Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Výzva Magistrátu k součinnosti se svolavatelem shromáždění na Hradčanském náměstí

4.4.2009 - Iniciativa Ne základnám
Iniciativa Ne základnám společně se svolavatelem Václavem Novotným vyzývá Magistrát hlavního města
Prahy k součinnosti se svolavatelem shromáždění na Hradčanském náměstí dne 5.4. v době od 8:00 do 22:00 hod. Činíme tak kvůli důvodnému podezření, že by toto řádně ohlášené a nezakázané shromáždění bude narušeno konáním jiného, avšak nenahlášeného shromáždění konaného na témže místě. Konání dvou shromáždění v jeden den a čas na stejném místě je podle zákona
o právu shromažďovacím 84/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů vyloučené.

Dle ustanovení výše uvedeného zákona mají Magistrát a Policie ČR povinnost umožnit konání řádně nahlášeného shromáždění (podle §10 odst. 2b) a zamezit jeho narušování jednotlivci či skupinami jednotlivců.

Věříme, že Magistrát bude postupovat podle zákona a zajistí svolavateli
a účastníkům shromáždění všechna základní politická a občanská práva,
jak jsou uvedena v Listině základních práv a svobod.


Tiskoví mluvčí:
Jan Májíček, tel. 604 357 215, email: jan.majicek@gmail.com
Jana Glivická, tel. 721 829 641, email: glivicka@seznam.cz 

« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press