Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Aktuální program konference Protiraketová obrana USA v Evropě

26.10.2008

Iniciativa Ne základnám si Vás dovoluje pozvat na konferenci Protiraketová obrana USA v Evropě, která se koná v sobotu a neděli 1. a 2. 11. 2008 na hlavní budově Filosofické fakulty UK v Praze (Filozofická fakulta UK, Náměstí Jana Palacha 2, Praha 1) v místnosti 131 (vizte pozvánku).

Na tomto místě naleznete aktualizovaný program konference včetně vystoupení jednotlivých hostů.

První den - sobota 1. 11. 2008

Dopoledne

Zahájení konference

Má být v ČR radar protiraketové obrany USA? Protiraketová obrana, Spojené státy a mezinárodní právo
10.00 – 10.15 10.15 – 12.15 13.00 – 14.30
Martin Brabec   Kate Hudson (VB)
Centrum globálních studií Zástupce ministerstva obrany ČR Campaign for Nuclear Disarmament 
    Oskar Krejčí
  Zástupce ministerstva zahraničních věcí ČR Mezinárodně-zahraniční analytik, politolog
  Lubomír Zaorálek  
  Místopředseda PSP ČR  
  Jan Neoral  
  Liga starostů proti radaru  

Odpoledne

Technicko-vojenské aspekty radaru, dopady na životní prostředí  Zahraniční a bezpečností politika EU  Občanské hnutí proti radaru: minulost, přítomnost, budoucnost 
 15.00 – 16.30  17.00 – 18.30  19.00 – 20.00
Milan Hlobil  Jaromír Kohlíček  Jan Májíček 
bývalý pedagog Vojenské akademie v Brně  Poslanec Evropského parlamentu  Iniciativa Ne základnám
David Fischer a Petr Karlík  Michael Kroh Martin Kloubek 
Odborníci na faunu a floru v Brdech Poradce v oblasti Evropské unie  Greenpeace
    Filip Ilkowski (PL)
  Zástupce ministerstva zahraničních věcí ČR Inicjatywa Wojnie Stop

Druhý den - neděle 2. 11. 2008

Zahájení  Protiraketová obrana a občanská společnost I. Protiraketová obrana a občanská společnost II.  Zakončení 
 10:00-10:15  10:15-12:15  13:15-17:00  17:15
 Martin Brabec  Iniciativa Ne základnám  Petr Sak  Poděkování účastníkům
 Centrum globálních studií  Greenpeace ČR   sociolog, vysokoškolský pedagog  
   Iniciativa Ne radaru  Markéta Škodová  
   Ondřej Slačálek
 Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM)  
   Centrum globálních studií    


Panelisté konference:

Prof. PhDr. Oskar Krejčí, CSc., politolog, prorektor Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů v Praze, vědecký pracovník Ústavu politických věd Slovenské Akademie věd v Bratislavě

Doc. Ing. Michael Kroh, CSc., člen vedení Komory evropských poradců o.s., finanční poradce, bývalý vysokoškolský pedagog

Doc. PhDr. Petr Sak, CSc., sociolog, vysokoškolský pedagog

Ing. Jaromír Kohlíček, CSc., poslanec Evropského parlamentu 

PhDr. Lubomír Zaorálek, poslanec ČSSD, místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, stínový ministr zahraničních věcí

Ing. Milan Hlobil, odborník na radiolokaci, bývalý pedagog Univerzity obrany v Brně, jeden z trojice autorů studie „Technické a provozní aspekty XBR radaru v Brdech“

Mgr. Markéta Škodová, analytička Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) Sociologického ústavu Akademie věd České republiky

Mgr. Ondřej Slačálek, doktorand Katedry politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, pracovník Centra globálních studií

Mgr. Petr Karlík, odborník na brdskou faunu a flóru

Mgr. David Fischer, odborník na brdskou faunu a flóru

Kate Hudson, předsedkyně britské mírové organizace Campaign for Nuclear Disarmament, ředitelka katedry Sociálních a politických studií na London South Bank University, editorka odborného periodika Contemporary Politics

Filip Ilkowski, zástupce polské mírové iniciativy Inicjatywa Wojnie Stop

Jan Neoral, starosta obce Trokavec, člen Ligy starostů proti radaru, člen Krajského zastupitelstva Plzeňského kraje

Martin Kloubek, politický poradce Greenpeace


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press