Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

NATO v měnícím se světě a Nová strategická koncepce

7.12.2010 - Iniciativa Ne základnám

Sraz účastníků v sídle iniciativy v 14,30 hodin, 7.12.2010

 

Aktuální tematická diskuse


 NATO v měnícím se multipolárním světě: jak reagovat na hlavní bezpečnostní výzvy a hrozby na prahu druhé dekády
21. století?
 Klíčová otázka soudržnosti NATO: udržitelnost a rozvoj vojenských kapacit v době ekonomické krize.
 NATO – EU v „postlisabonském“období: potřeba efektivnější spolupráce.
 Vztahy NATO – Rusko: další „reset“?
 Afghánská operace – test akceschopnosti NATO.
Organizátoři
Friedrich Ebert Stiftung Praha, Středisko bezpečnostní politiky CESES FSV UK, Evropské hnutí v České republice
Pod záštitou Alena Gajdůšková, Místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR
Termín 7. prosince (úterý) 2010, 15:00 – 19:00 hod.
Místo Jednací sál Senátu, Recepce A (vchod z Valdštejnské ulice)
Program
14:30 – 15:00 Prezence
15:00 – 15:15 Zahájení  Alena Gajdůšková, místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR
 Miloš Balabán, vedoucí Střediska bezpečnostní politiky CESES FSV UK
 Mirko Hempel, ředitel FES Praha
15:15 – 15:35 Úvodní vystoupení  Alexandr Vondra, ministr obrany
15:35 – 15:55 Vystoupení  „NATO v měnícím se světě a Nová strategická koncepce NATO 2010 – český pohled“
 Jiří Schneider, první náměstek ministra zahraničních věcí ČR
15:55 – 16:15
Vystoupení  „NATO v měnícím se světě a Nová strategická koncepce NATO 2010 – německý pohled“
 Lars Klingbeil, poslanec Spolkového sněmu, člen výboru pro obranu, člen Stálé delegace Spolkového sněmu do Parlamentního shromáždění NATO
16:15 – 16:45
Komentáře
• Prof. Otto Pick, Univerzita Karlova v Praze
• Lubomír Zaorálek, místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
• Zástupce Spojených států (v jednání)
16:45 – 17:15 Diskuse
17:15 – 17:20 Zakončení
17:30 – 19:00 Neformální diskuse u číše vína
V případě zájmu prosím o potvrzení Vaší účasti do pondělí 6. 12. 2010
Simultánní tlumočení čeština/angličtina/němčina
Akce proběhne v rámci řešení výzkumného záměru FSV UK a FF UK „Rozvoj české společnosti v Evropské unii: výzvy a rizika“, dílčího projektu CESES „Vizea strategie rozvoje české společnosti v EU, MSM0021620841, bezpečnostního výzkumu Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR – Institut ochrany obyvatelstva „Predikce budoucích změn bezpečnostního prostředí a jejich dopad na bezpečnostní politiku.“ a projektu výzkumu, vývoje a inovací „Trendy, rizika a scénáře bezpečnostního vývoje ve světě, Evropě a ČR – dopady na bezpečnostní politiku a bezpečnostní systém ČR“,
VG2012013009.

« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press