Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Vláda proti lidu

8.12.2009

S absolutní samozřejmostí je občanům předkládáno zjištění: občané-voliči váš názor "mocné" nezajímal a dá se předpolkádat, že i nadále zajímat nebude. Mluvit o nějakých demokratických principech a právech občanů se jeví jako komické.  Kdypak se navrátí ztracená vláda věcí do tvých rukou? Občané-voliči vystavili účet, 80% děkuje, že tu radar nebude, jak ukazuje průzkum CVVM.

Novotný Václav

 V průběhu uplynulých tří let od září 2006 CVVM opakovaně zkoumalo postoj české veřejnosti k plánu vybudovat na území ČR radarovou stanici systému americké protiraketové obrany, přicemž po celou dobu zaznamenávalo výrazné prevažující nesouhlas, jehož podíl se pohyboval v intervalu od 61 % do 70 %, a podíl souhlasících zpravidla okolo úrovně jedné čtvrtiny a občas nepatrně vyšší, s minimem 23 % a maximem 30 % (viz graf 2). Proto se dalo předpokládat, že rozhodnutí americké administrativy upustit od vybudování radarové základny v Brdech bude přijato ze strany české verejnosti převážně s uspokojením. Přesto výsledek v tomto ohledu (viz graf 1) poněkud překonal očekávání, když spokojenost vyjádřily čtyři pětiny dotázaných (80 %), a to 48 % „rozhodně“ a dalších 32 % „spíše“. Nespokojenost s rozhodnutím deklarovalo jen 12 % oslovených, v tom 10 % „spíše“ a 2 % „rozhodně“. 8 % dotázaných nemá na věc vytvoren názor. Z výsledku je zřejmé, že mezi spokojenými je i část těch, kdo se jinak k záměru vybudovat v ČR radarovou základnu systému americké protiraketové obrany stavěli vstřícně.

Více na:  http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/100971s_pm91130a.pdf


 


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press