Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Otevřený dopis premiéru Janu Fischerovi

26.4.2010 - iniciativa Ne základnám


Vážený pane premiére,

dali jsme si na čas s odpovědí na Váš dopis. Máme tak možnost dnes plně pochopit smysl Vaší věty, že nedojde k masivnímu navyšování zbraňových systémů na našem území.
Iniciativa Ne základnám přijala s potěšením smlouvu START, která deklaruje snížení jaderného arzenálu a otvírá cestu k dalším zásadním rozhodnutím ve prospěch obyvatel této planety. Za tímto mediálně vděčným krokem vidíme však ekonomické tlaky současné doby.
  Technologický pokrok naváděcích systémů s přesností na centimetry, nejaderné prostředky hromadného ničení překonávající v určitých aspektech i jaderné zbraně, udělaly zákonitě z takového množství jaderných hlavic i nosičů nepotřebný arzenál a to včetně jaderného štěpného materiálu. Údržba, kontrola, profylaxe tohoto arzenálu se stala ekonomicky nákladnou, nežádoucí položkou.
Snížení počtu jaderných zbraní, jaderného štěpného materiálu i raketových nosičů se v tomto pohledu stalo nutností, která je vydávána za nový přístup - opravdovou snahu o odzbrojení. Narůstající počet cizích vojenských základen, zvyšování vojenských rozpočtů s vývojem nových technologií, které ke své ničivé síle nevyužívají jaderný štěpný materiál, ukazuje, že naše obavy i stanoviska, že nedochází k reálnému odzbrojení, jsou oprávněné. Myslíme si, že naše obavy potvrdil Váš ministr obrany Martin Barták svým prohlášením
v USA: „ČR je proti stažení amerických jaderných sil z Evropy, řekl Barták“ (Novinky.cz) a „Barták v USA jednal o zapojení Česka do nové protiraketové obrany“ (Novinky.cz)
V uplynulých třech a půl letech většina občanů ČR jasně odmítla záměry nejen vybudovat radar, ale i umístit jakékoliv raketové prvky na našem území. Jak si máme vysvětlit výroky člena Vaší vlády Bartáka? V kontextu výše uvedeného chceme připomenout, že kompetence vlády jsou limitovány vůlí lidu. Víme, že Váš mandát již brzy končí, ale možná právě proto máte odpovědnost za závazky, které v posledních dnech ve své funkci ministři této vlády za Českou republiku přijmou.
Žádáme Vás o dopovědi na naše otázky, na které máme jako aktivisté i jako občané demokratického státu máme právo:
1) Jestliže jaderné zbraně podle vyjádření ministra obrany Bartáka „plní svůj odstrašující účel“, koho mají ve svém akčním radiu cca 1500 km odstrašit a čemu mají zabránit?
2) Má nebo měl ministr Barták minimální mandát např. usnesení vlády ČR k tvrzení, že ,,ČR je proti stažení amerických jaderných sil z Evropy"? Jestliže ano, žádáme o jeho zaslání. Pokud ke svému vyhlášení neměl ministr Barták žádný mandát vlády, a vystupuje tak proti zájmu občanů ČR žádáme jeho okamžité odvolání z funkce.
3) Na základě jakého jednání bylo takové stanovisko přijato, pokud to nebylo usnesením vlády?
4)Téma nestahování jaderných zbraní z Evropy bylo bodem programu jednání v Pentagonu, nebo tento bod byl zařazen naší vládou, či představitelem vlády ČR?
5) Jednala o tomto stanovisku vláda ČR s ostatními členy EU nebo evropskými členy NATO předtím, než zaujala zmíněné stanovisko?
6) Jaké jsou ony konkrétní „velitelské a pozorovací prvky“, které mají být umístěny v ČR?
7) Na jakých místech budou umístěny?
8) Pod jaké velení budou výše uvedené prvky spadat? Jaká má být funkce toho systému, kdo ho bude vlastnit, mít užívací, rozhodovací pravomoci?

Jsme názoru, že pojem odzbrojení, snížení mezinárodního napětí je nutné realizovat novou, realistickou, účinnou formou, kterou vidíme v likvidaci cizích vojenských základen, které nemají v Evropě opodstatnění. Prohlášení ministra Martina Bartáka je výrazem jeho politického zastydnutí ve studené válce.

S pozdravem

Za Iniciativu Ne základnám
Jan Májíček
tiskový mluvčí

« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press