ve skutečnosti žádné.

Nebo snad premiérova věta: „…já vás ubezpečuju, že z tohoto zařízení nevychází žádné záření!“, která popírá vlastně princip radiolokace čili vysílání elmg impulzů do prostoru, nebo jeho odpověď na logické argumentace : „…to je blbost, o tom jsem neslyšel!“ je tím, na čem máme v obavách o své zdraví a životy stavět?
Nebo věta paní ministryně Parkanové, že si přeje mít tu alespoň „jednu velmi malou americkou vojenskou základnu“?
Nebo snad argument vicepremiéra Vondry (v Borovně 25.5.08), že „nyní máme radar zadarmo, po Novém roce si ho budete muset zaplatit“?

Je velmi, velmi podivné, s jakým spěchem se tito politici snaží smlouvy podepsat a radar do Brd umístit. Jejich argumenty jsou vylhané, jejich spěch čímsi podezřelým páchne.
Se svými znalostmi a odborností se tito politici s vědci, kteří vypracovali dále uvedené „Technické a provozní aspekty XBR radaru v Brdech“, nemohou ani zdaleka srovnávat. Je to, jako srovnávat koloběžku s Airbusem. O to je zavrženíhodnější, že hloupost a nadutost zde ponižují veřejně odbornost a inteligenci.
(Pan Vondra prohlásil v TV přenosu na adresu Ing. Hlobila, který se prakticky 40 let zabývá radiolokací a tuto na Univerzitě obrany ČR donedávna vyučoval, že „ten pán asi opravoval celý život nějaké staré ruské radary…“).
Kolik vydali tito politici odborných statí a vědeckých prací o radarech, že se vysmívají odborníkům a vědcům?


Hlavní rozdíly mezi zprávami vládní komise a prací „Technické a provozní aspekty XBR radaru v Brdech“:

Vládní zpráva neuvažuje nebezpečí odrazů hlavního paprsku od inverzních vrstev (tvoří se několikrát do roka) a dopředných odrazů od letadel.
Neuvažuje atmosférické vlnovodné kanály s přenosem nadlimitních výkonů, s minimálním útlumem (su-perrefrakce).

Nezmiňuje difrakci (ohyb) hlavního svazku radaru dolů k zemi za hranou antény a budovy meteorologického radaru na kopci Praha.

Neuvažuje impulzní provoz radaru, aritmeticky vypočtenou hodnotu 170 kW (střední hodnotu) vydává za maximální výkon. Je to hluboký nesmysl.

Bezletová zóna je stanovena na ca 8 km. Velmi nebezpečné pro odrazy hlavního svazku od letounů. Je třeba stanovit zónu minimálně na až 80 km.

Na Kwajaleinu se neměřila hustota elmg energie hlavního svazku ve vzdálené zóně (nad mořem), měření přímo u radaru nemá ve vztahu k hlavnímu svazku smysl. Je zřejmé, že komise nemá ani základní znalosti principů radiolokace. Hodnota měření na atolu je naprosto nulová.

Radar typu EBR výrobce USA neuvádí ve své produkci, výrobce teprve v dubnu obdržel kontrakt na jeho výrobu. Měřit na Kwajaleinu cokoliv dnes tedy nedává smysl, jde o jiné zařízení.

Na atolu nebylo vůbec provedeno měření růstu teploty biologické hmoty během 6 minut (norma ČR) v impulzním provozu. Jak může tedy komise tvrdit, že radar vyhovuje normě?

T/R antenní moduly, komisí uváděný maximální výkon do 10 W, jsou již dnes díky jiným materiálům na výkonech do 120 W, cílem investora je 550 W. To ovšem nepředstavitelně zvýší impulzní výkon radaru a tím i nebezpečné doprovodné jevy. O tom komise mlčí. Spíše neví, o čem se to mluví.

Vládní komise uklidňuje občany v okolí plánovaného radaru, že radar je pro ně neškodný – jakoby se mimo Brdy už nikoho nic netýkalo. To je hrubý omyl. Paradoxně jsou proti odrazům hlavního paprsku občané nejbližších obcí právě svou polohou více chráněni, ve vážném nebezpečí jsou obyvatelé obcí až například 80 km daleko. Tam se může odrazem lomit hlavní paprsek, v plné síle.

O odborné erudici vládní komise vypovídá, že zpráva obsahovala hrubé chyby, spíše nesmysly, v použitých fyzikálních  jednotkách. Wat krát metr čtvereční není totéž, co Wat lomeno metr čtvereční.

A stále je zde písemné vyjádření místopředsedy vlády, ze dne 12.6.2008, že vláda nemá technické detaily k radaru, nelze tedy vyvodit, jaký dopad bude mít radar na živou přírodu. A to hovoří za vše. Lhala tedy 18 měsíců vláda, lhala a vymýšlela si i zdravotní vládní komise. Zprávy této vládní komise byly podvodem na občanech a ve svém důsledku je ohrožují.

V oponentní zprávě „Technické a provozní aspekty XBR radaru v Brdech“, od vojenského odborníka a dvou vědců, která je uvedena dále v plném znění, jsou analýzy, výpočty, důkazy. Zprávu nelze zjednodušit a zestručnit, je nutno ji přečíst celou a porovnat se smyšlenými zprávami vládní komise.


Jan Neoral je starosta obce Trokavec a člen Ligy starostů proti radaru« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press