Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Norské organizace proti radaru

7.9.2008 - Britské listy
Ctihodným velvyslancům České republiky a Polské republiky z Osla: Ve věci jaderných zbraní a raketové obrany

otevřený dopis Styre Rodmyr – Ne jaderným zbraním; Bent Natwig – Pugwash Norsko; Tordis Hoifodt – IPPNW Norsko


Vaše excelence, my, tři signatářské organizace, usilujeme o eliminaci jaderných zbraní. Jsme proti raketovým obranám, protože ohrožují proces jaderného odzbrojení. Raketové obrany jsou neúčinné, podněcují závody v jaderných zbraních a brání spolupráci směrující ke snížení jaderné hrozby. Jejich čistým efektem je ztráta bezpečnosti.

(...) 

Raketová obrana jde proti pozitivnímu trendu. I když je prezentována jako čistě obranná zbraň, přece jen představuje raketová obrana riziko porušení geopolitické rovnováhy a vybídnutí k novým závodům ve zbrojení, včetně závodů ve vojenském využití kosmu. 95 vědců z USA naléhá na to, aby příští prezident Spojených států nezaváděl systémy raketové obrany, protože podle jejich názoru čistým výsledkem pak může být snížení bezpečnosti. (...)

Pro NPT (Smlouva o nešíření) jsou systémy raketové obrany receptem na katastrofu. Raketová obrana by mohla zasadit poslední ránu omezovacím mechanismům systému nešíření a stát se potvrzením nekonečné snahy o zadržování jaderných zbraní, tj. spirálou, která skončí dozajista katastrofou. 

(...)

Co je skutečným motivem pro Polsko a Českou republiku? Při podpisu smlouvy dne 8. července v Praze jak ministr zahraničí Schwarzenberg tak státní tajemnice Riceová trvali na tom, že tato smlouva – a raketová obrana – je důležitá pro celý region. Kdyby však měla být obrana regionu jádrem smlouvy, nebyl by žádný důvod, proč by česká vláda neměla věc řešit pod zastřešením buď ze strany NATO nebo EU.

Podpisem bilaterální smlouvy s USA přijímá Česká republika geopoliticky kritické rozhodnutí, a to jménem celé Evropy. Takový mandát nebyl České republice nikdy udělen. Na to bylo poukazována také v debatách v Evropském parlamentu. Ztráta bezpečnosti by se pak neomezila jen na pár evropských zemí, v nichž bude postaveno předmětné zařízení USA, ale sdíleli by je lidé z celého kontinentu. Věříme v demokratickou zásadu, že by mělo být vyslyšeno stanovisko všech dotčených lidí, jak v zemích přímo zapojených tak kdekoli jinde.

(...)


Celý dopis na Britských listech »

« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press