Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

EU-volby: NE kandidátům pro radar

4.6.2009 - Iniciativa Ne základnám
Ve dnech 5. a 6. června 2009 budou občané České republiky volit svých 22 nových poslanců do Evropského parlamentu. Iniciativa Ne základnám se v souvislosti s tím zeptala jednotlivých stranických kandidátů, jaký je jejich postoj k radaru a k celostátnímu referendu o něm. Jména těch, kteří se vyslovili pro radar a/nebo proti referendu, uvádíme níže.

Přibližně dvě třetiny obyvatel plánovanou americkou základnu dlouhodobě odmítá. Nedovolme tedy, aby nás v Evropě zastupovali politici, kteří v takto zásadní otázce budoucího směřování země nerespektují veřejné mínění.

Evropský parlament nemá sice přímé pravomoci v oblasti zahraniční
a bezpečnostní politiky, slouží ale jako důležité diskusní fórum a poradní
orgán, jenž může přispět k vytváření účinného tlaku na unijní i české úrovni.
Udělejme proto i z červnových voleb další svého druhu referendum
o radaru
.

Půjde o jasný signál těm stranám, které americkou základnu prosazují, neboť opětovně pocítí ztrátu důvěry voličů a samozřejmě i mocenských pozic. A na
to jediné zřejmě slyší…

 

ODS


1. Jan Zahradil - PRO RADAR, PROTI REFERENDU

2. Evžen Tošenovský - PRO RADAR, PROTI REFERENDU

3. Oldřich Vlasák

4. Milan Cabrnoch - PRO RADAR, RPOTI REFERENDU

5. Ivo Strejček

6. Miroslav Ouzký

7. Edvard Kožušník

8. Hynek Fajmon

9. Andrea Češková - NEODPOVĚDĚLA

10. Jaroslav Zvěřina - PRO RADAR, PROTI REFERENDUKDU-ČSL


1. Zuzana Roithová 

2. Jan Březina - PRO RADAR, PROTI REFERENDU

3. Ondřej Benešík - SPÍŠE PRO RADAR (ten by ale měl být součástí společné obrany NATO), PROTI REFERENDU ("pro" jen v případě, pokud by se ukázalo, že se jedná o zásadní zásah do naší suverenity).

4. Marie Jílková - PRO RADAR, pokud se bude jednat o zařízení NATO a ne USA, PROTI REFERENDU

5. Jaroslav Lobkowitz

6. David Macek

7. Ivo VykydalSZ ("BURSÍKOVCI")


1. Jan Dusík - NEODPOVĚDĚL 

2. Kateřina Jacques - NEODPOVĚDĚLA

3. Přemysl Rabas - NEODPOVĚDĚL

4. Jiřina Šiklová - PRO RADAR,
PROTI REFERENDU

5. Milan HoráčekEvropská demokratická strana


1. Jana Hybášková - PRO RADAR, PROTI REFERENDU  

2. Jiří Šedivý  

3. Věra JourováSNK - Evropští demokraté


1. Lukáš Macek - PRO RADAR (za předpokladu jeho včlenění do NATO),
PROTI REFERENDU

2. Zuzana Baudyšová - PRO RADAR (za předpokladu jeho včlenění do NATO), PROTI REFERENDU

3. Jiří Plecitý - PRO RADAR (za předpokladu jeho včlenění do NATO),
PROTI REFERENDU

4. Eva Palatová - PRO RADAR (za předpokladu jeho včlenění do NATO),
PROTI REFERENDUStarostové a nezávislí 


1. Jaromír Štětina - coby senátor hlasoval PRO RADAR

2. Soňa Paukrtová - coby senátorka hlasovala PRO RADAR 

3. Petr Hůla

4. Josef Brož

5. Ivo Šanc - PRO RADAR (jako zařízení NATO),
PRO REFERENDUM (pokud by se jednalo o základnu USA)Strana svobodných občanů


1. Jiří Payne - PRO RADAR (v r. 2000 napsal dopis prezidentu Havlovi jako přímluvu za umístění radaru USA v ČR)

2. Benjamin Kuras

3. Miloslav Bednář - PRO RADAR,
PROTI REFERENDULiberálové.cz


1. Milan Hamerský

2. Linh Nguyen

3. Róbert Furiel - PRO RADAR, PROTI REFERENDU   Politické hnutí Zelení


1. Neela Winkelmannová roz. Heyrovská

2. Milan Smrž

3. Martin Mejstřík - coby senátor hlasoval PRO RADAR


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press