Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Informace o Evropské straně zelených - pro demonstraci iniciativy Ne základnám

13.2.2007
Vážení přátelé,

V těchto dnech odmítla výstavbu základen USA v Česku a Polsku také Evropská strana zelených, sdružující poslance zelených stran v Evropském parlamentu. Co se mimo jiné říká v jejím prohlášení, cituji:

„Evropská strana zelených se bude zásadně stavět proti protiraketovým základnám, které plánuje administrativa USA v České Republice a Polsku. Tento jednostranný centralizovaný systém, nad kterým česká ani polská vláda zřejmě nebude mít žádnou kontrolu, bude ničit životní podmínky lidí v postižených oblastech.“

„Projekt protiraketové obrany prosazovaný Spojenými státy oslabuje bezpečnost lidí. Není to spolehlivá technologie ani odstrašující prostředek proti agresi. Dějiny ukazují, že budování zdí není cestou k dosažení udržitelného míru. Jde navíc o návrat k „starému systému“ ignorování veřejného mínění a místních komunit. To není jednání, které se očekává od demokraticky zvolené evropské vlády.“

Evropská strana zelených vyzývá českou a polskou vládu, aby nechala o jakémkoli takovém zařízení rozhodnout lid v referendu. „O výsledku takového referenda nepochybujeme,“ říká se v prohlášení. Evropští zelení také požadují pečlivé posouzení zdravotních a ekologických dopadů plánovaných zařízení.

Evropská strana zelených také vyzývá Evropskou radu, aby Spojeným státům jasně řekla, že její členské státy takový jednostranný systém nepřijmou, protože ve 21. století je jedinou cestou jak dosáhnout trvalý mír a bezpečnost cesta mnohostranné spolupráce. Pokud jde o Evropskou unii, je nutno jednat v rámci její společné zahraniční a bezpečnostní politiky.“

Tolik stanovisko Evropské strany zelených, které je v souladu se stanoviskem naší iniciativy.

Děkuji vám za pozornost.
PRESS RELEASE

European Greens against US anti-missile bases in the Czech Republic and Poland

"The anti-missile bases the US administration is planning to set up in the Czech Republic and in Poland will meet strong opposition from the European Green Party," says Ulrike LUNACEK, one of the two EGP-Spokespersons. "This unilateral, centralized system over which in all likelihood neither the Czech nor the Polish governments will have any control whatsoever, will destroy people's livelihoods in the areas affected," Lunacek fears.

Philippe LAMBERTS, Spokesperson of the EGP added: "Fundamentally, the missile defense scheme promoted by the US weakens the security of the people - it is neither a fail-safe technology nor a deterrent to aggression. History has shown us that building walls - on land, at sea or in space - is not the way to achieve sustainable peace. Furthermore a reversion to the 'old system' of ignoring public opinion and local communities, is not the behaviour expected of a democratically elected European government."

The European Green Party Spokespersons urge the Czech and Polish governments to let the people decide in a referendum about any such installation. "We have no doubt as to the outcome of such a referendum". The European Greens also demand a thorough environmental and health impact assessment of the planned installations.

The European Green Party Spokespersons also called upon the European Council to make a clear statement to the US that such a unilateral system will not be accepted by its member states because in the 21st century the only way to achieve lasting peace and security is via multilateral cooperation, and, as far as the European Union is concerned, within the framework of its common foreign and security
policy.EUROPEAN GREEN PARTY
31, Rue Wiertz, B-1050 Brussels, Belgium
Ph: + 32 2 626 07 22 - Fax : + 32 2 626 07 29
www.europeangreens.org

« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press