Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Výzva iniciativ a hnutí, Vondro odstup!

28.3.2011 - iniciativa Ne základnám
Vážení přátelé,

současné dění nepotřebuje opakování známých faktů. Potřebuje konání, potřebuje znát odpovědi, reakce na podněty vyslané politikům  ze stran iniciativ, hnutí i občanů . Obracíme se na vás se žádostí o připojení se k výzvě, která je určena regionálním radám ODS, jejíž text níže uvádíme, přikládáme i v  příloze a je společným postojem iniciativy Alternativy Zdola, Iniciativy za společenskou změnu a iniciativy Ne základnám. Budeme rádi, když se k výzvě přidáte a budeme vás moci pod výzvu podepsat ( podpisy jsou uvedeny  v abecením pořadí ).Přikládáme i výzvu adresovanou občanům.  Jsme přesvědčeni, že síla je v společném postupu. 

Děkujeme.

za iniciativu Alternativa Zdola                   Ilona Švihlíková
za Iniciativu za společenskou změnu       Petr Kužvart
za iniciativu Ne základnám                       Václav Novotný

Výzva občanských sdružení a občanských iniciativ k odstoupení Alexandra Vondry (ODS) z funkce ministra obrany České republiky


určená předsedovi vlády České republiky Petru Nečasovi, Občanské demokratické straně, především jejím regionálním radám, a k podpoře všem občanům České republiky Ke všem dosavadním důvodům k tomu, aby Alexandr Vondra opustil post ministra České republiky dodáváme:

Věta, "beru na sebe politickou odpovědnost" by měla být zavazující. Lze to doložit postoji řady politiků států v Evropě, ale i ve světě. Pro další vývoj v České republice pokládáme za takto zavazující prohlášení současné vlády, že je vládou protikorupční. To, spolu s oprávněnými očekáváními veřejnosti, odporuje uplatnění citlivějších a náročnějších měřítek posuzování nejen korupce, ale i jiných morálně problematických pochybení ve vedení resortů, než by tomu bylo bez důrazu právě na správné a odpovědné jednání v této oblasti. Veřejnost korupci vnímá jako jeden z nejzávažnějších problémů současné české politiky. Spolu s vysoce převažující částí veřejnosti zastáváme rovněž názor, že není menší či větší korupce, že není možné vyhlašovat boj proti korupci a následně veřejnosti dokazovat, že není tak veliká, nebo že jsou různé druhy korupce, některé snad přijatelné. To samé platí o nehospodárnosti při nakládání se státními prostředky.

Není to tak dlouho, kdy ODS jako politická strana prostřednictvím Vás, pane Nečasi, předsedy strany a dnes premiéra, prosazovala, že ministr bude hodnocen podle svých výkonů a schopností a při pochybeních je ve stejné pozici, jako kterýkoliv pracovník firmy. Při pochybení ve firmě v drtivé většině dochází k rozvázání pracovního poměru s takovým pracovníkem, v nejlepším případě, k opuštění zastávané vedoucí funkce. Špatně vedená firma jde do konkurzu. V případě státní instituce rozhodnutí o vyřešení podobného problému padá v prvé řadě na odpovědného vedoucího pracovníka, v tomto případě na Vás, předsedu vlády, a na politickou stranu, která provedla nominaci.

Očekáváme podporu nutnosti odvolání také od regionálních rad ODS a vyzýváme je k tomu.

Regionální orgány politických stran jsou vnímány optikou chyb, postojů a chování svých stranických vedení, představitelů, mezi nimi na čelné pozici i členů vlády. Ovlivňuje to pohled na jejich regionální politiku i jejich důvěryhodnost. Občanská sdružení a občanské iniciativy touto výzvou uplatňují své demokratické právo obracet se na Vás se svými stanovisky, návrhy a požadavky řešení. Společnost není možné dlouhodobě neuznávat za partnera a nedbat stanovisek její významné části. Nedávný průzkum České televize ukázal, že 90 % hlasujících diváků si myslí, že má Alexandr Vondra ze své funkce odstoupit.Toto občanské stanovisko, mnohá další, včetně stanovisek dalších politických stran, ani tato naše výzva by neměly být přehlíženy, dokud je čas reagovat na takové požadavky.


Občanská sdružení a občanské iniciativy:

za iniciaivu Alternativa Zdola                                                                           Ilona Švihlíková
za Inicviativu za společenskou změnu                                                             Petr Kužvart
za iniciativu Ne zákkladnám                                                                           Václav Novotný


V Praze 28.3.2011

« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press