Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Operační účinnost systému protiraketové obrany GMD

5.8.2008 - Milan Vašíček, ATM
Následující studie připomíná, že USA počítají s dalším radarem předsunutým někam do oblasti Kavkazu, tedy ještě blíže Íránu a ještě blíže Rusku.
Systém však z hlediska bojové účinnosti neobstojí; s ohledem na proklamovaný účel obrany proti íránským raketám existují mnohem efektivnější a lacinější řešení.

Hlavním posláním radaru v ČR by tak byla vojenská špionáž Ruska, i když s omezenými možnostmi. Důvodem tlaku na rozmístění komponent GMD v ČR a v Polsku by ale mohla být i „obyčejná“ snaha o posílení amerických pozic a vlivu v Evropě.


                                   •              •              •


(...) (...) 

Z rozboru operační účinnosti tak vyplývá, že z hlediska palebných možností jsou obranné schopnosti systému protiraketové obrany GMD, který by měl být rozvinut ve středoevropském prostoru, na hraně operační efektivnosti, a spíše až za ní. Pokud by se systém protiraketové obrany GMD poměřoval poměrem cena/výkon, pak k ničení raket „darebáckých“ států jsou k dispozici způsoby a prostředky výrazně účinnější a nesrovnatelně lacinější.


Operační možnosti radaru XBR

S přihlédnutím k reálné operační účinnosti systému protiraketové obrany se stane skutečností, že nejdůležitějším prvkem středoevropského systému protiraketové obrany GMD nebudou antirakety, ale radar XBR jako „velké oko“ k nahlížení do raketového dění v Rusku
.

Antirakety svými omezenými obrannými možnostmi budou hrát jen roli doplňkového podsystému středoevropského systému protiraketové obrany GMD ke zdůvodnění jeho instalace. Konec konců to potvrzuje zveřejněný rozhovor s generálem Ronem Kadishem, bývalým velitelem americké Agentury pro protiraketovou obranu (MDA) v Mladé frontě DNES dne 12.3.2008. Kadish zde říká: „Radar na území ČR by měl význam i bez polské základny. Pokud by nakonec v Polsku nevznikla raketová základna, radar v ČR by nepochybně pro celý systém měl smysl“.

Tuto možnost provozování radaru v Brdech, avšak bez raket v Polsku, připustil i náměstek americké ministryně zahraničí John Rood. Tím Američané otevřeně přiznávají, že radar v Brdech skutečně pro účel obrany před balistickými raketami z „darebáckých států“ pro Českou republiku, Evropu i USA nemá naprosto žádný smysl. Základní úlohou radaru XBR bude především, řečeno eufemisticky, role zpravodajského nástroje ke sledování raketového dění v Rusku.

Cílem radarového „špionážního“ sledování je především poodhrnout tajemství ruských bojových hlavic a přijít tak na způsob, jak překonat ruské raketové systémy: odhalit trajektorie letu a navedení na pozemní cíl, způsob manévrování před antiraketou, rozlišit bojové hlavice na skutečné a klamné. (…)


Skutečná úloha systému protiraketové obrany GMD

Systém protiraketové obrany GMD bude patřit mezi nejsofistikovanější zbraňové systémy. Nicméně přes tuto skutečnost je jeho obranný význam z náhledu operační účinnosti sporný, nejméně pro příštích 10 let. Pro nejbližší desetiletí bude schopen poskytnout spolehlivou ochranu jen proti balistickým raketám s jednoduchou hlavicí, stěží proti vícenásobným bojovým hlavicím. I v perspektivní budoucnosti nemusí být antirakety vybavené bojovými hlavicemi s mnohonásobnými prostředky ničení MKV tak účinné, jak se předpokládá. Radar XBR, jeho mozek, bude mít také jen omezenou možnost sledovat raketové dění v Rusku.

Nazíráno z pohledu metod hodnocení bojové účinnosti zbraňových systémů je jen obtížné shledat nějaká důvodná opodstatnění k vybudování plánovaného systému protiraketové obrany GMD.

Z operačního hlediska nebude mít dostatečnou kapacitu k ochraně teritoria Evropy a USA proti balistickým raketám „darebáckých“ států.

A samotný radar v ČR nemůže zcela naplnit očekávání v plnění zpravodajského poslání, pokud by jím byl úkol získat potřebné informace o balistických raketách Ruska. Maximálně může sledovat dění v evropské části Ruska.

Není možné, aby si to současná administrativa USA a její vojenští představitelé neuvědomovali. Proč tedy vyvíjejí tak úpornou snahu o výstavbu systému, jaké jsou jejich skutečné záměry?

Jednou z možných odpovědí je, že prostřednictvím středoevropského systému protiraketové obrany chtějí posílit a rozšířit své vojenské postavení v Evropě.  


Celá studie: Vašíček, Milan. Operační účinnost systému protiraketové obrany GMD. ATM 8/2008, str. 6-11

Doc. Ing. Milan Vašíček, CSc. vyučoval na Vojenské akademii, resp. Univerzitě obrany AČR v Brně 


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press