Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Nadešel čas k opravdové politice

21.6.2011 - Iniciativa Ne základnám

Iniciativa Ne základnám plně podpořila stávku odborů. Ty říkají, bez ucpaní děr, kterými odtékají státní peníze nedojde k řešení současné situace. My říkáme, za dírami stojí jednotlivci a proto v našem  hledáčku zůstává i nadále pan Vondra. Znovu připomínáme kauzu ProMoPro. Voláme a budeme volat po nápravě, vyvození odpovědnosti.  Blíží se datum cinkání klíčů, blíží se volby.  Občanská společnost  dokáže, že ji netvoří ovčané. Kriminalizace odborů panem Nečasem a ČT  opravňuje  a dává podporu stanoviskům, která se nevysílají. Jedno přikládáme: 

Úspěšná stávka odborářů jasně ukázala několik věcí. Za prvé, odbory se staly jediným mluvčím občanů ve věcech sociální politiky.
Problém této pozice tkví v její neudržitelnosti. Odbory nemohou unést roli, která jim byla vnucena politickou nečinností občanů. Jak správně poznamenal zatím neodsouzený katolík a politik Kalousek, odbory provozují politickou činnost. Uvnitř odborových svazů vzniká napětí, které není dlouhodobě únosné. Dilema je jasné: pokud je dodržena kolektivní smlouva o platech, pak objektivně viděno není důvod stávkovat. Samozřejmě, že je důvod, jenže politický. Ale za tento důvod nelze stávkovat v rámci odborových svazů.
Vinou nečinnosti občanů a zkorumpovanosti politických stran (všech) hrozí rozkradení státu. Tato politická reprezentace je na odchodu a mlaská u koryta zcela nezastřeně, protože ví, že je to naposled. Potřebují vykrást veřejno-právní sféru, tedy VZP a důchody. Viz poslední trapné návrhy modrých strak typu Šťastného (říká - nepřipustíme vládu levice) , Šnajdra (oba ODS), Kochana (ČSSD) - Politici a ministerští úředníci pravděpodobně získají možnost se bez časového omezení ucházet o funkce v orgánech zdravotních pojišťoven. viz. http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-v-cesku/clanek.phtml?id=703115> a dalších. Chtějí sedět věčně u koryta. Vzniká začarovaný kruh, v němž se násobí negativní účinky. V červnu bude schválen balík tzv. "reformních zákonů" o několika set stranách, který většina poslanců ani nečetla. A kdyby náhodou četla, tak mu stejně rozumí, protože je napsaný tak, aby se mu rozumět nedalo. Máme konkrétní příklady z připravovaného zákona o zdravotnictví, ,, České zdravotnictví je bohatý švédský stůl pro dodavatelské firmy nemocnic a pro politické strany." říká bývalý poslanc Hovorka.

Tak se krade ve velkém a podle zákona. A pak už mnohé nebude možno vrátit zpět do civilizovaného stavu podobného západní Evropě. A tak si něco řekněme o nově objevené a prosazované cestě na mafiánský Balkán a do asociálního modelu dnešní USA.
V čem je dnešní začarovaný kruh?

Milé odbory!

Máte více členů než všechny politické partaje dohromady a váš vliv ve společnosti je dominující. Jenže odbory mají svázané ruce díky historické roli omezené na kolektivní vyjednávání pracovních a platových podmínek. Pokud se tedy pustí do boje jménem nás všech, nečinných občanů, pak se ničí vnitřními konflikty a navíc poskytují střelivo těm, kteří chtějí jejich roli buď omezit (vládní strany, pravice všeho druhu) nebo zcela zničit (ekonomičtí a političtí fašisté). Toto je začarovaný kruh a musí být zlomen. O odbory nesmíme přijít, protože jejich role v současné obraně
sociálních práv je naprosto nezastupitelná. Kdo to nechce vidět, nechť se podívá do USA na pravicové vlády; mnohé státy zde nechaly zbankrotovat místní rozpočty vinou neexistujících daní pro bohaté. Nyní si to všechno vybírají u těch, kteří daně platili a řádně. Neúměrně jim sníží platy a
přitom jim berou občanská a politická práva, která mají už více než sto let, viz např. konflikt ve státě Wisconsin<http://www.aolnews.com/2011/03/09/wisconsin-gop-bypassing-democrats-on-collective-bargaining/>.
Je to pořád stejné: my rozkrademe stát, vás za to obviníme a sebereme vám výplatu. Přitom vám jaksi mimochodem vezmeme i ta občanská a sociální práva, která jste měli před naší pilnou zlodějnou. To fakt nejde. Potřebujeme silné odbory, neboť podobné konflikty budou i u nás.

Milé politické strany koalice!

Jste zcela zkorumpované. Vaši poslanci a politici u moci ví, že je to jejich poslední volební období v této sestavě. Proto musí vydržet ještě zhruba rok u vesla, aby si zprivatizovali stát. Vaši lidovládci byli dvacet let u moci a nikdo z nich dvacet let nic užitečného nedělal; umí jen mlátit hubou, sedět v dozorčích radách a brát za to velké peníze. Po internetu koluje neověřená tabulka odměn za jedno jediné (!) sezení v dozorčí radě polostátních podniků viz.http://www.umlaufoviny.com/www/res_publica/archiv/materialy/platy_rady.pdf  Mocensky vyfutrovaní poslanci podnikat  nebudou, protože to neumí. Celý život žili ze státu, tak si jej v závěru politické kariéry jednoduše zprivatizují, aby v bezstarostné jízdě mohli pokračovatoni i jejich děti. Přitom nás budou vydírat tím, že budou držet v ruce rozhodování o našem životě a smrti, o našich důchodech, o životně důležitých informacích, o pracovních a občanských právech atd. O tom všem totiž rozhoduje zákon a oni jsou zákon, protože mají efektivní koaliční většinu ve Sněmovně a prezidenta na své straně. Tím vzniká začarovaný kruh korupce a zneužívání moci, který v současnosti dosahuje obludných rozměrů a začíná ničit samotné základy občanské soudržnosti.

Milá opoziční ČSSD!

Tvá politická zbabělost a neschopnost bije do očí. Necháš odboráře, aby za tebe nastavovali svou vlastní kůži. Tvoji bosové nejsou schopni jasně artikulovat program udržitelného sociálního státu,
který by přijali i podnikatelé. Mnohým z  nich zásadně vadí současná koalice, protože na její zlodějny doplatí i oni. Viz příspěvek slušného podnikatele <http://okamura.blog.idnes.cz/c/167628/Stavka.html>sympatizujícího se stávkou. Vaše partaj je vnitřně rozpolcená na křídlo skrytě kolaborující s ODS (Hašek) a partu skromných reformátorů, kteří si uvědomují, že takto to dál nejde (Sobotka, Dienstbier ml.). Výsledkem politického patu je obrna myšlení a jednání; fakt trapas v kritické situaci jako je ta dnešní. Opoziční socani nejsou schopni v této krizi převzít stávkový prapor odborů a jasně formulovat politické požadavky přijatelné pro celou veřejnost. Téměř 80 procent občanů v této zemi nechce současnou koaliční vládu, protože krade to, co je res publica. Protože socani na různých úrovních kradou také nebo se na kradení podíleli již dříve, nejsou schopni v této krizové situaci nic smysluplného a politického udělat. To jest, nejsou schopni rozjet takové akce, do nichž by se mohla zapojit široká veřejnost a které by vedly ke svržení zlodějské vlády. Jejich bosové tiše sedí v placených pozicích a trpělivě čekají, až jim spadnou do klína hlasy nespokojených voličů. Mezitím opozičně brblají v parlamentu a hlavně se mezi sebou rvou o budoucí funkce a prebendy. To je pochopitelné a lidské, tedy
přinejmenším v české politice posledních 20ti let. Jenže v této situaci jde o politickou chybu, což může být i zlý čin, tedy zločin.

Co dělat v tomto marasmu?
Milí občané!

Když se vám něco hodně nelíbí, tak laskavě podepisujte petice za odvolání vlády, chtějte celostátní referendum k reformám, běžte konečně demonstrovat před radnice a před vládní ministerstva. Je to naše ústavou zaručené právo, protože všechna moc patří lidu, že ano. Nečekejte oportunisticky, že to za vás vybojují odboráři. Ti z podstaty odborů nemohou svrhávat vládu, i když by si to stokrát přáli. Oni dobře vědí, že vytunelovaný stát darovaný mafiím je zničí jako první na řadě, pak teprve
půjdeme na porážku my ostatní. Odvolání vlády mohou zařídit pouze a jedině občané, protože svržení politických zlodějů je výsostně politická záležitost. Občanská snaha o odvolání koalice je zcela demokratická a zcela legitimní, pokud budou v rámci občanské neposlušnosti použity politické prostředky, a nikoliv násilí.

Milí odboráři!

Zatím jste jediná síla v této zemi, která jedná státoprávně.Nenechte se vyprovokovat Kalouskovými gorilami a jim podobnými týpky k tzv. "násilnostem". Pak by totiž vyšly najevo skutečné fašistické sklony současných mocipánů. Dočkali bychom se nepěkných zákonů, které hoši co spolu mluví, prozatím mají jen ve svých šuplících. Pokuste se oslovit širokou veřejnost se širšími aspekty vašeho boje za sociální spravedlnost a za solidární ekonomiku; stručně a vtipně; hesly, letáky, krátkými objasněními těch či oněch chystaných zákonů, výpočtem zničených domácností a mezd atd.
To vše nechte kolovat přes sociální sítě, tam věci běží rychle a zadarmo. Oslovte občanské aktivisty z velkých měst, které tak jako tak znáte; ti budou kandidovat v předčasných celostátních volbách nebo zcela jistě v těch krajských; koordinujte s nimi tu politiku, kterou nemůžete dělat jako
odbory.
Nenechte se zlákat na cestu falešných vyjednávání, která vám nabízejí nastrčení mluvčí od
veverek<http://aktualne.centrum.cz/domaci/politika/clanek.phtml?id=704435>jako John. Vy přijdete o kredit a oni přijdou zadarmo k hlasům.

Milí policisté, slušní prokurátoři, soudci a státní úředníci!

O vás jde v této chvíli především. Tato vláda a parlament končí a má na krku přímou či nepřímou účast na miliardových rozkrádačkách. Většina z těchto hochů bude mít tu nejširší možnou imunitu, ale i tak jim jde o kejkák. Dobře vědí, že všechny velké transakce bank a obchodních společností jsou ve světě uložené po mnoho let, především ty ve Švýcarsku. Navíc si každý rozumný policajt a státní úředník v nejisté době udělal svou soukromou složku na toho či onoho, aby byl krytý, když se ho někdo pokusí do něčeho namočit, ať už právem či neprávem. Jenže milí státní soudruzi, takto nejde žít. Vy v tom nemůžete žít, protože vás slušné buď vyhodí nebo znechuceně odejdete sami; my občané v tom nemůžeme žít, protože to jednoduše nejde: lhát a krást nemohou všichni a stát jsme my všichni. Svatý Augustin říká, že elementární spravedlnost panuje i v lupičské bandě, proto ji na vyšší úrovni potřebuje i res publica. Slušné řešení nabízí demise z funkcí, pokud bude jasné, že vám vládní či politická mafie brání rozkrýt zlodějnu; nebo že se na vás vykonává nepřípustný
nátlak<http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/lessy-k-necasove-kritice-me-vyroky-byly-naprosto-korektni/653579>, kdy už fakt nemůžete plnit své poslání; nebo že nemůžete vyšetřovat z důvodu
zločinného spolčení určitou kauzu; nebo když na vás tlačí, abyste účelově manipulovali s fakty, se soudními důkazy, s výběrovými řízeními, zakázkami; abyste skrytě ovlivňovali běžící kauzy a podobně. Pokud to uděláte, jste vydíratelní a jedete se zloději v jedné lodi; a to asi nadosmrti, protože vám pak hrozí kriminál. Ti zlatí hoši z toho budou venku, protože jen zvedli telefon, a to přece není trestné. Pokud neuhnete, tak zastupujete spravedlnost a můžete se ctí na čas odejít; my na vás nezapomeneme, až tato vláda půjde od válu. Nemůžete se spolehnout na zloděje, ale na nás, slušné občany. Nic jiného vám ani nezbývá, protože sloužíte nikoliv mafii, ale veřejné věci. A skutečná republika jsme my, nikoliv zloději s poslaneckou imunitou.

Milí politici na všech úrovních!

Moc si dobrého si o vás nemyslíme. Ale rozhodně všichni nekradete, protože to nejde; to by se tato zemička už dávno zhroutila. Vaše odpovědnost za res publica je přímá, tedy trestně-právní. Uvědomte si, že pokud nemáte imunitu jako vaši zbojní chlapci v parlamentu, tak vás jednou mohou zavřít. A to i po několika letech, podle promlčecích lhůt za ty či ony trestné činy spáchané vašimi rozhodnutími na různých úrovních. Klidně si namlouvejte, že dosud vše běží podle plánu, že vy přece tolik nekradete jako vaši předchůdci; a že ti už mají vily na Kanárech či v Toskánsku, hrají golf s těmi správnými mafiány a pořád jsou považováni za slušné lidi, takže to bude pokračovat věčně. Nebude, protože nemůže. Země je už vyžraná až na kost, a o tu jste se nyní začali rvát ve velkém. My občané toho už máme dost a jednou se zatáhne opona. Uvědomte si to a zachovejte se
podle toho. A pokud vážně chcete naše hlasy na různých úrovních a v různých stranách, tak musíte vystoupit z kolotoče na pevnou zem. Možná se vám po výstupu zpočátku zatočí hlava, ale to nevadí. Dostanete šanci, protože si vás zapamatujeme. Pokud pevně jedete ve zlodějnách a jste až po poslanecké uši namočeni v pohodlném životě za úplatu, tak se přivažte dvojitým řetízkem, abyste nevypadli z kolotoče. Teď už to fakt pojede fofrem.

Zdroj:http://umlaufoviny.com/www/res_publica/Redakcni_system/index.php?clanek=771


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press