Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Online s Jiřím Polákem

Jiří Polák, PhD. (* 1933) je syn protinacistického odbojáře, politolog, spisovatel a člen mezinárodního hnutí za přímou demokracii.

Od poloviny 50. let se cílevědomě připravoval na emigraci
– vstoupil do KSČ a přijal zaměstnání v tzv. podnicích zahraničního obchodu. V roce 1965 se mu podařilo i s manželkou vycestovat na zájezd do středomoří, odkud se přes Neapol a Řím dostal do Švédska, kde v roce 1972 získal občanství.

Na univerzitě v Lundu se mnoho let věnoval studiu jazyků a společenských věd. Ovládá angličtinu, francouzštinu, španělštinu, němčinu, čínštinu. Doktorát z mezinárodní politiky obdržel v roce 1986 za disertaci, ve které předpověděl
– k všeobecnému údivu – brzký rozpad východního bloku.

V srpnu 1998 zorganizoval v České republice První Mezinárodní kongres
o přímé demokracii. Od té doby vydává mezinárodní čtvrtletník Worldwide Direct Democracy Newsletter. Angažoval se i v českém „Hnutí za přímou demokracii,“ od roku 2008 zastává post místopředsedy Sdružení DEMOKRACIE. Spolupracuje
i se Stranou zdravého rozumu. Autor několika knížek a překladů o přímé demokracii, románů či článků z oboru sinologie.


položených otázek: 12
Položené dotazy
OTÁZKA | Pavel Krajtl
Ohledně té přímé demokracie - nemáíte streách že při dnešním vlivu médií a zblbnutosti populece by mohla referenda vést podobnému efektu jako kdysi ve Výmarské republice? Existuje nějaké systémové opatření které nás tohoto rizika vyvaruje?
ODPOVĚD | 11:38
Odvoláváte se na selhání Výmarské republiky a prohitlerovské referendum. Tehdejší situace je však naprosto nesrovnatelná s nynější. V Německu dvacátých let přišla obrovská inflace, která zruinovala střední třídu a rozdmychávala nenávist, hlavně vůči Francii, která situaci svými požadavky na reparace zavinila. Dále: obrovská nezaměstnanost a bída, neexistence internetu a televize, řádění nerozpuštěných bojůvek (SA), finanční podpora nacistům od amerických finančních kruhů (Rothschild), které v nich viděly protiváhu bolševismu a vydělávaly prodejem zbraní budoucímu nepříteli; uměle živený mýtus, že Německo vojensky válku neprohrálo, že bylo zrazeno politiky. To všechno byla živná půda pro demagoga, který sliboval zlepšení hospodářské situace, odstranění nezaměstnanosti, odstranění zkorumpovaných politiků, revanš za porážku, obnovu národní hrdosti, získání nového životního prostoru a nadvládu "nadřazené" germánské rasy. Za těchto okolností je výsledek tehdejšího referenda pochopitelný.

Po Druhé světové válce dělaly USA, které na válce nesmírně zbohatly, pravý opak: Místo reparací, napumpovaly do Německa a jinam miliardy dolarů ve formě Marshallova plánu. Výsledek - "hospodářský zázrak", rostoucí blahobyt, mírové hnutí, smíření s Francií, EHS, rozvoj evropské spolupráce atd. Nová válka je nemyslitelná. V Německu je teď nejsilnější organizace za přímou demokracii na světě, s asi 5.000 platících členů, s placenými funkcionáři, organizace, která dokázala změnit ústavu v Bavorsku (uzákonění práva na I&R) atd.

Kromě toho: Pod pojmem "přímá demokracie" nemyslíme jen referendum, nýbrž také občanskou deliberaci (Planungszellen, občanské poroty...) a další prvky. Kniha prof. Dienela "Plánovací buňka" vyšla vloni v mém překladu v nakladatelství Marek Belza. Jde nám o demokracii POLOPŘÍMOU podle modelu popsaného v našem návrhu Občanské ústavy. Viz www.demokracie.info a www.pdemokracie.ecn.cz. Kromě toho řada webových stránek a diskusních kanálů v jiných zemích, hlavně v USA a západní Evropě.
OTÁZKA | Jiří P.
Dobrý den, zaujala mne vaše odbornost i zaměření na přímou demokracii, nyní se však soustředím na téma Číny. V ČR je poněkud zkreslené povědomí o této zemi, na všech společenských úrovních. Není mnoho sinologů na VŠ. Jakými kroky by šlo zlepšit povědomí lidí o Číně, ale také nalézt v Číně to dobré z histotie i současnosti a najít férové partnerství mezi státy? Jakou máte zkušenost s Čínou (obecně)? Děkuji za odpověď.
ODPOVĚD | 11:47
Téma Číny. V osmdesátých letech jsem uveřejnil dva články v taiwanském časopise "Chinese Culture" (1984 a 1986) o čínské filosofii ze strukturálního hlediska a o tradičním čínském myšlení. Čínská filosofie je velmi jednoduchá. Je stavěna na dvojicích protikladů, které vytvářejí rovnováhu. Nejznámější jsou Yin a Yang, ale jsou tu i jiné. Už Konfuciova morální filosofie se zakládá na pěti asymetrických bipolárních vztazích. Tato struktura je někdy v odborné literatuře označována za estetický dualismus. Odráží se to i v jazyku a ve starší literatuře někdy dokonce i ve stavbě vět.

Zde vidím vysvětlení proč získal marxismus právě v Číně tak velkou popularitu. I marxistické myšlení se totiž pohybuje v dialektických dvojicích - proletariát - buržoasie, základna - nadstavba atd. Je tu s čínským způsobem myšlení zřejmá afinita. Podle jednoho dánského profesora prý dokonce přišla Marxova filosofická doktrína z Číny (přes Hegela, Spinozu, kabalistickou filosofii, možná zoroastrismus…).

Rozdíl je v tom, že tradiční čínská filosofie je statická, zatímco Marxova/Hegelova dialektika je dynamická: teze-antiteze vytváří nový stupeň - syntézu, zatímco rušivá antiteze v Číně vyvolává snahu k návratu do stavu.rovnováhy. Čínské tradiční revoluce neusilovaly - jako v Evropě - o změnu společenského řádu, nýbrž o návrat k panovníkově legitimitě, tj. "mandátu z nebes" - což znamenalo nástup nové dynastie. Tedy o nový stav rovnováhy.

Nynější komunističtí vládci jsou patrně širokými masami chápáni podobně jako tradiční císaři: Když všechno více méně funguje, znamená to, že mají mandát vládnout. Kromě toho, čínské písmo je nesmírně obtížné, plynně číst a psát prý umí jen asi 20 procent obyvatel. Myslím, že není naděje, že by se v dohledné době v Číně vyvinul nějaký parlamentární systém. Není ani vhodné v hovoru s Číňany něco takového naznačovat. Číňané jsou hrdí na svou zemi a kulturu. Neměli bychom se nad ně vyvyšovat, už proto, že západní systémy ve skutečnosti žádné demokracie nejsou. Číňanům velmi záleží na tom, aby "neztratili tvář". Proto je třeba se vyhýbat situacím, v nichž by se mohli cítit zahanbeni. Je třeba diplomacie a taktu.

Od mých zmíněných dvou článků mám ještě několik separátů, které jsem tehdy dostal z redakce. Dáte-li mi Vaši poštovní adresu, mohu Vám je poslat (jiri.polak@swipnet.se). Tehdy ještě nebyl Google, takže tam se to nenajde. Jinak, touto problematikou jsem se zabýval jen okrajově a v posledních asi 30-ti letech se jí nezabývám vůbec. Můj hlavní zájem je politická věda a praktická politika.
OTÁZKA | Josef Stojka
Dobrý den, v r. 1986 jste údajně předpověděl rozpad východního bloku. Jakou prognózu geopolitického vývoje máte nyní? to je moje první otázka. Dále v těchto dnech rozvířila politické dění kauza s provokačními nálepkami u brněnské mešity. Cituje se na nich například Súra 4:59 o spalování nevěřících v ohni a jejich stahování z kůže. Neměl by být islám zakázán jako fašistická ideologie, podobně jako nacismus? Vždyť hlavní kniha islámu prokazatelně nabádá k vraždění, násilí a válkám. Je možná dlouhodobá stabilní koexistence evropské civilizace s touto ideologií?
ODPOVĚD | 11:56
Rozpad Sovětského bloku jsem předpověděl na základě několikaletého studia materiálů shromažďovaných mimo jiné ve výzkumných ústavech v Kolíně nad Rýnem a Berlíně. Nynější situaci tak odborně nestuduji a kromě toho nynější situace je mnohem složitější.
Na předpověď si netroufám, jen na naznačení možných scénářů jak se jeví v materiálech, které se vyskytují v internetu.

Nejzajímavěji se jeví situace v USA. Četl jsem postřeh, že tamní situace připomíná situaci před rozpadem Sovětského Svazu. V některých státech USA existují tendence k větší samostatnosti nebo i k odtržení od Unie. Mluvilo se o tom hlavně v Kalifornii, nejnověji ve Vermontu, ale i jinde. Mnohé lidi rozzuřila politika G.W.Bushe a nechtěli s ní být ztotožňováni. Obama je nesrovnatelně lepší, ale pokračuje v zadlužování, které možná překročilo únosnou míru. Existují předpovědi, že americká ekonomika se kvůli tomu zhroutí, možná ještě letos, možná do dvou let, že dolar prudce klesne v ceně, atd.

Největším věřitelem USA je Čína. Ta by mohla USA ekonomicky položit, kdyby žádala rychlé splacení dluhu. Myslím, že to není pravděpodobné, protože krach USA by s sebou strhl i věřitelské státy. Pravděpodobnější je další oslabování, v USA i v Evropě. Avšak je tu ještě jedno nebezpečí pro USA. Jsou zprávy, že Čína, Rusko a Irán, možná i jiné státy, se zbavují dolarových rezerv a přecházejí na euro. Padne-li dolar jako světová rezervní valuta, bude to mít patrně negativní účinek na americkou ekonomiku. Nejsem ekonom, tak to nehodnotím, ale laicky bych řekl, že to může být další rána. Někteří připomínají, že i Saddám Hussein chtěl přejít na euro a že to byl jeden z důvodů, proč byl Bushem napaden. Zdá se, že nynější krize znamená konec dlouhodobého ekonomického růstu.

Během několika desetiletí se Čína stane největší světovou velmocí a odsune USA na vedlejší kolej. Je tu ovšem nebezpečí, že USA rozpoutají válku, třeba proti Iránu, aby odvedly pozornost od vnitřních problémů. To byl i případ vstupu USA do 2. světové války. Vše jsou ale jen spekulace.

Islám. Zakázat velké náboženství nejde. I v židovství a křesťanství jsou krvelačné prvky. Zákazem islámu by se jen ještě více podráždili fanatici, kteří dělají teroristické činy. Je ovšem třeba potírat konkrétní jednání - usekávání rukou, kamenování nevěrných žen, vraždy kvůli "cti rodiny" a samozřejmě terorismus - ale to se potlačuje i ve většině islámských států.

Správná taktika je odstranit živnou půdu, z které terorismus vyrůstá: povolit palestinský stát, vyklidit sídliště na palestinském území, rozvinout v Palestině blahobyt, zahájit s nimi dobré styky, odstranit mezinárodní dohodou všechny nukleární zbraně na světě atd. Pak žádný terorismus nebude. Blahobytní lidé terorismus nedělají. Dělají jej jen zoufalci, kteří nemají
v tomto životě co ztratit.
OTÁZKA | S. Pes
Dvě otázky
1.Chtěl bych se zeptat jestli se nestydíte za demokracii která unás panuje ,kde chudí ještě více zchudli a bohatí ještě více nabobtnáli ?
2.Do KSČ jste vstupoval aspoň trochu z přesvědčení , nebo jenom z prospěchu aby jste mohl emigrovat ?
Toď vše Děkuji .
ODPOVĚD | 12:03
1. Za českou "demokracii" nemám proč se stydět. Za prvé, tento systém vůbec za demokracii nepovažuji, je to stranická oligarchie nastolená předáky velkých stran bez souhlasu občanů. Já sám na tom nemám žádný podíl. Naopak se snažím svou účastí ve skutečně demokratické straně tento systém změnit (viz www.demokracie.info). Součástí programu strany Demokracie DK je vnitrostátní offset - antikorupční program. Odstraněním korupce z činností provozovaných státem, kraji a obcemi by bylo možno snížit daně, které teď z části plynou do kapes podvodníků, tunelářů, zkorumpovaných byrokratů a neefektivních politiků. Podle dobře podložených výpočtů by se díky této úspoře mohl příjem každého občana ČR zvýšit měsíčně o cca 2.000 korun. Myslete na to až budete hlasovat!

2. Do komunistické strany jsem v padesátých letech vstupoval výhradně z taktických důvodů. Komunistickou ideologii jsem od počátku odmítal. Nejen to. Na Západě jsem chtěl pracovat proti onomu režimu rozborem marxismu, jakožto nesprávné doktríny. Zejména jsem odmítal pracovní teorii hodnoty. Byl jsem (a jsem) přesvědčen, že na hodnotě zboží se podílí nejen tělesná práce, jak tvrdil Marx, nýbrž i některé druhy duševní a organizační práce. Padne-li pracovní teorie hodnoty, padá i podstatná část marxistické doktríny. Nebyl jsem však spokojen ani s konkurenční západní teorií mezní hodnoty. V devadesátých letech jsem se v ČR sešel s vynikajícím ekonomem, Ing. Jaroslavem Kočím (teď bohužel zesnulým), který tento problém velmi dobře vyřešil.

Kdo neprožil padesátá léta, těžko si může představit tehdejší atmosféru. Aby bylo povoleno dvěma mladým bezdětným manželům jet spolu na Západ - to vyžadovalo velké prokádrování a členství ve Straně bylo nezbytné. Trvalo mi to 8 let než se mi to s manželkou povedlo. Nešel jsem na Západ, abych zbohatl. Tehdy jsem ještě myslel, že na Západě je demokracie. Každodenním pozorováním chování švédských politických stran jsem pochopil, že vláda politických stran, ať je jich víc nebo jen jedna, nikdy nemůže být demokracie. Proto jsem studoval politickou vědu a začal prosazovat přímou demokracii.
OTÁZKA | Jiří Habrda
Dobrý den, proč podle vás bylo referendum o Lisabonské smlouvě jen v Irsku? Bály se Evropské elity zamítnutí této přejmenované evropské ústavy v lidových hlasováních, jako se to stalo Evropské ústavě? Neměl by se zveřejnit seznam kandidátů do EP s názorem, zda podporují toto kolosální odebrání pravomocí českému národu? Vždyť výměnou za vzdání se pravomocí získáme jen to, že silné evropské státy budou prosazovat svoje zájmy i naším jménem. Měl by se zveřejnit seznam kandidátů do EP s názorem, zda jsou pro Lisabonskou smlouvu a zda podporují v této otázce referendum!
ODPOVĚD | 12:06
Referendum o Lisabonské smlouvě. Ano, Evropské elity se jistě bály názoru řadových občanů. Bez referenda by neměla být Lisabonská smlouva - ani jiné mezinárodní smlouvy - považována za legitimní. Správný postup by byl uspořádat ve všech zemích nejdříve porady občanů formou plánovacích buněk/občanských porot a pak na základě jejich návrhů odhlasovat Evropskou OBČANSKOU ústavu. To navrhoval můj bývalý spolupracovník, zesnulý světoznámý sociolog Prof. Peter C. Dienel. Místo toho politici opět vnucují občanům centralizovaný systém, kterému občané nerozumí.

Naprosto souhlasím s Vaším návrhem zveřejnit seznam kandidátů a jejich stanovisek k Lisabonské smlouvě.
OTÁZKA | František David
Dobrý den, pane Poláku,
z Vašeho - zde uvedeného stručného životopisu vyplývá, že jste podnikavý, odvážný a cílevědomý člověk. Jsem rád, že máte zájem odpovídat na otázky na chatu www.nezakladnam.cz.
Vzhledem k tomu, že v poslední době se stále více zamýšlím nad významem a smyslem lidského života, moje otázky půjdou také tímto směrem. Jsem přesvědčen o tom, že různé druhy lidského "smysluplného" nebo "nesmyslného" jednání velmi úzce souvisejí s tím, jaké jsou životní nároky, motivy a cíle lidí.
Vaše odpovědi mě velmi zajímají.
1/ Jste rád na světě? Pokud ano, tak z čeho máte v životě největší radost a čeho si v životě nejvíc vážíte?
2/ Co se Vám na životě ve Švédsku nejvíce líbí a co Vám naopak vadí?
3/ Jste pro nebo proti ratifikaci Lisabonské smlouvy?
4/ Co je smyslem lidského života?
5/ Které lidské vlastnosti jsou nejzápornější a které nejkladnější?
6/ Proč - obecně - v současnosti v nějakém státě někteří místní politici chtějí mít ve své zemi cizí vojenskou základnu?
7/ Znáte nějakého křesťana/křesťany, kterého/kterých si upřímně vážíte? Pokud takové znáte, za co si jich vážíte?
8/ Které spisovatele a které knihy máte nejraději?
9/ Kolika a jakých referend jste se v životě zúčastnil?
10/ Jaký je podle Vás optimální příjem pro čtyřčlennou rodinu / pracující rodiče a dvě studující děti / v korunách v ČR? Pokud neznáte ceny v ČR, tak prosím o odpověď pro tutéž rodinu ve Švédsku - v tom případě uveďte několik cen např. másla, chleba, vajíček, mléka, bot, oblečení, plavek, bruslí nebo lyží apod.
11/ Kteří lidé by podle Vás měli zodpovědně a závazně zajišťovat, aby voliči měli včas před referendem dostatek správných a nezkreslených informací ? - např. pro referendum o přijetí nebo nepřijetí Lisabonské smlouvy. Hodně lidí nemá počítač nebo připojení k internetu a i v případě, že mají lidé možnost přečíst si celou LS, není jisté, jestli všem jejím částem správně porozumí.
12/ Co je podle Vás rasismus a extremismus?
13/ Víte, kdo zvítězil v anketě Největší Čech?
Děkuji za odpovědi a přeji Vám pohodový den.
ODPOVĚD | 12:16
Souhlasím, že lidské jednání souvisí s životními nároky, motivy a cíli, jak píšete.

1. .Na světě jsem rád pokud mohu dělat to, k čemu se cítím povolán. Největší radost mám z toho, že nacházím lidi, v ČR i jinde, kteří sdílejí mé názory. Pak samozřejmě z dětí a vnoučat. Nejvíc si vážím možnosti, i když omezené, dělat smysluplnou práci.

2. Na životě ve Švédsku se mi nejvíc líbí dobré sociální zabezpečení, vysoká životní úroveň a možnost studovat i v dospělém věku. Vadí mi švédská politická omezenost, která Švédům brání pochopit, že jejich systém není demokracie a to, že neberou na vědomí názory outsidera jako já, pokud se neshodují s "demokratickou" mytologií a že existuje otevřená i skrytá diskriminace proti cizincům.

3. Jsem proti ratifikaci Lisabonské smlouvy, pokud ji neschválí občané v referendu (viz předchozí příspěvek).

4. O smyslu lidského života si netroufám spekulovat. Myslím, že smysl každého života je poněkud jiný a jedinečný.

5. Nejzápornější lidské vlastnosti jsou bezmezná touha po moci, krutost, bezohlednost a chamtivost. Nejkladnější je altruismus, soucitnost, empatie, obětavost, schopnost lásky…

6. Cizí vojenské základny. Jde o imperialistickou snahu ovládnout co největší část světa a o kšefty a moc vojensko-průmyslového komplexu. Nejde o zvyšování bezpečnosti, naopak cizí vojenské základny svět destabilizují, zhoršují životní prostředí, provokují jiné státy - nic pozitivního. Politici jsou ve vleku velmocí, dříve Sovětského Svazu, teď USA. Jde jim o koryta. Z deště pod okap.

7. Některých lidí si vážím, ať jsou křesťany nebo ne. Nesmírně si vážím Ježíše, i když nemyslím, že byl Bůh. Vážím si Jana Husa a jiných mučedníků za to, že dokázali položit život za své přesvědčení.

8. Kdysi se mi líbil Dostojevský, Dickens, hlavně Shakespeare, Victor Hugo, Goethe… Velmi se mi líbila francouzská poezie - Verlaine, Rimbaud, Mallarmé, Baudelaire a spousta jiných. Kromě Rusů jsem všechno četl v originále když jsem studoval jazyky.

9. Žádného referenda jsem se nikdy nezúčastnil. Ve Švédsku byla za celou dobu - pokud vím - jen tři, a ta dvě první jen poradní. Vadilo mi, že se referenda konala bez předchozí kvalifikované občanské diskuse jak to navrhujeme v Občanské ústavě.

10. Optimální příjem v ČR. K tomu nejsem kompetentní se vyjadřovat, české příjmy a ceny dostatečně neznám. Ve Švédsku by mohl být slušný příjem rodiny kolem 20 - 25.000 skr čistého, ale jsou velké rozdíly. Pokud děti studují na vysoké škole, mají pravděpodobně studijní půjčku, snad kolem 8.000 měsíčně, kterou však musí po několika letech začít splácet. Kdo má práci, ať jakoukoli, uživí se dobře. Teď však stoupá nezaměstnanost a to je horší. Ceny zboží ve Švédsku (ve švédských korunách): 1 kg másla 80 kr; bochník chleba ca 20 kr; 1 vajíčko 2,50 kr; litr mléka ca 10 kr; boty 400 - 500 kr; pánský oblek ca 1.500 kr; plavky ca 150 kr; brusle ca 200 kr; lyže ca 1,500 kr.

11. Kteří lidé by měli zajišťovat informovanost voličů. V našem návrhu Občanské ústavy je požadavek na zřízení nezávislého úřadu pro referenda a občanské poroty, který by před každým referendem doručil do každé domácnosti informační materiál (to se už děje ve Švýcarsku). Podobný návrh přinesl už prof. Dienel, nezávisle na mně. Kromě toho by byla uzákoněna povinnost před referendy vyžadujícími nadstandardní znalosti uspořádat sérii občanských porot na dané téma. K jejich doporučení by pak občané v referendu přihlédli.

12. Rasismus je názor, že některá rasa je hodnotnější než jiné rasy. Toto byla ideologie nacismu, který nadřazoval ostatním germánskou rasu, ale rasistické názory existují i teď - za méněcenné se někdy pokládají na př. cikáni, černoši, divoši v džungli atp. Ve vědě nemají tyto názory oporu. Extremismus je přesvědčení o oprávněnosti vlastního názoru, odmítání jiných názorů bez analýzy a připravenost za svůj názor i zabíjet jiné lidi. Mnoho extremistů je mezi islamisty, ale i mezi sionisty i křesťanskými fundamentalisty v USA.

13. Kdo zvítězil v anketě za volbu největšího Čecha nevím. Já sám bych hlasoval pro Husa.
OTÁZKA | Štefan
Váženy pane Poláku. Byl jsem také členem, resp. kandidátem hnutí za přímou demokracii p.Czasche. Myslíte si, že tento pán skutečně usiluje o přímou demokracii, nebo o prezentaci svého ega. Vyhodil z "Demokracie" manžele Volmovi, kteří spolu se mnou a s př.Baťou založili o.s. Občanská korporace, která má ve štítu základní programový cíl "přímou demokracii. Je řada dalších spolků, kteří se prezentují "přímou demokracií", např. nejnověji "Věci veřejné", dokonce kandidují do EP. Takové tříštění sil pro přímou demokracii znamená oslabení jejího prosazení. Neměli bychom se sjednotit?
ODPOVĚD | 12:21
Byl jsem přítomen na několika schůzích spolu s manžely Volmovými. Paní Volmová byla původně zvolena místopředsedkyní. Pan Volma však Petra každou chvíli nějak napadl kvůli okrajovým věcem. Vypadalo to jakoby chtěl Petrovu činnost sabotovat. Spolupráce se ukázala nemožnou a tak nezbylo než se s Volmovými s poděkováním rozloučit.

Prosazování vlastní osoby je patrně nezbytným aspektem činnosti každého průbojného politika. Lidé nejsou světci. Důležité je s jakým programem a s jakým cílem je toto sebeprosazování spojeno a jak je politik charakterní. Petr věnoval na činnost strany Zdravého rozumu a později Demokracie, na úkor rodiny, skoro celý svůj majetek (přes 7 milionů korun). Kolik takových lidí v ČR je? Možná už nikdo. Jakmile se seznámil s myšlenkou PD, okamžitě ji akceptoval a začal rozvíjet. Také okamžitě pochopil důležitost občanské deliberace a zajistil financování publikace Dienelovy knihy Plánovací buňka. Jeho intelektuální kapacita by bohatě stačila na nejvyšší funkce ve státě.

Je samozřejmé, že by se měly všechny strany a skupiny prosazující přímou demokracii sjednotit alespoň co se týče postupu při propagačních akcích a ve volbách. V nadcházejících volbách do Evropského parlamentu se strana Demokracie účastní v koalici "Starostové a nezávislí".

Největší překážka je to, že si velké strany svévolně určily práh 4 % pro účast v parlamentu. To automaticky diskvalifikuje menší strany. V našem návrhu Občanské ústavy je základem reprezentace volební okruh, kde si občané volí koho chtějí bez ohledu na eventuální stranickou příslušnost. O totéž usiluje polská organizace JOW, která dokáže shromáždit miliony podpisů pod petici a pořádá "pochody na Varšavu". O takových věcech patrně česká média mlčí. Na evropské úrovni jsme právě založili koalici Direct Democratic Euro-Vision. Zatím jsou členy organizace z Itálie, Řecka, Francie, naše Demokracie a organizace na Kypru. Máme společnou Chartu a vytváříme webovou stránku. Doufáme, že se budeme rozrůstat. Tendence ke sjednocování v omezeném rozsahu existují všude na Západě. Snad se něco podobného podaří i v ČR.
OTÁZKA | tomy
Dobrý den, zajímal by měl Váš názor na postoj prezidenta Obamy k protiraketové obraně.. Dnes je myslím každému jasné, že plán protiraketového deštníku nezruší - a já pevně doufám, že tomu tak bude a radar bude v čr vybudován i přes odpor levicově-demagogických aktivistů a pacifistů z nezakladnam.. Pro mě je rozhodující např. názor generála Šedivého, nikoli různých samozvaných filozofů a vojenských "vědců" typu Hlobila a Kauckého, kteří své studie záměrně, až katastrofisky zkreslují... Takže - už aby tu byl radar !!
ODPOVĚD | 12:27
Zdá se opravdu, že Obama se nechystá zrušit projekt radaru v ČR. Obama se vůbec začíná projevovat čím dále tím hůře. Otázka amerických vojenských základen se nedá zařadit do pravo-levé škály (která vůbec čím dále tím více ztrácí smysl). Odpor proti radaru nelze brát ani jako stanovisko pacifismu, pokud se pacifismus chápe jako pouhé odmítání války za všech okolností bez přihlédnutí k okolnostem.

Důležité je posoudit zda americké základny zvyšují bezpečnost USA a dotyčných zemí. Nuže, rozhodně nikoli. Existuje zřejmě představa, že jakmile některá země, nepřátelská vůči USA nebo Západu, vyvine pár jaderných zbraní, okamžitě je vrhne proti Západu (čímž vyvolá americkou odvetu, to jest spáchá národní sebevraždu). To je čirý nesmysl. Oligarchie, která může rakety použít, má hlavní zájem na tom, aby se udržela u moci a u koryt, ne aby na silného protivníka zaútočila.

Během svých několikaletých studií politické vědy jsem přečetl stohy knih a článků (většinou amerických), které se právě těmito problémy zabývaly. Téměř všechny podporovaly mé výše uvedené stanovisko. USA má větší vojenskou kapacitu než celý ostatní svět dohromady. Jediná mocnost, která se kdy mohla s vojenskou silou USA srovnat, byl Sovětský svaz.

Na podzim 1962 zjistila americká výzvědná letadla budování odpalovacích ramp na Kubě. Bylo také zjištěno, že ke Kubě plavaly sovětské lodi nesoucí zřejmě v podpalubí jaderné rakety. Tehdejší americká vláda (Kennedy) dala sovětům (Chruščov) ultimatum: Všechny lodi musí udělat čelem vzad a vrátit se do SSSR, nebo se nechat prohlédnout americkými loděmi. Těch několik málo dní byl svět nejblíže nukleární světové válce v dějinách. Chruščov kapituloval a podřídil se. Ztratil tím prestiž a brzy byl vystřídán Brežněvem. Nastalo nové kolo horečných závodů ve zbrojení. Jestliže si ani Sovětský svaz netroufal napadnout USA
a raději se pokořil, jak by si to mohl troufnout Irán nebo dokonce Severní Korea? To nemůže rozumný člověk brát vážně.

Budovat nové a nové základny (USA už jich mají po světě desítky, ne-li stovky) slouží jen imperialistickým snahám amerických bohatých vrstev a vládnoucí oligarchie a nenasytnosti vojensko-průmyslového komplexu (pojem ražený prezidentem Eisenhowerem). Zejména
v době ekonomické krize, obrovské zadluženosti USA a hrozícího zhroucení americké ekonomiky.

Pak jsou tu ekologické aspekty a dopad na okolí základny (obyvatelé tam žijící). Základna se také může stát terčem útoku s nevypočitatelnými následky. Zkrátka, je to všechno velký nesmysl prosazovaný proti vůli velké většiny českých občanů. To má být demokracie?
OTÁZKA | Jiří B.
Přeji dobrý den. Vážím si Vašich aktivit v oblasti přímé demokracie, nicméně nechápu fakt, že, jak uvádíte, jste od r. 2008 místopředsedou Sdružení demokracie, ale tento subjekt se dosud nikde neprezentoval do té míry, aby byl veřejnosti znám alespoň jako o.s. Ne základnám, Ne radar a pod. Pokud je mi známo, Sdružení demokracie existuje několik let, přesto nemá de facto žádnou členskou základnu a také nikde nefiguruje jako subjekt, který prosazuje ideje přímé demokracie. Jiným slovy, její činnost je čistě teoretická, bez praktických kroků směrem k veřejnosti, která o existenci tohoto sdružení nemá žádné povědomí. Teoretických diskusí jsem měl a mám možnost sledovat na netu, ale stále nevidím realizaci směrem k veřejnosti. Mnohé jiné menší a mladší subjekty se dokonce angažují v kandidátkách do EU parlamentu, Sdružení demokracie nikoliv. Jak tedy rozumět všemu tomu úsilí, když nejsou reálné vůbec žádné výsledky, kromě teoretických úvah a diskusí. Bylo by jistě na čase se prezentovat na veřejnosti, jinak je veškerá činnost sdružení k ničemu. Jsem pro sjednocení všech existujících sil, které vycházejí z principu přímé demokracie a spojenmi silami prosazovat a realizovat myšlenky přímé demokracie. Jak to vidíte Vy?
ODPOVĚD | 12:30
Ano, bohužel, Demokracie DK dosud neprorazila na veřejnost tak, jak by si zasloužila. Důvodů je několik. Předseda Petr bydlí ve východní Moravě, já bydlím ve Švédsku. Sejdeme se jen občas když jsem právě v ČR. Hnutí Ne základnám se zaměřuje (chvályhodně) na konkrétní palčivou otázku, která dokáže mobilizovat lidi mnohem více než snaha o změnu politického systému, kterou prosazujeme my a která se mnohým, možná většině, pro nedostatek informací a představivosti prozatím jeví jako nerealistická.

Demokracie kandidovala v krajských volbách moravsko-slezkého kraje, s hubeným výsledkem. Nicméně, Petr sám dostal v Bruntálu 2,5 % hlasů. Voleb do Evropského parlamentu se DK zúčastňuje v koalici, jak jsem psal výše. Dosavadní anonymita je do značné míry následek znetvoření systému velkými stranami a jejich obrovskými finančními zdroji zabavenými občanům z daní.

Kdybychom měli stamilionové prostředky jako oni, vypadalo by to jinak. Dále zřejmě korupce medií, která se zdráhají o DK patřičně informovat. Dále všeobecná pasivita - je pohodlnější starat se jen o rodinu a o výdělky a nechat politiku politikům. Souhlasím, že je třeba se prezentovat na veřejnosti. Problém je JAK, při nesmírném handicapu. Jsem pro sjednocení všech stoupenců PD a vítám každou iniciativu v tomto směru. Kdybych žil v ČR, byl bych také aktivnější. Přesunul bych se tam rád, ale nemohu kvůli manželce, která nechce opustit švédské pohodlí. Takže zatím musíme pokračovat jako dosud a hledat možnosti, které se mohou vynořit.
OTÁZKA | Jan Šlemenda
Zdravím Jiří, pozorně jsem pročetl všechny příspěvky tazatelů a v podstatě se mi potvrzuje moje základní teze, kterou jsem ti psal v posledním mailu. Právě jsem se vrátil z abiturientského večírku, který se vydařil, a který mi opět potvrdil cosi z mé domněnky o struktuře politického uvedomění v Čechách. Těším se na tvé odpovědi a přeji pevné zdraví a také pozdravuj manželku!
ODPOVĚD | 12:32
Velmi si Tě, Jene, vážím, udělal jsi pro věc mnoho. Chápu Tvůj skepticismus, je však třeba vidět hnutí za PD v širším kontextu. Vláda politických stran je čím dále tím více anachronická., dlouhodobě je odsouzena k zániku. Budoucnost patří polopřímé demokracii, ať to vypadá v ČR prozatím jak chce.

Jsou tu i jiné země, kde je to nadějnější. V globálním světě úspěchy v jedné zemi ovlivní i situaci jinde. Bylo by dobře přinášet v mediích informace o německém hnutí Mehr Demokratie e.V.

Když něco takového dokáží Němci - naši nejbližší sousedi - proč ne my? A záplava hlasů v USA, zářný příklad Švýcarska... Tohle všechno česká media zřejmě zamlčují. Kdo může, měl by se snažit tuto bariéru mlčení prorazit.

Nynější situace připomíná situaci ve Francii ve druhé polovině osmnáctého století. Všichni, kromě několika vizionářů, se domnívali, že feudalismus je přirozený a definitivní politicko-společenský systém. Teď si většina myslí totéž o parlamentarismu. Vývoj však jde dál a nedá se zastavit. Vyrůstá nová generace a ta už nebude tak ochotná nechat se politiky manipulovat jako generace naše. Tomuto vývoji se snažíme napomáhat, ale rozhodující bude historická nutnost, nezávislá na jednotlivcích.
OTÁZKA | Václav Krusta
Dobrý den, jsem naprosto zmaten nejnovější zprávou rusko-amerického vědeckého týmu o chystaném radaru v Brdech. Tato zpráva jednak říká, že proti raketám z Íránu je neúčinný, za druhé říká, že radar je možné použít proti Rusku. Jak to, že proti dosud primitivním raketám Íránu je radar neúčinný, zatímco proti stovkám supermoderních ruských raket ho lze použít? Není to tím, že ruské vědce do týmu vypracovávajícího tutu zprávu jmenoval sám prezident Medvěděv, a proto je zpráva víceméně napsaná na jeho objednávku? Zřejmě proto tuto zprávu ignorovalo i selektivní zpravodajství Britských listů a Haló novin, protože při bližším pohledu se začíná objevovat její naivnost a nastrčenost.
ODPOVĚD | 12:34
Technickou stránku problému radar - jak je účinný proti jakým raketám - nemohu posoudit. To, co mohu posoudit, je pravděpodobnost, že takové rakety budou opravdu vyslány proti ČR nebo USA nebo komukoli. Podle mé politologické expertisy a naprosté většiny jiných mezinárodních expertů včetně amerických je tato pravděpodobnost ZCELA MINIMÁLNÍ.

Jak jsem psal výše, snaha nacpat k nám a do Polska nové základny k těm desítkám nebo stovkám, které už po světě existují, je diktována americkými imperialistickými ambicemi
a nenasytností parazitního vojensko-průmyslového komplexu, který potřebuje udržovat neustálé napětí ve světě, aby ospravedlnil svou existenci. Takový komplex existuje i v Rusku a jiných zemích a s americkým si hrají do ruky. V době studené války o tom existovala řada studií a teď jsou snahy atmosféru studené války opět vzkřísit. Jeden americký generál kdysi prohlásil: "Sovětský svaz je báječné strašidlo."

Strašidlo začátkem devadesátých let zmizelo, což byla pro americkou generalitu těžká rána. Snaží se teď vyvolat nové jako ducha z lampy. Neměli bychom jim sedat na lep.
OTÁZKA | T. Malý
Nemyslíte si, že právě teď je ten správný čas k tomu, aby PD obrazně řečeno "vylezla z díry" na světlo?
Lidí, kteří konečně zjistili, že klasická parlamentní demokracie už nemá co říci kvapem přibývá. V minulém období byla u moci levice a skončilo to rozčarováním. Nyní po pouhých 3 letech panování pravice máme totalitní náhubkový zákon a naše totalitní moc nám předvedla, že 70% většina občanů nesmí vystoupit v televizi, kterou si sama platí a vysvětlit, proč že ten radar vlastně nechce. Podle renomovaných průzkumů je nyní důvěra občanů v orgány státní moci i státní zprávy na podobných hodnotách jako důvěra občanů ve vládu soudruhů, předlistopadovou.
Já vaše vědecké pojetí PD sleduji už několik let. Vím, že s kolegou Tomášem Frankem máte ucelenou vizi, jak by taková společnost měla fungovat.
Myslím si, že obavy některých pisatelů, že by se to mohlo zvrhnout v anarchii, kde každý mluví do všeho zde nehrozí.
Ve vašem systému totiž existují nezrušitelné body, takže i kdyby nějaký fanatický "vůdce" zfanatizoval obyvatelstvo, tak princip hlasování z Ústavy stejně nevymaže. Navíc, většina rozhodování i nadále leží na volených zástupcích, občané je můžou přehlasovat jen když dají dohromady potřebný počet hlasů.
Navrhuji uspořádat další Mezinárodní kongres o PD a zde tuto ucelenou vizi PD prezentovat. Spolu s volebním systémem vašeho kolegy Frankeho, do kterého já osobně vkládám své naděje jak dostat občany zpět do rozhodování o věcech veřejných. Navrhuji termín asi za půl roku, na podzim, těsně po volbách, bude panovat uvolněná atmosféra.
ODPOVĚD | 12:36
Souhlasím, že doba je vhodná pro to, aby byla konečně veřejnost seznámena s alternativou nového politického systému podle návrhu Občanské ústavy a Vnitrostátního offsetu. Tomáše Frankeho si vážím a vysoce hodnotím jeho účast v našem hnutí. Velmi oceňuji podporu, kterou vyjadřujete v dopise.

Novou mezinárodní konferenci jsem připraven uspořádat kdykoli a kdekoli, pokud na to budou prostředky. Já sám si nemohu dovolit do takového podniku investovat více než několik málo tisíc korun. Na propagaci PD doplácím už více než 10 let neustále z vlastní kapsy, zejména publikováním mezinárodního bulletinu. Nestěžuji si, jsem rád, že to mohu dělat, ale na víc už mi nezbývá. Určitá naděje teď existuje díky iniciativě Ing. F. Toniniho, italského podnikatele, který slibuje, že bude do této činnosti na evropské úrovni investovat. Má samozřejmě větší prostředky než my ostatní, ale ekonomická krize zasahuje i jeho.

Měli jsme malou konferenci 21. března v Praze. Škoda, že nebyla česká účast větší. V září by měla být další konference, dosud není určeno kde. Příští rok v červnu navrhuje náš člen G. Kokkas, že by uspořádal konferenci v Athénách. Bude to deset let od druhé mezinárodní konference, kterou tam tehdy uspořádal rovněž on. Kdyby se podařilo získat nějaký větší sponzorský příspěvek, byla by situace jiná. To málo, co jsme kdysi dostali, nemohlo naši činnost výrazně podpořit. Za posledních asi 7 let už jsme nedostali odnikud nic. Vítáme každou pomoc, zejména také při kontaktech s medii, která si nás dosud nevšímají.
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press