Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Kdy vláda začne rozdávat křišťálové koule

14.6.2011 - Iniciativa Ne základnám

Šli jsme se podívat  na základě tvrzení pana Nečase, že vláda je k občanům otevřená a nemá co skrývat. Kopírujeme jednání vlády 11.6. 2011, kdy bez křišťálové koule nelze zjistit, jaký byl postup vlády k odborům. Co napasal pan Kalousek na soud se bojí zveřejnit. Zato usnesení vlády č.444/2011 je jednoznačné - vláda proti odborům. 

 

 

V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y


Č.j.: 2247/11


V Praze dne 11. června 2011

Počet listů: 1

ZÁZNAM

Z JEDNÁNÍ

SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

konané dne 11. června 2011

 

(mimořádná schůze)

Schůzi řídil předseda vlády.

 

 

 

1. Další postup vlády v souvislosti s vyhlášenou stávkou některých odborových svazů na den 13. června 2011

Vláda

a) vzala v diskusi na vědomí ústní informace předsedy vlády a ministrů financí a dopravy o aktuální situaci v souvislosti s vyhlášenou stávkou některých odborových svazů na den 13. června 2011,

b) přijala

usnesení č. 444.

Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.

 

 

 

Předseda vlády

RNDr. Petr Nečas, v.r.

Zapsal: JUDr. Richard Ulman

 


VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

Usnesení

                                                  VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 11. června 2011 č. 444

o dalším postupu vlády v souvislosti s vyhlášenou stávku některých odborových svazů na den 13. června 2011

Vláda

I. vyjadřuje

1. lítost, že se představitelé odborů odmítli účastnit jednání s vládou,

2. přesvědčení, že představitelé odborů budou ctít právní řád České republiky a respektovat rozhodnutí nezávislého soudu,

3. vůli s představiteli odborů dále jednat;

II. ukládá

1. ministru dopravy přijmout veškerá opatření nezbytná k zajištění železnič a silniční dopravy,

2. ministru vnitra přijmout veškerá opatření, která zajistí veřejný pořádek, ochranu života a zdraví občanů a ochranu veřejného a soukromého majetku,

3. ministrům práce a sociálních věcí a spravedlnosti zahájit intenzivní činnost na přípravě legislativní úpravy práva na stávku.

Provedou: ministři dopravy, vnitra, spravedlnosti, práce a sociálních vě

Předseda vlády

RNDr. Petr Nečas, v. r

 


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press