Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Study on the Mission, Roles, and Structure of the Missile Defense Agency (MDA)

12.11.2008 - Institute for Defense Analyses

Následují pracovně přeložené výňatky z Pentagonem objednané aktuální studie respektovaného amerického Institutu pro obranné analýzy (Institute for Defence Analyses, IDA). Expertíza "Study on the Mission, Roles and Structure of the Missile Defense Agency (MDA)" nedoporučuje rychlé rozmisťování či navyšování počtu existujících komponent raketové obrany, nýbrž jejich další vývoj a zdokonalování.

Studie nenechává na pochybách, že USA budují celosvětový komplex mnohovrstevnaté raketové obrany (BMDS). Ta bude průběžně rozšiřována a modernizována, v kvalitativním i v kvantitativním slova smyslu. "Omezená" raketová obrana tak může velmi brzy přerůst do tzv. "robustní varianty" ne nepodobné původní představě "Hvězdných válek". Pak by byl radar v Česku součástí vskutku globálního strategického zbraňového systému schopného nasazení proti jakýmkoliv zemím. 


                                        •          •          •


Institutu pro obranné analýzy (The Institute for Defense Analysis, IDA) byl dán úkol ministerstvem obrany provést nezávislou studii … činící doporučení s ohledem na dlouhodobé poslání, role a strukturu Missile Defense Agency (MDA). /str. ES-1/ 

Konkrétně, MDA je řízena z úrovně výkonné moci … následovně:

- k obraně Spojených států, rozmístěných sil, spojenců a přátel před balistickými raketovými útoky všech dosahů ve všech fázích letu
- k vyvinutí a rozmístění … vrstevnaté BMDS
- umožnit rozmisťování elementů BMDS hned jak to bude proveditelné
- poskytnout kapacity, zlepšovat efektivnost rozmístěných kapacit vkládáním nových technologií, jakmile se stanou dostupnými

HLAVNÍ DOPORUČENÍ

- zachovat centralizované vedení s významnými zvláštními pravomocemi, které bude i nadále zásadní pro nárůst kapacit BMDS k vyhovění budoudím potřebám. 

Hlavní role MDA by měla být v "RDT&E" (výzkum, vývoj, testování a evaluace) potřebném pro pokračování vývoje a zlepšování kapacit USA řešících existující a budoucí balistické raketové hrozby. /str. ES-3/

Co se týče systému interceptorů (antiraket – pozn. Ne základnám) pro střední fázi letu (tj. těch, co mají být v Polsku – pozn. Ne základnám), rovnováha mezi kvalitativními zdokonaleními a rozmisťováním více (již) existujících kapacit by měla být velmi ve prospěch kvalitativních zdokonalení. /str. ES-4/

Uvolnění z omezeních této smlouvy (smlouvy ABM) umožilo pohyb směrem k sjednocené, globální BMDS k obraně proti balistickým raketám všech doletů ve všech fázích letu. /str. II-3/

Národní politika balistické raketové obrany, prezidentská národní bezpečnostní direktiva 23, 16. prosinec 2002 – "… Spojené státy plánují začít s rozmisťováním sady kapacit raketové obrany v roce 2004. Tyto kapacity budou sloužit jako výchozí bod pro postavení zdokonalených a rozšířených raketových obran později." /str. II-4/

Balistická raketová obrana vyžaduje pokračující pozornost na kvalitativní zdokonalení sensorů, interceptorů, velení a kontroly. Tlak na pokračující rozmisťování současných kapacit může mít nepříznivý dopad na investice v "RDT&E" (výzkum, vývoj, testování a evaluace) potřebné ke zvýšení kapacity k řešení širokého spektra možných hrozeb.

Takovýto trend k dalšímu rozmisťování současných kapacit by vážně snížil schopnost zvýšit budoucí kapacity BMDS. (...) Je zvláště třeba, aby MDA více investovala do zlepšení způsobu odstřelení rakety pomocí tzv. exoatmospheric kill vehicle /str. III-2/

Přístup, který zajišťoval rychlý vývoj a rozmisťování počátečních kapacit BMDS byl méně úspěšný v podporování plánování a přípravy potřebné k adekvátnímu řešení budoucích operací rozmístěných systémů. /str. III-2/

E. DOPORUČENÍ PRO BUDOUCÍ POSLÁNÍ, ROLE A STRUKTURU MDA

- vést integraci komplexního souboru globálních aktivit balistické raketové obrany
- vyvíjet a dávat vyzrát odlišným současným a vyvíjejícím se technologiím
- zachovat si dlouhodobé zaměření na neustálé zdokonalování amerických kapacit… /str. III-10/

BMDS bude potřebovat ustavičnou pozornost na kvalitativní i kvantitativní zdokonalení k řešení široké škály schopností potenciálních hrozeb. Toto bude vyžadovat intenzivní zaměření na technologii, systémový vývoj a začáteční rozmisťování nových kapacit. Jak se BMDS rozšiřuje v rozsahu i v hloubce… /str. V-4/ 

Mnoho komponentů BMDS má (i) jiné funkce a musí být těsně integrovány do širší skupiny kapacit, které ministerstvo obrany poskytuje pro společné operace. Na příklad, raketa Standard Missile 3 je umístěna na Aegis kříznících a torpédoborcích, které vykonávají důležitý dohled (pozorování) a (proti)vzdušnou obranu a útočné mise pro operace flotily (ale i letky). Systém THAAD musí být těsně integrován s ostatními armádními vzdušnými a raketovými systémy.

Obrana, která musí být poskytnuta komponentům BMDS může také poskytovat víceúčelovou ochranu. Informace přístupné ze sensorů BMDS mohou být důležitým příspěvkem k jiným společným operacím. MDA by měla tyto potřeby brát v potaz a současně splňovat požadavek na pokračující růst v kapacitách balistické raketové obrany. /str. V-5/

Letectvo také v současnosti obsluhuje radar Cobra Dane na podporu výzvědných poslání. /str. V-6/


Zdroj: Study on the Mission, Roles, and Structure of the Missile Defense Agency (MDA). Institute for Defense Analyses, August 2008 (project co-lead by General Larry D. Welch, USAF (Ret.)

 

« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press