Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Protestní shromáždění: Neděle 21.1., Václavské nám.

20.1.2007 - Iniciativa NE ZÁKLADNÁM
Prohlášení občanské iniciativy NE ZÁKLADNÁM
k plánu na zřízení radarové stanice protiraketového systému USA v ČR

NECHCEME RAKETY ANI RADAR

Den poté, co Poslanecká sněmovna konečně schválila novou vládu České republiky s velmi slabým politickým mandátem, se na tuto vládu obrátily Spojené státy americké se žádostí o zřízení radarové stanice svého protiraketového systému na našem území.

Občanská iniciativa NE ZÁKLADNÁM, v níž spolupracují více než čtyři desítky občanských sdružení a jiných organizací, zásadně odmítá zřízení této stanice, protože by poškodilo bezpečnost a další životní zájmy nás, obyvatel České republiky.

Opakujeme některé hlavní důvody našeho stanoviska, potvrzené v půl roku trvající veřejné diskusi. Tuto diskusi jsme si museli vynutit na politicích a vládních úřednících, kteří už od roku 2002 jednali o naší účasti na protiraketovém projektu USA, ale před veřejností tato jednání utajovali nebo - s pomocí většiny sdělovacích prostředků o projektu protiraketové obrany šířili a dál šíří falešné informace.

Plánovaný systém neochrání Českou republiku před raketovým útokem, naopak zvýší riziko, že se naše země stane v případném konfliktu cílem prvního úderu. Opačná tvrzení politiků a takzvaných odborníků jsou buď projevem neznalosti nebo klamáním veřejnosti. Plánovaný systém nemůže ochránit své okolí před přímým útokem balistické rakety dlouhého doletu, protože na to není určen (jde o předsunutou obranu) a protože přímá obrana proti těmto zbraním bez použití antiraket s jadernou hlavicí zatím vůbec není vyřešena. Radarová stanice není pro hostitelskou zemi menším nebezpečím než samotné antirakety, právě naopak. Radary jsou vždy terčem prvního úderu, protože jsou mnohem zranitelnější a jejich zničením se vyřadí celý systém.

Zkušenosti se základnami USA v jiných zemí ukazují, že pokud na našem území vznikne navrhovaná radarová stanice, České republika se tím podřídí globální politice Spojených států bez možnosti tuto politiku ovlivňovat a bez záruk, že v případné kritické situaci bude brán ohled na zájmy našeho obyvatelstva.
Průběh války v Iráku ukazuje, jak pochybené byly některé geopolitické kalkulace současné administrativy Spojených států. Tvrzení o údajných iráckých zbraních hromadného ničení, jež se používaly ke zdůvodnění této války, se ukázaly jako vědomé lži.

Dnes se zdůvodňuje potřeba vybudování protiraketového systému v Evropě takzvanou iránskou hrozbou, která se demagogicky přehání podobně jako v iráckém případě. Toto zdůvodnění je zcela nevěrohodné a slouží jen k zakrývání skutečného účelu projektu protiraketové obrany USA.

Plánovaný systém protiraketové obrany nijak nepomůže boji proti terorismu. Může jen dále urychlit rozbíhající se závody ve zbrojení, zvýšit napětí a zhoršit možnosti pro politiku celosvětové spolupráce, jediné cesty jak lze uspokojivě řešit současné akutní i nazrávající problémy.

Iniciativa NE ZÁKLADNÁM se proto cítí povinována vystoupit proti jednání České vlády o umístění jakéhokoliv komponentu protiraketové obrany USA.


Za iniciativu NE ZÁKLADNÁM:
Jan Májíček, tiskový mluvčí (604 35 72 15);
Rudolf Převrátil, člen petičního výboru


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press