Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

On-line s RNDr. Borisem Valníčkem, DrSc

Narozen 1927. Válečný veterán 2. domácího odboje, profesí astronom, zabývající se Sluncem a jeho vlivy na Zemi, včetně podnebí. Od r. 1950 pracoval v Astronomickém ústavu Akademie věd, mj. také na konstrukci unikátních přístrojů, a od r. 1967 do r. 1991 řídil astronomický kosmický výzkum programu Interkosmos v ČSR. Podílel se na přípravě 18 kosmických startů a na více než 130 vědeckých pracech, napsal několik knih a spolupracuje s tiskem, rozhlasem a televizí (více než 1000 článků a pořadů). Od r. 1992 v důchodu. Soustavně sleduje vývoj kosmického výzkumu, raketové, družicové a přístrojové techniky.


položených otázek: 18
Položené dotazy
OTÁZKA | Karel Vodak
Byl jste nekdy clenem nejake politicke strany pred r. 1989 a po roce 1989?
ODPOVĚD | 18:47
Od r.1946 do r.1989 jsem byl členem KSČ. Po r.1989 v žádné.Myslím totiž,že systém politických stran je špatný.Lepší by byla volba rady starců z vybraných odborníků.
OTÁZKA | Karel Vodak
Jste clenem Svazu bojovniku za svobodu?
ODPOVĚD | 18:49
Ano
OTÁZKA | Jarda
Podle všech důvěryhodných výzkumů je globální oteplování nebo ochlazování spojené s aktivitou slunce a nikoli s emisemi C02. Důkazem úmyslného podvodu tzv. "vědců" z IPCC jsou i jejich zveřejněné e-maily ( http://www.eastangliaemails.com/search.php ) , kde otevřeně diskutují jak zakrýt pokles teplot (klíčová slova "hide decline", "Mike's trick").

1. Jaký je Váš názor na tento problém, jako člověka který se věnoval dlouhou dobu výzkumu slunce?

2. Pokud souhlasíte s tím, že člověkem způsobené globální oteplování je podvod, jak byste potrestal tzv. "vědce", kteří vědomně propagují tuto lež, která již zabila více lidí hladem (díky pěstování biopaliv místo potravin), než zavraždil Hitler za celou druhou světovou válku?
ODPOVĚD | 20:45
Ono je to všechno trochu jinak.Globální oteplování totiž opravdu působí rostoucí koncentrace O2 a dalších plynů.Dnes už existuje mnoho měření z umělých družic,z oblasti na hranicích atmosféry i mimo atmosféru,kde je názorně vidět rozložení těchto emisí.Takže o tom už nemohou být žádné pochybnosti.Pokud jde o souvislosti se sluneční aktivitou,tak v tomto směru probíhala řada prací už od počátku 20.století i u nás-na př.prof.Zenger na ČVUT poč.století,pak prof.Hanzlík ve dvacátých letech.Desítky vědců na celé planetě hledaly souvislosti změn počasí a podnebí se sluneční činností.I u nás jsme se tím zabývali (Křivský,Gregor,Pejml,Valníček,atd).,ale výrazné souvislosti se neobjevily.Sice na př.chod zimních teplot sledoval poslední asi tři cykly sluneční cyklus 11 let,také byla zjištěna 27 denní perioda (otočka Slunce je 27 dní) u některých meteorolog.prvků,ale v posledních asi dvou desetiletích i tyto souvislosti se vytrácejí a rozhodně nelze pozorované nárůsty oteplení svádět na Slunce.Ani družicová měření solární konstanty (celkový tok záření mimo atmosféru) za poslední tři 11 leté cykly neukázaly žádné souvislosti.Tak jedině snad částicové emise aktivních oblastí,působící na kvysokou zemslkou atmosféru (ionosféru) by mohly mít jakýsi vliv.Ale ten rozhodně nemůže vést k takovému oteplování,jaké pozorujeme.
Aféru IPCC bych pokládal spíše za záležitost nějakých osobních vztahů ve snaze někoho poškodit.Takže rozhodně nemůže být řeč o vylhaném oteplování.Pokud jde o pěstování biopaliv,ůnemyslím,že by pěstování lebedy namísto obilí nějak vyřešilo energetický problém.Spíše je nutno vrhnout maximum prostředků na výzkum zdrojů,protože řešení existuje celá řada a racionální východiska se najít dají.Kromě toho je nutno eliminovat zájmy některých institucí (těžba uhlí,ropy a pod),které brání zavedení moderních metod do energetiky (elektromobily by mohly jezdit už dávno na palivové články,kde zbytkem je voda),ale těžaři to nepřipustí,dokud potečou zisky z klasických zdrojů.
OTÁZKA | Vít Krchňavý
Dobrý den, jaký je váš názor na Mnichovskou dohodu jako člena 2. odboje? Měla by se zopakovat Mnichovská dohoda v opačném gardu, kdy náš spojenec potřebuje pomoc s budováním obranného systému a my ho necháme na holičkách?
ODPOVĚD | 20:55
Mnichovská dohoda byla neštěstím pro celý svět.Namísto toho,aby se západní i východní spojenci vyrovnali zásadním způsobem s nedozbrojeným¨Německem,obětovali ČSR,což bylo stejně zbytečné.Tak nám nezbylo,než kapitulovat a zařídit se po svém,tak vznikl odboj. S tím obrácením to rozhodně není tak prosté.Představme si modelovou situaci :Maďarsko napadne Slovensko ve snaze získat Velký žitný ostrov .Slovensko by se samo bránilo těžko a my bychom mu jako nejbližší příbuzní měli pomoci.Ale jak ? Naše dnešní armáda je něco jako dobře placená státní bezpečnostní agentura,rozhodně nesnese srovnání s armádou prvé republiky i armádou socialistickou.Je to prostě organizace,sloužící k hlídání rebelů v některých zemích,podle přání některých našich "spojenců".Ve srovnání na př.s Finskem,které má roční brannou povinnost a každoročně nastoupí k výcviku 30.000 mladíků,kteří pak jdou do zálohy,takže Finsko může postavit artmádu až 1,5 milionu muřů,s veškerou i těžkou technikou (na př.asi 300 tanků a slušné letectvo),a platí,že tato armáda je určena pro obranu vlastní země,pak každá naše snaha někomu pomáhat je k smíchu.Tolik k těm holičkám.
OTÁZKA | Tichánek
Který úkol nyní lze označit za nejpotřebnější při pronikání do kosmu? (pořídit základnu tam a tam, chránit to a to, zkoumat ono?)
ODPOVĚD | 21:13
Nejdůležitější práce jsou spojeny s poznáváním naší planety,Země.Ty slouží prto řadu úkolů ekologie,ekonomie,telekomunikací,atd.Pak to jsou programy pro sledování as¨teroid a komet,lkdy může dojít k ohrožení Země.Pak následují poznávací programy,jako lety na Měsíc,na Mars a dále.Nejvýznamnější jsou
práce s použitím kosmických dalekohledů,na př.Hubblův teleskop a připravovaný James-Webb tel,nebo dalekohledy rentgenové a infračervené.Odtud získáváme poznatky o vzdálených tělesech,včetně na př.planetárních soustav kolem jiných hvězd.Programy letů člověka do kosmu,na Měsíc,na Mars,ty mohou mít význam propodrobnější zkoumání povrchů a materiálů těles,ale takové myšlenky,jako že si tam vybudujeme osady a města,to přenechme autorům Scifi,protože to je mimo realitu.Jestli někde bude půl roku přežívat pět až deset kosmonautů,bude to úspěch,bez kterého se ale docela dobře obejdeme.To je také na př.Obamova koncepce pro NASA.
OTÁZKA | Vladimir Kos
Byl jste i ve 3. odboji?
ODPOVĚD | 21:16
Nebyl,neměl jsem důvod.Vycházel jsem vždycky z reality,dané tím,že ČSSR byla autonomním státem,uznaným státy celého světa,s diplomatickým zastoupením obou stran,rovným členstvím v OSN.Odboj za války byl odboj se zbraní,proti nepříteli národa a státu.Odboj proti vlastnímu státu se hodí snad do jižní Ameriky,ale ne do střední Evropy.
OTÁZKA | Vladimir Kos
V cem spocivala Vase odbojova cinnost v II . odboji?
ODPOVĚD | 21:19
Ostraha schůzek ilegálních pracovníků se zbraní,opravy zbraní (otec byl vojenský technik a já manipuloval se zbraněmi už jako školák),šškolení v zacházení se zbraní,kolportáž ilegální literatury.Podrobnosti byste našel v mém rukopise,který by mohl někdy vyjít,zatím se k tomu nikdo nemá.
OTÁZKA | Jarmil Bulík
Dobrý dem, proč jste se nezapojil i do 3. odboje proti komunistické totalitě, když už jste bojoval v 2. odboji proti té nacistické? Vadil vám pobyt cizích (sovětských) vojsk na našem území?
ODPOVĚD | 21:22
Odpověď viz výše.Pokud jde o pobyt sovětských vojsk,vadil mi velmi,protože zlikvidoval výborné vztahy našich lidí k Rusku a vedl ve svých důsledcích k deformaci jejich myšlení.I když jsem velmi často jezdil do SSSR,nezbavil jsem se pak nikdy rezervovaného postoje zejména k funkcionářům,i když jsem potkal mnoho lidí,kteří se mi omlouvali za rok 68.Byli to prakticky všichni příslušníci inteligence,kteří viděli absurditu této záležitosti.
OTÁZKA | Norbert Smetana
Co Vás přimělo zúčastnit se tohoto chatu s osobností?
ODPOVĚD | 21:27
Byl jsem o to požádám,protože nesouhlasím s jakýmkoliv zřizováním cizích základen na našem území.Zkušenosti z války i z roku 68 mne vedou k velmirezervovaným postojům.Kromě toho mne znepokojuje naprostý úpadek vlastenectví našeho národa,které je systematicky likvidováno sdělovacími prostředky i vládními činiteli a školou.Naprostý nedostatek četby klasické literatury,na př.Staré pověsti české,Jiráskovy spisy,Němcová,a nahrazování pochybnými programyx v televizi ,literaturou komiksů a hrou na počítačích,to všechno přispívá k odcizení národa své minulosti.
OTÁZKA | Norbert Smetana
Učil jste někdy na nějaké škole - SS, VS?
ODPOVĚD | 21:29
Občasné přednášky z astronomie a optiky
.Začínal jsem r.1950 jako asistent na meteorologickém ústavu KU,pak jsem nastoupil do nově zřízeného Ústředního ústavu astronomického.
OTÁZKA | Marek Uhlíř
Koho jste letos volil ve volbach do PSP CR a koho budete volik v komunalnich volbach letos?
ODPOVĚD | 21:34
ČSSD v obou případech.Důvod je velice prostý: vyrostl jsem jako prostý občan a žil jsem celý život jako prostý občan,a jsem pro slušný život pro všechny,nikoliv jen přepych pro úzkou skupinu bohatých a bídu pro spoustu lidí.To v současné politické džungli může zajistit jedině levicová strana.I když Č je momentálně ve složité situaci,nepochybuji,že najde východisko a stane se opět většinovou stranou .Je krátkozraké odklánět se od toho,co už půldruhého století funguje a hledat východisko u pravice,která byla vždy jen zdrojem nepříjemností.
OTÁZKA | Marek Uhlíř
Spolupracujete s Ne základnám od začátku co existují?
ODPOVĚD | 21:35
Ano.I když se neúčastním veřejných podniků-zdraví a věk mi to nedovoluje-pokládám tuto organizaci za určitou záruku a zárodek lepších vztahů ve společnosti.s lepším přístupem k vlastenectví,než řada jiných organizací.
OTÁZKA | Bc. Stanislav Stetka
Znal jste se s Ladislavem Mikešem Pařízkem?
ODPOVĚD | 21:45
Neznal,nebyl asi v Předvoji,organizací bylo více a byly vzájemně izolovány.
OTÁZKA | Bc. Stanislav Stetka
Proč nejste docent nebo profesor?
ODPOVĚD | 21:46
Mám vědecký titul DrSc,což je ekvivalent univerzitního titulu profesor.
OTÁZKA | David Toman
Žádná vláda USA by nedopustila umístění jakékoli cizí vojenské základny na území svého státu. Cizí základna ve státě znamená ztrátu státní svrchovanosti a suverenity.
Je otřesné, že někteří současní čeští politici toto nechápou a servilně, křivácky a vlastizrádně touží po cizí vojenské základně v ČR.
Otázky pro Vás:
1. Jste pro nebo proti cizí vojenské základně v ČR?
2. Účastníte se pravidelně voleb?
3. Volíte také podle postoje politické strany k cizí voj. základně v ČR?
4. Jaký je Váš názor na to, že tzv. lisabonská smlouva je ratifikovaná?
5. Jste věřící? Pokud jste věřící, jakou víru vyznáváte?
6. Znáte a chápete obsah koránu?
7. Jste pro nebo proti šíření a podpoře islámu v ČR?
8. Domníváte se, že existuje nějaké posmrtné "nebe" nebo "peklo"?
9. Z čeho máte v životě největší radost?
Děkuji za odpovědi.
ODPOVĚD | 21:55
1Rozhodně proti
2Ano ,nevolit je naprosto špatně.

3Volím podle svého uvážení-viz výše
4To je dobře,protože jedině v rámci velkého celku může být zajištěna prosperita ekonomiky i bezpečnost
5Nejsem,důvody byste našel v mém rukopise s válečnými vzpomínkami
6Nestudoval jsem korán,ale jestli je to kniha,kterou uctívá půldruhé miliardy arabů,pak ji musím respektovat,jako křesťané bibli
7Nevím,jaký by to mělo smysl-s katolíky jsme si už užili dost,tak se snad bez islámu obejdeme
8Prach jsi a v prach se obrátíš.Nebe na Zemi se sice dá vytvořit,ale rozhodně si užíváme více pekla.O jiném řešení nevím
9Z dobře vychovaných dětí a podařené práce
OTÁZKA | Hustodémon
Jste proti umístění cizí kanceláře na českém uzemí, i když v kanceláři budou čeští pracovníci? Zastáváte stejný názor, že cizí kancelář na českém území by byla hrozbou světovému míru?
ODPOVĚD | 22:01
Je zásadní omyl si myslet,že se to vyřeší nějakou kanceláří.Potřebuje to spoustu komunikace,vysoce kvalifikovanou obsluhu třeba i k vůli šifrování a analyze dat,náročnou výpočetní techniku,zkrátka se na to musí postavit barák asi jako pro Svobodnou Evropu,s dvojitým plotem,strážními věžemi v rozích s reflektory a kulomety.A myslet si,že to zvládne několik maníků po zácviku je zásadní omyl.Pak už jen čekat,kdy se do toho někdotrefí a co se poveze ssebou.Kromě toho si vzpomínám na ty zbraně hromadného ničení v Iráku,co tam nebyly a proto se muselo válčit.S tím Iránem je to podobné,stejně jako s Koreou.I když podle toho co Irán dělá,se dá soudit,že mají velmidobrý průmysl,školství,infrastrukturu,přesto,že se to před námi snaží všichni nějak ututlat.Asi by to chtělo jiný způsob jednání,než jen pořád z nich dělat nepřítele lidstva.
OTÁZKA | Libuše Pojerová
Dobrý den, pane doktore, ráda bych se Vás zeptala na dvě věci ohledně centra včasného varování - CVV.
1/ Jsem z generace, jež svého času hltala Součka a Ericha von Danikena. Pro Vás to jistě nebylo tak zajímavé a nové, ale já a spousta dalších jsme jen nepoučení laici. Myslíte si, že současná situace, kdy USA chtějí pouze na základě bilaterálních smluv / jakkoliv se snaží naši zainteresovaní i americká administrativa nahotu jednání zakrýt řiďoučkým pláštíkem NATO / umístit cosi jako CVV v Praze a jejím blízkém okolí, je opravdu tak velmi vzdálená scifi od zmíněných autorů? Záměrně zcela pomíjím ekonomický dopad na Českou republiku. Je podle Vašeho názoru umístění CVV skutečně jen banální, víceméně administrativní záležitostí, jak se nám snaží podsunout, nebo je to fatální věc, schopná už jenom svou existencí ohrozit bezpečnost a samu existenci ČR na mapě Evropy?
2/ Jaký je Váš názor na integraci CVV do ČR? Obsluha, administrativa, zdroje a jejich ochrana, zásobování techniky i osazenstva, ochrana prostor, posádka? Jedná se o vojenskou základnu v pravém slova smyslu nebo JEN o kancelář s nějakým PC?
ODPOVĚD | 22:11
Viz výše k tomu centru.Jinak k tomu NATO:považuji za značněproblematické se vázat na nějaký takový pakt,který zahrnuje pomalu celou planetu.Je to protismyslné,protože to vlastně umožňuje zasahovat všude a do všeho.Myslím že v naprostém omylu žijí někteří naši činitelé,když si myslí,jak je to důležitá organizace a snaží se všemožně podlézat zaoceánským partnerům.Jsem si jist,že kdybychom to opravdu potřebovali,tak nás zase nechají,ať si poradíme jak umíme.
CVV není vůbec banální záležitost,je to otázka zásadní:podej prst,vezmou celou ruku.My bychom se měli dát cestou takového Švýcarska a neplést se do záležitostí,do nichž nám nic není.Kdyby bylo jisté,že náš průmysl bude mít tučné zakázky v Iráku,Iránu a Afganistánu,když bychom tam mohli třeba těžit cenné suroviny-pak by snad mělo cenu se tomu věnovat blíže.Ale to stejně všechno bude v konečné fázi záležitost velkých monopolů,takže nač se do toho nutit?
Kromě toho tuto už tak ochuzenou zemi dále ochuzujeme,namísto toho,abychom se snažili všechny dostupné prostředky využít pro blaho zdejšího lidu.
2Viz výše-barák,plot,výbava,spojení,doprava,byty,atd-jenom další zátěž a problémy.Samozřejmě za naše peníze.
OTÁZKA | Adam Březovský
Dobrý den,
zajímají mě Vaše odpovědi:
a) Co si představujete pod pojmem demokracie?
b) Jste pro Zákon o obecném referendu?
c) Proč po listopadu 1989 nebyla zakázána komunistická strana?
d) Co je podle Vás smyslem lidského života?
e) Kdo je Vaším oblíbeným spisovatelem nebo spisovatelkou?
f) Myslíte si, že výchova a výuka v rodinách o tom, co není a co je skutečně poctivé, slušné, zodpovědné a čestné chování a jednání, je dostačující?
Snaha ze strany USA dostat pod svůj přímý vliv politiku a politiky v ČR krycím manévrem, nyní v podobě údajného CVV, je dalším pokusem o rozšíření mocenských pozic USA.
Jakákoli podoba americké vojenské maxi- nebo mini- základny v ČR bude znamenat, že lidé v ČR se stanou cílem sebevražedných muslimských radikálů, protože vláda USA se dopustila zločinecké okupace a válčení v muslimských státech - Afghánistán, Irák.
Z Iráku sice američtí vojáci odcházejí, ale zločinecké válčení USA v Afghánistánu stále pokračuje.
Jsem křesťan a jsem hluboce otřesen z údajného křesťana G.W.Bushe jr., který drze lhal o tom, že k napadení Iráku ho přivedl bůh. Tento Bushův výrok lze přirovnat ke zvrácenému nápisu "Gott mit uns" (= Bůh s námi) na opasku německých fašistických vojáků.
Bůh nechce žádné války ani tresty smrti.
Je strašné, že doposud je ve 35 členských státech USA udělováno a vykonáváno středověké barbarství v podobě trestu smrti.
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press