Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Místo hegemona kondominium

13.12.2009 - Oskar Krejčí

Třetí scénář, o kterém stojí za to hovořit, scénář budoucího vývoje světa, by mohl být nazván Svět efektivního multilateralismu . Toto slovní spojení, které je poměrně nesrozumitelné, pochází ze strategie Evropské unie, která byla zveřejněna v roce 2003 - Bezpečná Evropa v lepším světě . V tomto dokumentu, který Evropská unie bohužel nedodržovala, se píše, že dobrý svět bychom si mohli představit jako svět, kde se velmoci dohodnou o tom, jak by procesy globalizace mohly být řízeny. To znamená, že nebudeme mít jednoho hegemona, budeme tu mít kondominium, které by dále rozvíjelo mezinárodní právo a, samozřejmě, i stále zdokonalované instituce, které jsou určeny k dodržování mezinárodního práva. Jenom v tomto scénáři, ve scénáři efektivního multilateralismu, kde velmoci spolu kooperují, kde si navzájem věří, jenom v tomto scénáři můžete předpokládat, že by svět jaderně odzbrojil.

Dovolte, abych se u toho tématu na chvilku pozdržel. Návrhy, se kterými přicházejí Spojené státy, pokud jde o jaderné odzbrojení, mají v sobě schovánu jednu zvláštní lest. Není to náhoda, že o jaderném odzbrojení, celosvětovém jaderném odzbrojení, na americké půdě v prezidentských volbách mluvil jak demokratický, tak republikánský kandidát. Obě dvě hlavní politické strany v USA dobře vědí, že proto, aby si udržely své současné výjimečné postavení ve světě - tím už nemyslím onu hegemonii v bushovském typu, ale už omezené hraní si na prvního mezi velkými -, tak na toto postavení nepotřebují jaderné zbraně. V současné době jsou vyvinuty konvenční nálože, které jsou schopny téměř stejným způsobem jako jaderné nálože ničit zasažené cíle. Samozřejmě bez radioaktivity. Jinými slovy, kdybyste celosvětově zničili jaderné zbraně a nasadili na americké rakety tyto nové typy tzv. konvenčních náloží, tak tyto zbraně zůstanou nadále strategickými zbraněmi. Tedy zbraněmi, které jsou schopny zničit politická, kulturní a vojenská centra protivníka jednorázovým úderem. Tato lest je, samozřejmě, na první pohled průhledná. Proč to říkám?

Abyste jaderně odzbrojili, musíte vytvořit podmínky vzájemné důvěry. To platí samozřejmě i o radaru. Někteří z nás mají dnes klamný pocit vítězství po té, co obamovci oznámili, že nebudou stavět v České republice radar. Tento pocit je tak trochu zápecnický. Pocit těch, kteří vidí jenom na svůj malý dvoreček. To podstatné se odehrává v jiné rovině. To podstatné se jmenuje - zahájení zbrojení v kosmu. Radar v Brdech a rakety v Polsku jsou snadno nahraditelné umístěním raket a radaru na lodích, tak jak se to děje ostatně v Pacifiku. My nemůžeme polevit ve svém zápasu proti radaru v tom symbolickém slova smyslu. To znamená v zápase za jaderné odzbrojení, které se opírá o vzájemnou důvěru velmocí - a ta je možná jenom tehdy, když se podaří zastavit zbrojení v kosmu. Toto zbrojení zastaveno nebylo ani čínsko-ruským návrhem smlouvy o zákazu zbrojení v kosmu a zákazu útoku na tělesa v kosmu umístěná - tento loňský rusko-čínský návrh na konferenci v Ženevě okamžitě namístě Spojené státy americké vetovaly a obamovská administrativa se zatím k ideji mírového kosmu nepřihlásila.

Není možné jaderně odzbrojit, jestliže se bude zbrojit ve vesmíru. Jestli se bude zbrojit dál v kosmu, budou na to, samozřejmě, reagovat ostatní mocnosti, především Rusko a Čína. Nejde jenom o to, že jaderně nebudou nezničeny. Nastoupí scénář číslo čtyři. Scénář, který pracovně nazývám Paralelní světy .

« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press