Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Přiložme pod kotel - Uvaříme vládu!

9.5.2011 - SPaS, iniciativa Ne základnám

Spojenectví práce a solidarity, iniciativa Ne základnám vyzývá všechny občany nespokojené s arogantní a asociální politikou české vlády, která o boji s korupcí dokáže pouze prázdně hovořit, aby se zúčastnili jejího druhého společného vaření.

Kdo chce dát této vládě najevo, že si přeje její okamžitý odchod, zapne si ve středu 11. května přesně ve 20:00 na 15 minut nějaký výkonnější spotřebič (konvice, trouba, vysavač, žehlička, mikrovlnka....).

Ukažme všem ostatním, že nejsou ve svém odmítání vlády sami. Zaplatíme rádi 1,50 Kč za odběr elektřiny s vědomím, že náklady na její výrobu ve špičce jsou podstatně vyšší.

Bude-li nás hodně, nebude možné sílu tohoto protestu ututlat.

Uvaříme vládu!

Ilona Švihlíková, Milan Neubert
mluvčí Spojenectví práce a solidarity,

Eva Novotná, mluvčí iniciativy Ne základnám


 

Jak dopadla akce Uvaříme vládu 1.

Na den 20. dubna vyhlásilo Spojenectví Práce a Solidarity (SPaS) a další iniciativy první akci protivládní demonstrace pod heslem Uvaříme vládu. Akce byla vyhlášena v pátek 15. dubna a na její propagaci byla poměrně málo času. K její podpoře vyzvala vzápětí i ČMKOS, ale i tam šlo o poměrně krátký čas na to, aby výzva pronikla až ke všem členům.

Kolem akce vzniklo nemálo pochybností o tom, zda může být účinná. Dokonce někteří diskutující na facebooku vyslovili názor, že jde o podporu ČEZ, jiní měli pocit, že je velmi finančně náročná. Akce byla založena na tom, že ve 20 hodin každý protestující zapne na dobu maximálně 15 minut elektrický spotřebič o výkonu alespoň 1000 W. Z hlediska nákladů to představuje výdaj zhruba jednu korunu padesát haléřů – to s velkou rezervou - i tak by 1 kWh musela stát 6 Kč, což zatím nestojí.

K možné podpoře zisků ČEZ: Pokud zapne ve stejnou dobu velký počet stávkujících spotřebiče, pak prudce vzroste požadavek na výkon elektrické sítě, a proto musí být uvedeny do chodu náhradní agregáty – v našem případě především špičkové vodní elektrárny. Bez dalších diskusí je nutno říci, že tím, kdo bude mít v tuto chvíli velké problémy, je provozovatel elektrické soustavy – pro něho to je problém a neplánovaný náklad. Jemu taková akce rozhodně neprospěje.

Aby byla akce skutečně viditelná, pak je nutné, aby se do ní zapojil velký počet účastníků – v řádu statisíců. Není však důvod, proč by tomu tak nemělo být. Se současnou vládou a její politikou je nespokojena velká část společnosti.

Výsledek akce

O tom, jak celá akce dopadla, se lze dohadovat z průběhu odběru elektrické energie v kritickém období tj. mezi 19,50 hod a 20,15 hod. K objektivnímu hodnocení jsou totiž k dispozici minutové údaje o spotřebě elektrické energie na serveru www.ceps.cz. Vývoj spotřeby elektrické energie ve dnech 20. a 21. dubna 2011 K hornímu odhadu počtu účastníků lze dospět již právě pohledem na tyto údaje. Porovnejme hodnoty ze středy 20.4. a čtvrtka 21.4. Také proto, že v obou těchto dnech bylo již podstatně větší teplo než v předchozích dnech, což zjevně ovlivňuje spotřebu elektřiny k vytápění apod. Nejvyšší vzestup spotřeby 20.4. byl v čase mezi 19,56 a 20,06 z 7946 na 8138MW tj. 190 MW, v čase 19,56 a 20,10 byl vzestup z 7946 na 8120MW tj. o 170 MW. Z křivky je také patrné, že po čase 20,06 už spotřeba stagnovala.

Porovnáme-li vývoj spotřeby o den později 21.4. pak v čase mezi 19,56 a 20,06 je vzestup z 7847 na 7917 MW tj. o 70 MW, v čase 19,56 a 20,10 byl vzestup z 7847 na 7967 MW tj. o 120 MW. Přitom po čase 20,10 spotřeba dále plynule rostla – oproti předchozímu dnu, kdy stagnovala. Z těchto dat lze usuzovat, že efekt stávky, resp. počet zúčastněných lze odhadovat na až

100 tis. Je zapotřebí si uvědomit, že regulátor sítě má při tomto menším vzestupu spotřeby dostatek nástrojů, jak krátkodobě nárůst spotřeby ovlivnit. Stačí k tomu např. i to, jak se zapíná veřejné osvětlení ve velkých městech – zda stačí posunout dobu zapnutí o deset minut. A regulátor sítě se na tuto akci nepochybně připravoval.

Podrobnější analýzou časové řady minutové spotřeby elektrické energie lze určit s dostatečnou přesností jak vlastní náběh protestní spotřeby, tak její odliv, a provést tak dolní odhad počtu účastníků akce s možným vlivem reakce regulátora sítě. Minimální počet účastníků akce lze tímto způsobem odhadnout na 30 tisíc.

Z těchto čísel nelze usuzovat na to, že by akce nebyla dostatečně úspěšná. Naopak – na poměrně malou dobu pro její propagaci je dosažený výsledek 30 až 100 tis. účastníků mimořádný.

Závěr

Podobná akce bude mít úspěch, pokud bude opakována a pokud bude její propagaci věnována dostatečná pozornost. Nejbližší termín pro její opakování se jako vhodný jeví 11. květen – opět ve středu a opět ve 20 hodin. Pokud oslovíme alespoň trojnásobek účastníků – pak už bude výsledek hodně vidět.

Projednáno na 2. setkání SPaS, 29. 4. 2011

 


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press