Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Hlasování o základnách - chybělo více než jeden hlas

30.10.2006 - Štěpán Kotrba, Britské listy
Zelení 25. října 2006 zradili stanovisko, schválené na jednání své vlastní Republikové rady v sobotu 12. srpna 2006.

V něm se píše, že uvažovaná základna USA na českém území může představovat ohrožení pro vztahy a spolupráci uvnitř Severoatlatické aliance. I systém protiraketové obrany NATO, o kterém se bude diskutovat na listopadovém summitu NATO v Rize však bude s to zajistit podstatně lepší bezpečnost proti autoritativním režimům a jejich zbraním pouze tehdy, pokud půjde ruku v ruce s multilaterální diplomacií a dodržováním mezinárodních úmluv, zejména Charty OSN. V hlasování Poslanecké sněmovny však poslanci hlasovali proti ústavnímu zákonu o referendu k této otázce.

Ve stanovisku se totiž píše:

Strana zelených odmítá raketovou základnu USA, která by byla na území ČR zřízena mimo působnost NATO. Poslanci SZ souhlas s jejím vybudováním nevysloví. SZ vyzývá vládu, aby případnou nabídku USA na její umístění v ČR odmítla, aby toto odmítnutí konzultovala s polskou vládou a aby doporučila vládě USA, aby své obranné kroky koordinovala se Severoatlantickou aliancí.

Nejen odborníci a politici, ale i veřejnost má mít právo vyjádřit se k důležitým otázkám, včetně národní bezpečnosti. V souladu s mnohaletým programovým požadavkem SZ se její poslanci zasadí o to, aby parlament přijal ústavní zákon o obecném referendu.

Poslanec Strany Zelených Liška navrhl v prvním čtení předlohy vrátit návrh zákona o referendu k americkým základnám k přepracování... Hlasovalo 173 poslanců, pro bylo 88, proti 80, takže tento návrh byl přijat. Všichni Zelení hlasovali spolu s křesťanskými a občanskými demokraty.

Štěpán Kotrba
Britské listy - 30.10.2006

« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press