Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Premiér Fischer odpověděl Iniciativě Ne základnám

20.1.2010

Předseda vlády České republiky
JAN FISCHER

V Praze dne 5. ledna 2010
Č.j. 22302/09-OSV

Vážený pane Májíčku,
odpovídám na Váš otevřený dopis týkající se spolupráce mezi Českou republikou
a Spojenými státy americkými v oblasti protiraketové obrany.

Česká republika pokračuje v konzultacích o různých formách společných česko-amerických aktivit souvisejících s protiraketovou obranou. Jedná se o již probíhající projekty v oblasti obranného výzkumu a vývoje a oboustranné předběžné zkoumání dalších možností praktické kooperace. V žádném příípadě není předmětem konzultací masivní navyšování množství zbraňových systémů na našem území, jak se domníváte.

Probíhající jednání nevyžadují zvláštní pověření, jsou plně v kompetenci věcně
příslušných ministerstev a vycházejí z Bezpečnostní strategie ČR schválené vládou České republiky v roce 2OO3 a Vojenské strategie ČR přijaté v roce 2008. Současná vláda má proto nejen mandát, ale i povinnost taková jednání realizovat. Úsilí v oblasti protiraketové obrany vítá také Severoatlantická aliance, probíhajícími
konzultacemi tak Česká republika plní svůj závazek přispívat ke společné bezpečnosti i celé euroatlantické oblasti.
Pokud by ze současných jednání vzešla potřeba učinit zásadnější rozhodnutí, vláda České republiky bude postupovat v souladu s platným právním řádem.

S pozdravem

Fischer

Vážený pan
Jan Májíček
tiskový mluvčí
Iniciativa ,,Ne základnám,,

« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press