Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Analýza nevýhod smlouvy SOFA

21.12.2008 - Občanské sdružení Neradaru.cz

Analýza nevýhod a nezákonných ustanovení „Dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o právním postavení ozbrojených sil Spojených států přítomných na území České republiky,“ neboli smlouvy SOFA sjednané na dobu neurčitou a podepsané 19. září 2008 v Londýně ministryní obrany ČR Vlastou Parkanovou (KDU-ČSL) a americkým ministrem obrany Robertem Gatesem (dlouholetý pracovník CIA a později koordinátor tajných služeb USA).


                                         •          •          •


Analýzu zveřejnili její zadavatelé z občanského sdružení Neradaru.cz na tiskové konferenci 11. prosince 2008 v Poslanecké sněmovně ČR konané pod záštitou poslankyně Anny Čurdové (ČSSD) za účasti mluvčích iniciativy Ne základnám a předsedy zahraničního výboru sněmovny Jana Hamáčka (ČSSD).

Ve stejný den obdrželi analýzu i poslanci všech parlamentních stran.


                                         •          •          •


Z Analýzy vybíráme:

(...)

Kromě výše uvedených problémů a nejasností nastoluje dohoda USA SOFA problémy a nejasnosti zcela nové. Tato nová problematická ustanovení je možno rozdělit do 5 okruhů:

1) absence vymezení některých důležitých pojmů – vojenský orgán Spojených států, oblast společného zájmu, radarová stanice, příslušné české orgány,

2) umožnění pohybu vojáků, dalších osob a vojenské techniky mimo radarovou stanici,

3) nekontrolovatelný dovoz a vývoz zboží,

4) narušení rovnosti před zákonem,

5) daňová osvobození a další ustanovení, která jsou v rozporu s našimi zákony a v důsledku smluvené nerovnosti práv našich a cizích občanů vedou k porušení čl. 1 Listiny základních práv a svobod (dále LZPS).


Ad 1)

V dohodě nejsou vymezeny některé pojmy, které jsou však pro její správnou aplikaci nezbytné. Není tak vymezen pojem „vojenský orgán Spojených států“ – viz. např. článek V. dohody, přičemž právě jemu jsou svěřeny některé důležité pravomoci. Nedefinovány zůstávají také pojmy „oblast společného zájmu“ (jejíž mír a bezpečnost má být dle preambule dohody posilována), „radarová stanice“, „příslušný český orgán“ (např. čl. XIX odst.1, 3, čl. V odst. 6).

(...)

Ad 2)

V dohodě je obsaženo/skryto několik ustanovení, která ve svém důsledku značně rozšiřují možnosti umístění a pohybu osob (a to i ozbrojených) a vojenské techniky mimo území radarové stanice.

(…) (…)

Ad 3)

Z hlediska dovozu zboží pro americkou armádu se jeví problematickým zejména čl. IX odst. 2 (…)

(…)

Ad 4)

Samostatnou kapitolou je úprava trestní jurisdikce, jež je upravena čl. XVIII. – XXI. dohody USA SOFA, která poskytuje osobám pobývajícím v ČR v souvislosti s radarovou základnou možnost vyhýbat se případnému trestnímu řízení a která ve svém důsledku vede k narušení zásady rovnosti před zákonem. Je zde učiněna výjimka z celé hlavy IV Ústavy ČR a dále z čl. 1 a čl. 36 a 37 LZPS.

(…)

Ad 5)

Je zde ještě dlouhá řada ustanovení, která jsou buď velmi nespravedlivá vůči občanům ČR, a v rozporu s veřejným zájmem, který má státní správa chránit. Jde např. o práva příslušníků ozbrojených sil, civilních zaměstnanců, závislých osob, dodavatelů a jejich zaměstnanců, kteří mají prakticky výhody, vyhrazené pouze diplomatům, aniž by byl jejich počet omezen. Nevztahuje se na ně dlouhá řada našich zákonů, zejména daňových, celních, o  zbraních a střelivu a mnoha dalších.

 

Analýza Dohody USA SOFA

64 kB, MS Word, 21.12.2008

Srovnání SOFA NATO se SOFA ČR

41 kB, MS Word, 21.12.2008


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press