Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Vojáci proti válce: STANOVISKO k žádosti vlády Spojených států amerických o umístění součástí systému Národní raketové obrany USA na území ČR

27.1.2007 - Vojáci proti válce
Občanské sdružení Vojáci proti válce konstatuje, že Topolánkova vláda nerespektuje odpor převážné části občanů ČR k instalaci jakýchkoliv komponentů protiraketové základny USA na území ČR, pokračuje tvrdě a bezohledně ve své jednoznačně proamerické politice a její první krok ihned po získání důvěry v Poslanecké sněmovně PČR byla zrada národních zájmů ČR a jejích občanů a nebývalé zvýšení ohrožení bezpečnosti ČR, ohrožení životů, zdraví a majetku jejích občanů. Toto ohrožení je dáno již samotným souhlasem vlády k zahájení „rozhovorů“ s USA k této problematice.

Občanské sdružení se pozastavuje nad formou jakou byla ČR „požádána?!“ ze strany USA o „souhlas“ a to „depeší“! Je to forma zcela neobvyklá v tak závažných otázkách ve vztazích mezi dvěma suverénními státy jakým snad Česká republika ještě stále je. Tato forma svědčí více o absolutní podřízenosti ČR administrativě USA. Vzbuzuje dojem, že ČR je pouze jakýmsi „PROTEKTORÁTEM“ USA, i když je členským státem EU. Toto jednání a v konečné fázi souhlas ČR s požadavkem, snad také pokynem USA, nenaplní přání a předpovědi premiéra, že bude zvýšena prestiž ČR na mezinárodním fóru – spíše naopak.

Souhlasíme s vývodem premiéra, že vznikem nové situace se mění bezpečnost ČR a jejích občanu. Ano,ale k horšímu. Nesčetněkrát byly ze strany oponentů a kritiků základny snahy o prolomení informační blokády, převážná část medií nemá zájem(nebo snad dokonce nesmí?) informovat občany objektivně i o rizicích spojených s existencí byť „pouhého radaru“. Tzv. vysvětlovací kampaň o které premiér hovoří, je dosud a bude i nadále zcela jednoznačně jednostranně cíleně orientována na přesvědčení důvěřivých občanů o neškodnosti radaru, který je snad dokonce ochraňuje. Nikdo v této kampani občanům neřekne, že tento „neškodný radar“ je v podstatě nejdůležitější součást v celém systému, bez něhož je celá základna hluchá a slepá. Proto také tento neškodný komponent představuje cíl prvního zničujícího úderu. Nikdo zřejmě také nemá zájem informovat občany o důsledcích tohoto úderu na obyvatelstvo při použití jaderné, biologické, nebo chemické munice. Použití klasické munice by bylo neefektivní. Nikdo také nehovoří o důsledcích při sestřelení letící rakety s takovou municí.

Při tvrzení o závazcích ČR je pan premiér zcela zřejmě trochu mimo. Žádný ze závazků, které ČR má vůči NATO nebo EU, nehovoří o povinnosti ČR poskytnout své území USA pro umístění jakýchkoliv součástí pro jakoukoliv jejich vojenskou základu. ČR se tak dobrovolně vzdá části svého svrchovaného území a také výkonu jurisdikce na tomto území, kde bude v plné míře uplatňována jurisdikce USA, která řadu trestných činů posuzuje odlišně než ta naše. Pan premiér si může nechat pouze zdát o jakési „právní dohodě“ výhodné pro ČR o jaké ve svých vystoupeních hovoří. Staré členské státy EU mají své vlastní zkušenosti s existencí vojenských základen USA na svém území a proto je tam nechtějí a snaží se jich zbavit.

Občanské sdružení Vojáci proti válce vyzývá:
  • vládu a sdělovací prostředky ČR k objektivnímu objasňování všech aspektů týkajících se existence součástí protiraketové základny USA na území ČR;
  • poslance Evropského parlamentu k seznámení Evropských institucí prostřednictvím Evropského parlamentu o nebezpečí, které z této USA základny vyplývá nejen pro ČR, a o záporných stanoviscích převážné části občanů;
  • vládu, poslance a senátory Parlamentu ČR bez rozdílu politického přesvědčení k prosazení referenda o umístění součástí systému Národní raketové obrany USA na našem území, protože pan premiér se mýlí; mimo otázky bezpečnosti se mj. jedná také o další částečnou ztrátu suverenity na území vyčleněném pro základnu a příslušné ochranné pásmo.
Občanské sdružení Vojáci proti válce v souladu se svými Stanovami a Programovým prohlášením bude i nadále vyvíjet úsilí k objektivní informovanosti občanů o důsledcích existence jakékoliv části vojenské základny USA na území ČR a k zabránění její výstavby. V tomto směru bude úzce a všestranně spolupracovat s ostatními organizacemi, hnutími a sdruženími, které mají obdobný cíl, při tom nevylučuje také získávat mezinárodní podporu.

genpor. v.v. Oskar Marek, člen rady sdružení
plk. v.v. Jiří Bureš, předseda sdružení
plk. v.v. Blahoslav Zahradníček, člen rady sdružení


e-mail: vojaci.protivalce@email.cz
mobil: 603 89 87 28


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press