Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Otevřený dopis iniciativy Ne základnám generálnímu řediteli České televize Jiřímu Janečkovi

1.3.2007 - NE základnám
Vážený pane generální řediteli,

obracíme se na Vás jako na člověka, který má na starost veřejnoprávní instituci prvořadého významu, jejímž smyslem je naplňovat právo občanů České republiky na objektivní a vyvážené zpravodajství, abychom Vám tlumočili naše pobouření a zásadní nesouhlas s tím, jak Česká televize informuje o projektu vojenské základny Spojených států na našem území.

Informace v ČT, které se dotýkají vojenské základny USA a všech souvisejících otázek včetně jedné z nejpodstatnějších - nesouhlasu většiny obyvatel českého národa s tímto záměrem a veřejných protestních akcí - jsou zaujaté ve prospěch vojenské základny USA. V diskusních pořadech vystupují prakticky výhradně zastánci jejího vybudování. Zpravodajství o aktivitách občanů protestujících proti této vojenské základně je marginalizováno, odsouváno mezi méně významné zprávy. Jsou přitom uváděny nepřesné a nepravdivé údaje, mimo jiné permanentně podhodnocující počet demonstrujících. Není výjimkou, že informace o konaných akcích odpůrců tohoto záměru cizí mocnosti ve zpravodajství veřejnoprávní ČT zcela chybí.

Pokud jsou do zpravodajských a publicistických pořadů zváni odpůrci základny USA, pak většinou z řad komunistů, což výrazně neodpovídá faktu, že proti vojenské přítomnosti americké armády na českém území je stále něco okolo 60 % občanů (v srpnu 2006 to bylo ještě přes 80%). Tím se nepravdivě vzbuzuje dojem, že proti základně jsou pouze komunisté, a občané - skuteční vlastníci televize a koncesionáři, jsou tak zastrašováni podsouvanou rovnicí, že být odpůrcem základy rovná se být komunistou či přinejlepším extremistou.

Vážený pane generální řediteli,

antikomunistické štvaní je na programu České televize již dlouhá léta. Žádnému spravedlivému vypořádání se s minulostí ale nemá sloužit. Spíše naopak. Každý nepohodlný kritik má být tímto způsobem „pohodlně“ zaškatulkován na kategorie „komunista“ a tak společensky znemožněn. Podobně jako tomu bylo v dobách totality před rokem 1989, kdy namísto nadávky „komunista“ se používalo „imperialistický agent, štváč či rozvratník“. Smysl mají oba postupy stejný: namísto diskuse a široké názorové výměny občanů, která je pro skutečně demokratické rozhodování společnosti nezbytná, jsou občané a kritici zařazováni pod zapovězené pojmy, čímž jsou zastrašováni, a tak je jim protiústavně bráněno ve svobodné tvorbě vlastního názoru. Ve společnosti je tak všeobecně vyvoláván strach z kritiky, a o to více pěstována apatie, rezignace občanů na věci veřejné (volební účast okolo 50 %). Tohoto marasmu bezohledně využívají bezcharakterní jedinci, jejichž jedinou „kvalitou“ je umění nadávat na tu správnou ideologickou barvu.

Jsme hluboce znepokojeni tím, že podobně nízké praktiky se jsou dnes používají také při diskreditaci odpůrců záměru USA vybudovat vojenskou základnu u nás.

Z celé řady prohřešků ČT proti objektivitě, vyváženosti a nestrannosti zpravodajství, uvádíme jen ty z poslední doby nejkřiklavější:

1) Manipulativní, nevyvážené a zavádějící informace v Událostech na ČT1 o protestních akcích českých občanů proti základně USA pořádaných hnutím Ne základnám.

Příkladem je zpravodajství dne 29.1.2007, kdy se konalo shromáždění na Václavském náměstí a poté pochod k americké ambasádě. Informace o tomto „nepodstatném“ protestu se neobjevila v headlinech, kde naopak našly své místo na prvním místě zpráva o sebevraždě Karla Svobody, informace o nevyloučení Miloše Melčáka z ČSSD, bojích v Iráku a zpráva o nové solární elektrárně v Dušanovicích na Prachaticku. V dalším bloku informací tým pracovníků ČT podílející se na výrobě Událostí informaci o protestu Ne základnám zařadil dokonce i za zprávu o sebevražedném útoku atentátníka v Izraeli. Až ve druhé polovině Událostí se objevila tak „nepodstatná“ věc, jako je odpor českých občanů proti připravovanému dalšímu vstupu cizích vojsk na české území bez souhlasu a proti vůli obyvatelstva.

Šlo ovšem o tzv. „živý vstup“ Ivana Lukáše, jenž byl jako celek flagrantním případem neinformování o protestní akci. Ivan Lukáš, stojící v prázdné Vlašské ulici, „kam měl průvod demonstrantů teprve dorazit“, problém okamžitě převedl na otázku „nepovolení“ demonstrace, nechal zaznít hlas exministra Ratha odsuzující nepovolení pochodu a také udělal rozhovor s tiskovým mluvčím Pražského magistrátu Jiřím Wolfem( ne s někým z organizátorů pochodu!). V celém příspěvku Ivana Lukáše se neobjevil ani jeden záběr na demonstrující občany na Václavském náměstí, na pochodující demonstranty, nezajímaly ho názory organizátorů demonstrace, kteří se na TV obrazovkách vůbec neobjevili, natož aby dostali slovo, prostě šlo o exemplární příklad, jak informaci doslova „zabít“. Byl to úmysl týmu připravujícího zpravodajský pořad Události, nebo náhoda?

Nikoliv nepodstatnou skutečností bylo i to, že „zpravodajci“ ČT informovali o údajných 400 demonstrantech, což bylo hrubá nepravda znamenající výrazné podhodnocení skutečného počtu shromážděných občanů (jak ho uváděla tisková média) – nepravda, kterou by snad šlo omluvit jako „přehlédnutí“, pokud by tato informace nezapadla do celkového vyznění a záměrného neinformování občanů výrobním týmem Událostí.

2) Do komentovaného zpravodajství ČT Události, komentáře jsou při probírání otázky základny USA permanentně zváni její příznivci, většinou představitelé politických stran, které ji vládě USA již přislíbily. Pokud jsou zváni odpůrci, jsou obligátně z řad politiků KSČM či ČSSD. Otázka je tak nepřípustně politizována a je patrná snaha otázku americké základny v ČR převést na otázku pravo-levého politického souboje. Nicméně do většiny pořadů Události, komentáře si jeho moderátoři svou výhradně zastánce základny. Ti občanům „vysvětlují“ jedinou možnou (JEJICH) pravdu.

3) Neobjektivní, nevyvážené a manipulativní vysílání hrubě porušující právo občanů na objektivní informace se objevuje i ve zpravodajském pořadu 168 hodin, kde došlo dokonce k zesměšňování a urážení odpůrců základny . Např. 25.2. 2007 se v pořadu 168 hodin objevilo individuum připomínající svým vystupováním bezdomovce nebo alkoholika ( jak jsme si později zjistili, jedná se o „vedoucího redaktora rubriky kulturního zpravodajství“ Otakara Svobodu , čili skutečného „odborníka“ na bezpečnostní otázky). Svoboda se s „jiskrným humorem“ pustil do zesměšňování odpůrců základny již od své první hlubokomyslné věty „Pokud si koupíte deštník, začneme na vás pršet, volají naši osvědčení přátelé z východu…“, a celý jeho vstup přetékal slogany denuncujícími odpůrce základny chytrá horákyně apod.). Korunu svému výlevu p. Svoboda nasadil, když jako argument občanů proti základnám vytáhl, že „nechceme, aby nám američtí vojáci dupali po houbách.“

Je skandální, že takovýto výstup mohl vůbec být do zpravodajství zařazen, nota bene dokonce „vedoucím redaktorem“, který ve svém příspěvku nejenže zesměšňoval podstatnou část obyvatel ČR a koncesionářů ČT, kteří jsou odpůrci vybudování U.S. základny. Jak vyplynulo z celého urážlivého vystoupení p. Svobody, své ironizující šípy zaměřil pro jistotu na celou českou společnost jakožto společnost imbecilů a lenochů neochotných a neschopných ničeho kloudného natož pak vlastní obrany. Vzbuzuje naše vážné obavy, když v zemi, kde dvacet let dlela cizí okupační vojska a média přisluhující komunistickému režimu nazývala tento vpád internacionální pomocí, jsme se nyní znovu dočkali toho, že zpravodajství o tak závažné otázce dotýkající se suverenity našeho státu mají ve veřejnoprávní instituci na starost redaktoři vystupující jako PR oddělení cizí armády. Proč si redaktoři typu p. Svobody nedokazují dnes svou „odvahu“ něčím jiným než podkuřováním současné administrativě USA?

Pane generální řediteli,

naše obavy, jak jistě chápete z našich minulých zkušeností, vzbuzuje i možná manipulace při připravovaném pořadu Otázky Václava Moravce tuto neděli, kdy z Kongresového centra má být organizována diskuze o problematice základny USA. Zástupci našeho hnutí Ne základnám! nebyli pozváni k účasti na pódiu, přestože to bylo naše hnutí, které veřejnou diskusi v naší zemi o této problematice vyvolalo a první začalo organizovat protestní akce. Předpokládáme, že na pódiu budou na dotazy z pečlivě prolustrovaného publika odpovídat pouze zástupci politických stran, čímž se celá problematika opět nepatřičně a zavádějícím způsobem dostane do polohy pravo-levého politického soupeření, a podstata věci uteče. České veřejnosti se tak nedostane Václavem Moravcem slíbené otevřené a hluboké diskuse o tak zásadní otázce, ale zřejmě jen jakéhosi divadla, kde odpůrci základny budou „rozdrceni argumenty“.

Pane generální řediteli České televize,

vzhledem k závažnosti prohřešků, kterých jsme při informování Vámi spravované instituce byli svědky, kdy docházelo k flagrantnímu porušování objektivity a vyváženosti zpravodajství ČT, a vzhledem k naléhavým rizikům plynoucích z tohoto způsobu informování veřejnosti do budoucna, jsme nuceni požadovat:

1. Odvolání Michala Petrova jakožto šéfredaktora Redakce zpravodajství a Ondřeje Neumanna jakožto zástupce šéfredaktora a vedoucího redaktora domácího zpravodajství, na jejichž vrub všechny výše zmíněné a řada dalších prohřešků ČT proti objektivitě zpravodajství především padá.

2. Propuštění Otakara Svobody, vedoucího redaktora rubriky kulturního zpravodajství, z České televize. Jeho poslední výstup na televizní obrazovce, o němž jsme se zmínili, je nejen smutným svědectvím o „úrovni“ některých zaměstnanců ČT. Svoboda již dnes sprostě uráží a denuncuje odpůrce nového vstupu cizí armády na české území. Jak by asi tento člověk informoval, pokud by základna na našem území již stála – jako o „extremistech“ či „podvratných živlech“?

3. Hloubkovou revizi objektivity a vyváženosti informací, které podává Redakce zpravodajství ČT v posledních letech, zvláště pak všech informací týkajících se problematiky vojenské základny USA v ČR. Jsme připraveni Vám být v tomto záměru nápomocní. V případě shledání profesionálního a morálního pochybení některých zaměstnanců Redakce zpravodajství požadujeme vyvození konkrétní odpovědnosti včetně omlazení produkčního týmu lidmi nezatíženými minulostí, zejména prací v někdejších komunistických médiích, kdy názor občanů byl na posledním místě, zato na prvním byla „družba“ se SSSR, což se v nové době v rukách těchto „zpravodajců“ změnilo na „přátelství a vděčnost“ k USA a vypouštění mračna frází o demokracii.

4. Žádáme důstojnou účast v připravované diskusi o U.S. základně v pořadu Václava Moravce tuto neděli na pódiu vedle dalších účastníků. Nehodláme se smířit s ponižující úlohou, kdy některému našemu zástupci bude laskavě „dovoleno“ položit jednu či dvě otázky. Připomínáme, že petice pro referendum a proti U.S. základně již podepsalo okolo 100 000 občanů. Jako iniciátoři jedné z petic se nehodláme smířit s tím, že názory těchto občanů zaniknou v pravo-levé politické vřavě.

5. Požadujeme přímé přenosy z našich manifestací a demonstrací, které se budou konat i nadále, a to minimálně 20 minut a v hlavním vysílacím čase. Domníváme se, že otázka, jíž se týkají, je natolik závažná, že občany ČR a koncesionáře ČT nepochybně bude zajímat. Proti základně je nadále okolo 60 % obyvatel a všichni tito lidé mají eminentní zájem na tom, aby jejich názory byli veřejně prezentovány. Jsme přesvědčeni, že ČT musí být věrným zrcadlem dění ve společnosti. Přenosy z našich akcí by měly dostat přednost před nejrůznějšími estrádami, nekonečnými seriály či akčními střílečkami, kterých diváci mají víc než dost a jistě na ně ještě množství vysílacího času zbude.

6. Vyzýváme Vás tímto k uspořádání série veřejných duelů o problematice základny na televizní obrazovce, a to v hlavních vysílacích časech. V prvním z nich by se utkal představitel hnutí Ne základnám s panem premiérem Mirkem Topolánkem jakožto představitelem vlády, která administrativě Spojených států výstavbu vojenské základny na českém území již přislíbila, a to bez souhlasu vlastních obyvatel a proti jejich vůli. Ve druhém duelu by se pak utkal některý odborník vyslaný hnutím Ne základnám s paní ministryní obrany Vlastou Parkanovou, která je jednou z hlavních zastánkyň základny a obhájkyní teze, že o základně musejí rozhodnout jen „odborníci“, nejspíš právě takoví „odborníci“ ve vojenských a bezpečnostních otázkách, jako je ona sama.

7. Požadujeme, aby ve všech diskusních pořadech byli zastoupeni nejen fanoušci základny nebo představitelé vlády, která má od okamžiku svého příslibu obhajobu základy všemi prostředky tak říkajíc v popisu práce, ale také její odpůrci. Požadujeme také, aby mezi nimi nebyli jen do nynější doby obligátně zvaní zástupci KSČM či ČSSD (která navíc jednání o základně za stále ještě dosti tajemných okolností započala…), ale v hojné míře také odpůrci základen z občanské společnosti. V žádném případě nám nejde o nějaký informační monopol, domáháme se pouze spravedlivé a čestné diskuse na televizních obrazovkách, kde zastánci a odpůrci budou mít přesně stejné množství času na prezentování svých názorů veřejnosti. Jenom takový stav bude možné nazývat diskusí a ne divadlem.

Pane generální řediteli,

demokracie bez vyváženého a objektivního zpravodajství, v němž dostávají prostor všechny názorové skupiny občanů, není možná.

Vzhledem ke zkušenosti občanů s totalitní minulostí, kdy novináři husákovského režimu dvacet let povinně oslavovali cizí okupační vojska, považujeme způsob, jakým se dnes informuje o plánu Spojených států na vybudování základny na našem území, za téma prioritní důležitosti. Buďto si – v jiných historických kulisách a s jinými hesly – v naší vlasti zopakujeme vládu neschopných (či spíše všehoschopných), jejichž jedinou „kvalitou“ bude opět drzé kolaborantství s cizí mocností a nadávání na tu „správnou“ ideologickou barvu, nebo se pokusíme jít jinou cestou.

Věříme tomu, že chyby a porušování objektivity a vyváženosti ve zpravodajství v ČT se děly bez Vašeho vědomí a že tak jako nám i Vám se příčí tyto prohřešky častokrát i proti elementární lidské slušnosti, nemluvě již o porušení zákona, který vyváženost a objektivitu zpravodajství ČT klade na přední místo. Věříme proto, že uděláte maximum, které je ve Vašich silách, abyste tyto nedostatky napravil a odstranil a potrestal všechny viníky, kteří je způsobili. Vyzýváme Vás také, abyste vyšel vstříc požadavkům, které jsme Vám tímto dopisem tlumočili a bez nichž žádná demokratická diskuse v ČR o záměru Spojených států vybudovat vojenskou základnu na našem území není možná.

S pozdravem

Za iniciativu Ne základnám

Ing. Jan Tamáš
mluvčí

« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press