Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Inciativa Ne základnám reaguje na prohlášení České televize

2.3.2007 - NE základnám
Odpověď z ČT pod článkem. Iniciativa Ne základnám dnes obdržela formální odpověď na otevřený dopis generálnímu řediteli ČT Jiřímu Janečkovi. Odpověď zaslala redaktorka ČT Anna Freimanová za nepřítomného tiskového mluvčího pana Krafla.

Je zjevné, že teprve zveřejnění otevřeného dopisu v médiích přivedlo Českou televizi k reakci na naše několikatýdenní urgence a snahy o kontakt. Na náš dopis neodpověděla ani redakce Otázek Václava Moravce, ani generální ředitel, ani ředitel zpravodajství. Česká televize jako celek iniciativu Ne základnám až do dnešního dne zcela ignorovala a ani dnes jsme se nedočkali odpovědi na náš dopis, ale pouze snahy zakrýt vlastní chybu.

Co se týče přítomnosti Jana Tamáše v diskusních pořadech České televize, tak faktem zůstává, že jako mluvčí iniciativy byl pozván pouze do dvou pořadů Otázky Václava Moravce, kde reprezentoval názory 60 procent obyvatel přes tzv. telemost v prostoru cca 4 minuty.

Nelze též srovnávat prostor poskytnutý iniciativě Ne základnám, ve které se účastní téměř padesát organizací s iniciativou Pro základny, ve které se neúčastní kromě zakladatelů žádné další organizace. Jde tedy svým rozsahem o zcela nesrovnatelné iniciativy.

Pozvaný profesor Keller České televizi třikrát navrhoval, aby místo něj pozvala do nedělních otázek mluvčího iniciativy Ing. Tamáše. Česká televize tento jeho návrh nepřijala.

Skutečnost je, že za více než půl roku diskuze na téma základen měla iniciativa prostor ve veřejnoprávní televizi cca 5 minut. Oproti tomu zastánci základen pánové Vondra, Topolánek, Graber, Schwarzenberg, paní Parkanová, Štefek a další měli v České televizi na téma základny téměř monopol. To vše přesto, že většina české veřejnosti je proti umístění protiraketové základny USA na našem území, jak potvrzuje i dnes zveřejněný průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění.

Faktem i nadále zůstává, že téma základen je téma týkající se všech občanů ČR, nikoliv pouze politických špiček. Proto je tedy žádoucí, aby v diskuzi o základnách byli zastoupeni i běžní občané, nikoliv jen politické špičky, případně zastánci základen z řad „celebrit“.

Je zbytečné, aby se ČT snažila ospravedlnit vlastní selhání. Trváme tedy i nadále na tom, že nedělní diskusní pořad není koncipován demokraticky, naši zástupci proto nepřijmou podřadnou roli zúčastnit se pouze jako „diváci“ v publiku.


Tiskoví mluvčí:

Ing. Jan Tamáš
776 785 839
jan.tamas@humanisti.cz

Jan Májíček
604 35 72 15
maja_konf@yahoo.co.uk


Česká televize odmítá výtky, že ve svých zpravodajských a publicistických pořadech nedává prostor názorové polemice v celé její šíři a rozmanitosti. Je tomu právě naopak: Česká televize vybírá hosty do diskusních pořadů velmi pečlivě a především tak, aby reprezentovali pokud možno kompletní názorové spektrum. Dokladem toho může být například právě pan Jan Tamáš (Humanistická strana), který je častým hostem jak Otázek Václava Moravce, tak pořadu Politické spektrum. (Mimochodem stejně dotčen se cítí pan Tomáš Čáslavka z iniciativy Pro základnu, který argumentuje, že neadekvátní prostor ve vysílání veřejnoprávní televize dostávají odpůrci protiraketové základny.) Také do speciálního diskusního pořadu Otázky Václava Moravce, vysílaného z Kongresového centra, byli na tuto neděli pozváni - kromě politiků - zástupci občanských iniciativ a občanské společnosti jako takové. Na poslední chvíli však svoji účast z důvodu nemoci a zahraniční cesty odmítli například i signatáři petice Ne základnám pánové Ivan Odilo Štampach a sociolog Jan Keller (zúčastní se Michael Kocáb a Jiřina Šiklová). Publiku, jehož aktivní účast je předpokládána, bude dán nemalý prostor pro debatu se zodpovědnými činiteli - tématu bude věnována celá stopáž pořadu, tedy 2 hodiny. Tento model byl přijat právě proto, abychom iniciovali a zprostředkovali veřejnou debatu a ne z důvodů opačných, jak je ČT nespravedlivě a agresivně podsouváno.O tom, že funguje velmi dobře bylo možné se přesvědčit v loňském roce v průběhu předvolebních Otázek Václava Moravce speciál, které měly velký ohlas i úspěch.

Vyváženost zpravodajství ČT dokládají pravidelné čtvrtletní analýzy zpravodajství a publicistiky ČT pravidelně zpracovávané renomovanou společností InnoVatio/ Media Tenor.

« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press