Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Vyjádření zastupitele hl. m. Prahy k zákazu demonstrace – pochodu ohlášeného na den 29.1.2007

29.1.2007 - Odpověď iniciativě Ne základnám od Pavel Ambrož, zastupitel hl.
1. Demonstrace jako projev názoru části občanů je ústavním právem. Ústava zabezpečuje umožnění projevení názorů občanů, neřeší zabránění vyjádření se občanů.

2. Ohlašovací povinnost je zákonem dána např. i z důvodu řešení možného vlivu akce na dopravní situaci.

3. Demonstrace má pořadatele, který ohlašovací povinnost splnil.

4. Magistrát řešil zákazem. Důvodem je trasa pochodu přes dopravní tepny. Tedy neřešil, jak je překonat, ale zakázal akci.

5. Trasa od sochy sv. Václava k velvyslanectví USA již byla několikráte mírovým pochodem vyzkoušena. Nikdy nedošlo k delšímu narušení dopravy, natož k dopravní nehodě. Po podobně dopravně náročné trase chodili např. odboráři k sídlu české vlády na Klárově. Dlouhé pochody přes Prahu neonacistů nebo fotbalových fanoušků za asistence policistů a strážníků snad je zbytečné připomínat.

6. Jeden takový zákaz byl řešen. Městský soud rozhodl ve prospěch pořadatelů akce. Kolikrát se bude muset ještě konat soudní projednávání, aby radní a příslušní úředníci magistrátu pochopili znění ústavy a zákona?

7. Za situace nastolené rozhodnutím magistrátu lze dnešnímu shromáždění doporučit pochod po chodnících a přes přechody jako řádní chodci respektující dopravní pravidla. Při dobré pořadatelské práci lze trasu zvládnout a dokázat pražským konšelům, že i přes zákaz lze akci konat.

Pavel Ambrož

« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press