Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Konference k umístění systému protiraketové obrany

21.2.2007
Konference k umístění systému protiraketové obrany, konaná pod záštitou předsedkyně Petičního výboru PS PČR JUDr. Zuzky Bebarové-Rujbrové (pátek 23. února v Poslanecké sněmovně PČR, Sněmovní 4, Praha 1 – TK od 13 hodin v místnosti č. 23, konference od 14 hodin ve státních aktech), se týká výstavby Systému národní protiraketové obrany USA a realizace výstavby jeho části v rámci střední Evropy, a to na území ČR a Polska jako jediných států ve střední Evropě, kde má část tohoto systému fungovat. Realizace výstavby této části systému má být na bázi dvoustranné smlouvy mezi ČR a USA.
Na konferenci budou předneseny informace a stanoviska obou stran (zastánců a odpůrců) výstavby tohoto systému na území ČR. Informace se budou týkat otázek státní suverenity ČR, ekonomických a zejména bezpečnostních dopadů na ČR a její občany, včetně dopadů na mezinárodní vztahy. A to jednak uvnitř aliancí EU a NATO a jednak ve vztazích se státy, jichž se umístění tohoto systému na území ČR dotkne z hlediska bezpečnostního.
S informacemi k jednotlivým okruhům vystoupí ministryně obrany ČR JUDr. Vlasta Parkanová, prof. Jan Keller, prof. Oskar Krejčí, prof. Erazim Kohák a zástupce občanského sdružení Vojáci proti válce, které je svolavatelem konference. Na konferenci jsou pozváni poslanci a senátoři PČR a poslanci Evropského parlamentu.


Mediální servis:
Andrea Cerqueirová, andrea.cerqueirova@seznam.cz

Na obsahové záležitosti se lze dotázat na adrese: vojaci.protivalce@email.cz


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press