Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Řecko - Protesty u základen NATO

29.3.2011 - iniciativa Ne základnám

V neděli 20. března 2011 proběhla v řeckém městě Chania protestní akce namířená proti přítomnosti základen NATO na ostrově Kréta a zapojení se Řecka v rámci koaličních sil do bojů v Libyi.

Ve stejný okamžik se konaly obdobné akce u všech základen NATO v Řecku. Samotnou akci zaštiťoval Řecký výbor pro mezinárodní smíření a mír (ΕΕΔΥΕ) a účastníci se sjeli ze všech Krétských prefektur a v menší míře i z okolních států.

Samotná akce byla svolána na 11. hodinu v centru města Chania, kde bylo za nepočetné účasti policie umožněno se shromáždit a zorganizovat první část protestu, a to pochod historickou částí města, která je hojně navštěvována po celý rok jak turisty, tak místními obyvateli. Policie v tomto bodě naprosto ponechala svoje viditelné aktivity stranou a víceméně jen usměrňovala dopravu k umožnění průchodu demonstrantů městem. Trasa byla předem naplánována tak, aby se místem návratu stalo místo setkání, odkud se posléze všichni účastníci za pomoci autobusu (a tentokrát už i policejního doprovodu) přesunuli k cca 10 km vzdálené základně NATO. Ta se rozkládá prakticky na celém poloostrově Akrotiri a okolním moři, včetně zálivu Suda.

U základny NAMFI se opět všichni účastníci seřadili do zástupu a za silného skandování se celý průvod vydal směrem k hlavnímu vstupu do samotné základny. Tam protestující již čekal uvítací výbor v podobě silně obrněných policistů, betonových zátarasů a vojenské policie za branou základny NAMFI.

Průvod se podle předem daných instrukcí zastavil těsně před zátarasy ve snaze vyhnout se jakékoliv přímé konfrontaci. Za skandování byl vynesen požadavek na setkání s oficiálními zástupci základny, kterým byla posléze jménem ΕΕΔΥΕ předána protestní nóta proti přítomnosti NATO a vměšování se.

Pozitivem celé akce byla poměrně slušná účast i přes ne zrovna ideální deštivé a na místní poměry poměrně chladné počasí.


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press