Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Vedeme 2:0

15.6.2011 - Iniciativa Ne základnám


Ukazuje se, že analytické schopnosti iniciativy Ne základnám jsou dobré. Tvrdili jsme, že Brdy nejsou žádné strategické místo pro umístění radaru, záměr je technický nesmysl. Odpor proti tomuto záměru vyjádřilo 70% občanů a kampaň iniciativy lze hodnotit jako úspěšnou. Dalo se tušit, že pan Vondra coby pobočník humanitárního bombardování se bude vnucovat a hledat jiný způsob, jak z republiky udělat znovu cíl. Odpovídal tomu rozhořčený zvací dopois, který milovníci mezinárodního napětí poslali americké straně. Vyžebral si a veřejnosti tvrdil, že v ČR bude umístěno "nevojenské" Centrum včasné výstrahy, které by zpracovávalo velice citlivé a tajné vojenské informace z komplexního informačního systému včetně prvků umístěných v kosmu. I přes záruku pana Vondry americké straně, že z obyvatel ČR udělá živý štít proti možné likvidaci vojenského Centra včasného varování umístěného v Praze, vyhodnotila americká strana, že taková nabídka je i přes jejich humanitární pojetí (vycházející z bombardování Tripolisu) nezpůsobilá, a rozhodla v pohledu vývoje mezinárodních vztahů, že v ČR vojenské Centrum včasné výstrahy nebude. Skoro 10 000 nasbíraných podpisů v petici proti tomuto centru nepřišlo vniveč. Stejně tak, jako v předchozí petici, kdy bylo sesbíráno přes 185 000 podpisů k vypsání referenda o umístění radaru v ČR.

Bohužel, pokud bude pan Vondra ministrem obrany, s tichou podporou CASA-šrotu bývalé ministryně Parkanové a Kalouska s jeho padáky, nebudou mít občané klid na život, ani na práci. Dá se předpokládat, že pan Vondra a současná koalice přijde pod krycím názvem NATO s prosebnou žádostí na americkou stranu, "chceme tady tisíce vašich tanků, nezbytných k dobývání vybraných území". Pamatujeme si prohlášení pana Vondry: "mě stačí na území ČR jedna bota amerického vojáka ".

Iniciativa Ne základnám bude odmítat vybudování jakékoliv cizí vojenské základny pro jakýkoliv typ zbraní na území ČR. Je to nejlepší pro republiku v pohledu evropské koncepce o bezpečnosti. Budeme aktivně prosazovat přijetí zákona o referendu, budeme razantně požadovat od paní Parkanové a pana Vondry vrátit promarněné peníze za nákup vojenského šrotu v podobě letadel CASO, předražených pandurů a v byznysu zvaném ProMoPro. Stejně tak vyvození odpovědnosti k panu Kalouskovi za takto nehospodárně odčerpané státní peníze. Dluhy nedělají občané a nemají je co platit. Dluhy dělá pan Kalousek a jím řízený byznys. Majetková přiznání osob odpovědných za čerpání státních peněz ve státní správě udělají ztrátovým rozpočtům přítrž.

iniciativa Ne základnám

mluvčí Eva Novotná


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press