Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Politický program Zelených: „Nepodpoříme zřízení základen jakékoli zahraniční armády na území České republiky.“

14.10.2008 - Strana zelených
Politický program Vize ekologické demokracie schválil sjezd Strany zelených v Táboře, 27. září 2003. Tento program byl a je platným politickým programem strany, byl platný v době parlamentních voleb v roce 2006.   Oddíl „rozvoj občanské společnosti“  

Strana zelených hodlá zvyšovat podíl občanů na rozhodování, a z toho důvodu má v úmyslu soustavně lidem usnadňovat přístup k informacím. (…) Strana zelených se sama zavazuje v tomto ohledu jít vždy příkladem, s veřejně prospěšnými občanskými iniciativami úzce spolupracovat, hledat v jejich prostředí inspiraci pro svůj program, vést s nimi soustavný dialog, nabízet jejich osobnostem místa na kandidátkách a část z prostředků státem uvolňovaných za volby věnovat přímo na rozvoj občanské společnosti.

V co největší a systematické účasti veřejnosti na rozhodování spatřujeme výbornou prevenci korupce. (...) Strana zelených bude prosazovat, aby na všech úrovních veřejné byli občané a jejich sdružení včas přizýváni k rozhodování o záležitostech, které se jich dotýkají.  


Oddíl „posílení ústavního pořádku“  

Budeme prosazovat zákon o obecném celostátním referendu v takové podobě, aby se konalo na návrh určité části poslanců a senátorů, nebo na žádost 250 000 občanů. 


Oddíl 13. Justice a bezpečnost 

(...) Nepodpoříme zřízení základen jakékoli zahraniční armády na území České republiky.  

... 


 

« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press