Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Dopis z Vicenze v Itálii

14.2.2007
Přítelkyním i Přátelům z Iniciativy Ne základnám

Drazí přátelé,
chceme Vám tímto dopisem popřát co nejvíce štěstí ve vašem boji proti zřízení nové vojenské základny USA v České republice. Žijeme ve Vicenze, městě, kde již přes padesát let stojí různá americká vojenská zařízení.
Dnes, jako Vy, se nacházíme v situaci, kdy bojujeme proti postavení ještě jedné nové základny, která by měla poskytnout přístřeší dalším dvěma tisícům vojáků 173. vzdušné brigády. Tito vojáci jsou nyní částečně rozmístění v Německu a částečně ve Vicenze.
Poprvé v našem městě se zrodilo silné lidové hnutí, složené z občanů různých politických názorů, různých původů a kultur, které spojilo NE nové základně. Zrodilo se mimořádné hnutí tisíců žen a mužů, mladých, prostě občanů.
2. prosince velká demonstrace 30000 lidí prošla ulicemi našeho města a nyní pracujeme na další, která proběhne 17. února a na kterou jste pozvaní. Bude pro nás potěšení mít vás toho dne po našem boku.
Město, ve kterém bydlíme, odmítlo projekt, který primátor a předchozí vláda Silvia Berlusconiho tajili více jak dva roky. I přes změnu vlády se situace nezměnila. Středolevicová vláda Romana Prodiho souhlasila s postavením těchto nových kasáren, která se mají stát podle plánů Bushovy vlády nejdůležitější základnou amerického pozemního vojska v Evropě. Jsme velice znepokojeni perspektivou nových útočných základen nejen v Itálii, ale po celé evropském kontinentě.
Jsme již měsíce mobilizovaní, protože si myslíme že naše země nesmí podporovat válku a jsme po vašem boku, protože váš boj je i naším bojem.

Odoláme o minutu více, než ti, kteří chtějí postavit základnu!

Ahoj!

Výbor ve Vicenze proti základně

Vicenza, 13. února
Alle amiche e amici di Iniziativa Ne zakladnam

Care, cari,
vogliamo con questa lettera augurarvi la miglior fortuna per la vostra lotta contro l’installazione di una nuova base militare statunitense in Repubblica Ceca. Noi viviamo a Vicenza, una citta che gia da oltre cinquant’anni ospita diverse strutture militari Usa. Oggi, come voi, ci troviamo a lottare contro il progetto di costruzione di un’altra base, che dovrebbe ospitare altri 2.000 militari della 173^ Airborne Brigade, attualmente dislocati in parte in Germania ed in parte nella stessa Vicenza. Per la prima volta, nella nostra citta, si e sviluppato un forte movimento, composto da cittadini di ogni pensiero politico, di ogni provenienza e estrazione culturale, uniti dal No alla nuova base. Un movimento straordinario, di migliaia di uomini e donne, di ragazzi e ragazze, di cittadini. Il 2 dicembre, una grandiosa manifestazione di oltre trentamila persone ha attraversato le strade della nostra citta, e stiamo oggi lavorando per costruire un’altra grande manifestazione prevista per il 17 febbraio a Vicenza, a cui siete invitati. Sara per noi un piacere avervi al nostro fianco in quella data.
La nostra citta ha rifiutato un progetto tenuto nascosto per oltre due anni dal sindaco e dal precedente governo Berlusconi. Nonostante il cambio di governo, nulla e cambiato. Il centrosinistra di Romano Prodi ha deciso di dare il via libera a questa nuova caserma, che nelle intenzioni dell’amministrazione Bush, dovrebbe diventare la base piu importante dell’esrcito Usa in Europa. Siamo molto preoccupati della prospettiva di avere sempre piu basi offensive non solo in Italia, ma in tutta il continente europeo. Noi siamo mobilitati da mesi perché pensiamo che la nostra terra non deve essere destinata alla guerra, e siamo al vostro fianco, perché la vostra lotta e anche la nostra.

Resisteremo un minuto di piu di quelli che vogliono costruire la base!

Ahoj

Vicenza, 13 febbraio 2007

« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press