Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Militarizace medií, neb o čem se ve veřejnoprávní ČT nemluví.

24.11.2010 - Reiner Braun

 U příležitosti kontra-summitu NATO, pořádaného mezinárodním mírovým hnutím od 19. do 21. listopadu v Lisabonu, mezinárodní koordinační výbor Ne válce – Ne NATO prohlašuje:

„NATO znamená válku: Ne nové strategické koncepci.“

Mezinárodní koordinační výbor Ne válce – Ne NATO se skládá ze členů reprezentujících 11 států, zastupující přes 650 organizací z více jak 35 zemí. Na mezinárodním kontra-summitu se na 250 účastníků podílelo na řadě plenárních zasedání, seminářů a workshopů, vztahujících se k válce a míru, NATO a jeho alternativám.
Contact in Lisbon: Reiner Braun: 0049 172 231 7475

Stanovisko Mezinárodního koordinačního výboru - Lisabon – 19. ledna 2010 NATO znamená válku: Ne nové strategické koncepci

Během schůzky představitelů NATO v Lisabonu potvrzují míroví aktivisté svou opozici vůči agresivní vojenské a atomové politice NATO. Trváme na své vizi spravedlivého světa bez válek a odsuzujeme mrhání prostředků na násilí, militarizaci a zbraně, včetně zbraní hromadného ničení. 
Tento názor zastává většina lidstva a jako mírová hnutí z členských států NATO budeme společně pracovat do té doby, dokud naše země nezačnou místo brutální síly a utrpení prosazovat mír, spravedlnost a rovnost napříč hranicemi.
S obrozením NATO skrze jeho novou strategickou koncepci, která má za cíl uchovat a rozšířit jeho dominanci ve stále více se globalizujícím světě, jsou jeho role cíle znovu zpochybňovány. Zatímco se snaží samo sebe prezentovat jako humanitární instituci se zvyšujícími se politickými a ekonomickými pravomocemi, zůstává nástrojem pro Američany vedené užití síly se základnami na všech kontinentech. Je aliancí, která vojensky zasahuje, aby prosadila ekonomické zájmy a výhody. Obchází OSN a systém mezinárodního práva, urychluje militarizaci a eskaluje zbrojní výdaje: vojenské výdaje zemí NATO odpovídají 75% celosvětových výdajů na zbrojení.
V době globální ekonomické krize představují tyto výdaje zločin proti životním standardům obyčejných lidí, protože jsou, dochází ke snižování platů a škrtům, aby byly uspokojeny rozpočtové nároky NATO.
Představitelé NATO hledají způsob, jak odejít z Afghánistánu a neztratit tvář. Tato brutální válka, která stála životy tolika Afghánců, musí okamžitě skončit. Afghánci a lidé v regionu nemohou čekat pět let na to, až budou moci začít znovu utvářet své životy. Válka pouze rozjitřuje existující problémy regionu. Jediným řešení je okamžité stažení vojáků.
V Evropě NATO pokračuje v prosazování zvýšené militarizace a politiky, která zvyšuje napětí uvnitř Evropy.
Poprvé nová strategická koncepce NATO zdůrazňuje strategické partnerství s Evropskou unií. To znamená, že NATO chápe EU jako vojenskou alianci, jak to činí lisabonská smlouva. Podle klausule o solidaritě v této smlouvě mají členské státy bezprostřednější vojenskou zodpovědnost, než v rámci NATO
Spojené státy ponechávají pod pláštíkem NATO své taktické atomové zbraně v Evropě I přes to, že některé státy požadují jejich stažení. NATO musí přestat vnucovat atomové zbraně Evropě a ukončit atomovou politiku prvního úderu.

Obamova administrativa prosazuje skrze NATO novou verzi Bushova programu raketové obrany, který byl tak zřetelně odmítnut obyvateli České republiky. Nyní je vyvíjen tlak na Turecko, aby hostilo radarovou základnu, kterou Češi odmítli. Tak zvaná raketová obrana je navržena tak, aby sloužila jako štít pro meč prvního úderu Severoatlantické aliance.

Představuje tak bezprostřední nebezpečí, destabilizuje mezinárodní vztahy a posiluje závody ve zbrojení. Odmítáme všechny verze protiraketové obrany a vyzýváme členské státy NATO, aby místo nich posilovali politiku, která pomůže vytvářet kulturu míru nikoli války.Musíme demokratizovat a demilitarizovat vztahy mezi lidmi a ustavit nov formy mírové kooperace, abychom vytvořili bezpečnější a spravedlivější svět. NATO nemá v naší vizi spravedlivého světa místo. Stojí v opozici k demokracii, protože podporuje korupční a na kmenových vůdcích závislou Karzáiho vládu v Afghánistánu, a opakovaně svou nedemokratičnost dokazuje potlačováním svobody projevu a shromažďování u příležitosti svých summitů. Jeho učením je agresivita, expanzionismus, militarismus a nespravedlnost. Vyzýváme všechny, aby odmítli tyto hodnoty, aby odmítli a bojovali proti NATO a jeho vizi globální dominance a přidali se k nám při budování mírového světa bez NATO.

Ne NATO! 


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press