Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Magistrát chce vyprovokovat nepokoje v ulicích - demonstrace se koná

2.4.2009

Magistrát hlavního města Prahy zakázal dnes naprosto neodůvodněně pochod Iniciativy Ne základnám z Václavského náměstí k Nuselskému mostu plánovaný
na neděli 5. 4. 2009. MHMP zcela záměrně manipuluje
s informacemi, snaží se vyvolat dojem, že se žádná shromáždění nekonají. Demonstrace na Václavském náměstí v neděli od 15:00, která má průvodu předcházet, byla přitom řádně nahlášena a MHMP nezakázána.

Magistrát přistoupil k zákazu průvodu po osobním jednání, na němž nebyly vzneseny žádné námitky proti plánované trase, po návrhu ze strany svolavatele na změnu trasy průvodu, která by dopravu omezila výrazně méně než trasa navrhovaná magistrátem. Uváděná omezení dopravy původní trasou pochodu jsou naprosto přehnaná a lživá a je zřejmé, že nejsou skutečným důvodem zákazu pochodu.

MHMP již v minulosti zakázal shromáždění Iniciativy Ne základnám za užívání obdobné argumentace, v následujících soudních sporech byla jeho rozhodnutí zrušena. Jak se píše v rozsudku: „Základní premisou, z níž soud vycházel, (…) je, že právo pokojně se shromažďovat (…) patří podle Listiny základních práv a svobod (…) mezi základní politická práva.“ (rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 13. února 2007).

Iniciativa Ne základnám tento zákaz rovněž napadne u Městského soudu, protože na základě výše uvedených faktů nepovažuje takovéto jednání za legální.

Iniciativa Ne základnám konstatuje, že postup MHMP není jen porušením těchto základních politických práv, ale vzhledem k tomu, že neumožňuje pořadatelům vyjádřit se odpovídajícím způsobem, vytváří konfliktní situaci, která by mohla vést k nepokojům v ulicích. Věříme, že v součinnosti s Policií ČR se nám podaří zajistit pokojný průběh shromáždění i následného pochodu, politicky motivovanému nátlaku magistrátu však ustupovat nehodláme. Nejedná se totiž už „jen“ o radar, ale o samotnou možnost vyjádřit svůj protest smysluplným způsobem.


Tiskoví mluvčí:
Jan Májíček, tel. 604 357 215, email: jan.majicek@gmail.com
Jana Glivická, tel. 721 829 641, email: glivicka@seznam.cz

 


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press