Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Věda ve službách války?

29.4.2009 - Petr Kouba, Právo

Filosof Petr Kouba ukazuje na kauze radaru obecný etický problém, jenž vytváří spojení vědy a vojenství. V našem případě se jedná o „onu „báječnou“ odměnu, kterou si česká strana za podporu Bushových strategicko-militaristických plánů vysloužila.“


Kouba shrnuje celou věc těmito slovy: „Čeští vyjednavači s neskrývanou hrdostí oznámili, že odměnou za naši loajalitu k americkým spojencům bude možnost zapojit české vědce do programů financovaných Pentagonem a americkým zbrojním průmyslem. Obzvláště vítaná má přitom být spolupráce v takových oblastech, jako jsou robotika či počítačová lingvistika. První kroky na poli této spolupráce již byly mezitím podniknuty, aniž by si někdo položil otázku, zda je práce pro americký válečný průmysl skutečnou odměnou.“

Z hlediska finančního nesporně ano – několik tuzemských institucí se údajně již přihlásilo o peníze z amerických militaristických projektů. Čeští vědci pak mají přispět k vývoji známých bezpilotních letounů či speciálních programů pro počítačové překlady z cizích jazyků. Ale, jak právě kriticky upozorňuje Petr Kouba, „Je skutečně žádoucí, aby byl vývoj letadel schopných rozsévat beze všech komplikací spojených s lidským faktorem nebo vývoj technologií umožňujících globální špionáž napříč všemi jazykovými bariérami podporován myšlenkovým úsilím elitních českých vědců? Jsme si opravdu jistí, že to chceme?“ 

 
Celý článek: Kouba, Petr. Věda ve službách války? Právo, 23.04.2009 (příloha Salon)

Mgr. Petr Kouba, PhD. (* 1973) je odborným asistentem Ústavu filosofie a religionistiky Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

 


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press