Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Čekání na odpověď předsedy vlády Petra Nečase na interpelaci Kateřiny Konečné trvá

21.6.2011 - Antonín Svoboda

 

Pátek, 10 Červen 2011 00:28 (as)

Poslankyně Poslanecké sněmovny  Kateřina Konečná interpelovala v průběhu pravidelných čtvrtečních interpelací předsedu  vlády Petra Nečase.  Díky přímému přenosu České televize jsme tak byli svědky absolutní neschopnosti P. Nečase vyrovnat se s jednoduchou otázkou poslankyně Konečné, která chtěla znát podrobnosti o české pozici k válce proti Libyi. Není zřejmé, zda Petr Nečas je „pouze“ tak arogantní, že poslankyni nechtěl jasně odpovědět. Dotazy konečné byly dostatečně jasné na to, aby ji předseda vlády pochopil. (Přepis připojen pod článkem.)

Vývoj ve válce proti Libyi má v této chvíli směr, který naznačuje eskalaci války. Již dávno totiž nejde jen o prosazování rezolucí Rady bezpečnosti OSN. Útoky na civilní cíle a zabíjení civilistů včetně dětí zcela jistě není v souladu se záměry RB OSN. Stejně tak nikdo nezmocnil nikoho k podpoře rebelů. Nejde jen o umožnění jejich vyzbrojování, v rozporu s rezolucí RB OSN, ale i fak, že síly NATO se staly jejich vzdušnými spojenci.  Jak ukázala pozice některých členů na probíhajícím zasedání ministrů obrany NATO v Bruselu, přinejmenším rozpaky má i několik členských zemí aliance, která by měla rezoluci RB OSN naplňovat.

V diplomacii nevídaný - jak napsaly Financial Times -  tlak amerického ministra obrany Roberta Gatese na státy NATO, aby se do války více zapojily, vyvolává také oprávněnou otázku o dnešním a budoucím postoji České republiky. Odpověď Petra Nečase na interpelaci K. Konečné nastoluje obavu z dalších možných kroků současné české vlády.  Jde totiž o to, zda Česká republika bude zavlečena do válečného konfliktu. Interpelace Kateřiny Konečné byla proto zcela na místě a je jen třeba očekávat, že třeba ne pouze ona bude i nadále konkrétní vyjádření požadovat. Snad takovýto požadavek je i mnohem důležitější než často plané a opakované kritiky a varování související s vládní krizí nebo kauzou ProMoPro.

Jako malá země s neblahými historickými zkušenostmi bychom na některé věci měli být citlivější možná více než jiní. A samozřejmě také o to více dbát o dodržování mezinárodního práva, které je pro naši bezpečnost zjevně důležitější než nejrůznější akvizice zbraní.  Čekání na odpověď od Petra Nečase trvá. A čeká nejen Kateřina Konečná.

Antonín Svoboda

 


 

Pro ty, kteří neviděli televizní přenos interpelací, přinášíme záznam interpelace Kateřiny Konečné a odpovědi Petra Nečase ze čtvrtka 9. června 2011

Kateřina Konečná

Vážený pane premiére, páni ministři, kolegyně a kolegové, již téměř 90 dní trvají nálety NATO na Libyi a vedení Aliance prodloužilo tuto vražednou misi o další tři měsíce. Absurdní politika prosazování míru prostřednictvím bombardování a násilného strhávání režimu pomocí intervencí má jen v této zemi již stovky, možná tisíce, nevinných obětí. Mandát rezoluce Rady bezpečnosti OSN číslo 1973 byl již dávno překročen. Opět jsme se nechali zatáhnout do válečného konfliktu, který vůbec nesouvisí s našimi národními zájmy, ba je přímo v protikladu s nimi mj. proto, že NATO zjevně porušuje mezinárodní právo.

Obracím se proto na vás s několika dotazy, vážený pane premiére. Protože Česká republika je členem NATO, jistě byla vyzvána k zaujetí stanoviska k této vojenské akci. Můžete Poslanecké sněmovně a veřejnosti sdělit, zda tuto problematiku projednávala vláda, kdy a s jakým výsledkem? Jaké bylo případné zdůvodnění toho, že jsme se svým souhlasem s intervencí Aliance de facto zapojili do války proti suverénní zemi? A byl o postoji české vlády informován velvyslanec Velké libyjské arabské lidové socialistické džamáhírije, s jehož územím stále udržujeme diplomatické styky? Co Česká republika činí pro to, aby byl válečný konflikt v Libyi ukončen? Děkuji.

Předseda vlády ČR Petr Nečas

Pozice České republiky k vojenské akci NATO v Libyi vychází ze základního předpokladu, že Kaddáfího režim svým tvrdým postupem vůči demokratickým aspiracím libyjského lidu ztratil jakoukoli legitimitu. Svou reakcí na protestní akce obyvatel své země se diskvalifikoval z pozice partnera demokratických a svobodných zemí. Použití brutální síly proti vlastnímu obyvatelstvu a represe jsou pro nás nepřijatelné a Česká republika je několikrát odsoudila.

Česká republika přivítala přijetí rezolucí Rady bezpečnosti OSN číslo 1970/2001 a 1973/2011, jejichž cílem je ochrana civilního obyvatelstva a jím obývaných oblastí, ustavení bezletové zóny a vynucení dodržování zbrojního embarga. Rezoluce pro nás znamenají dobrý právní základ pro zásah mezinárodního společenství, který v konečném důsledku povede k odstranění nebezpečí, jež pro obyvatele Libye představují brutální Kaddáfího jednotky a samozřejmě celý Kaddáfího režim.

Z tohoto důvodu jsme politicky podpořili vyhlášení bezletové zóny za podmínek uvedených v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1973 i převzetí velení vojenských operací NATO. Právě tyto rezoluce Rady bezpečnosti tvoří mezinárodně právní základ, který opravňuje tuto vojenskou akci.

Operace NATO vedou k postupnému vojenskému oslabování režimu, který ale nadále ovládá západní část země. Podle dostupných zpráv se na územích pod kontrolou režimu začíná projevovat nedostatek pohonných hmot a potravin. Poměr sil se díky značné mezinárodní podpoře i pod tlakem vojenských operací NATO pomalu přesouvá ve prospěch povstalců. Libye ale prozatím zůstává de facto rozdělena na dvě části - západní Kaddáfího a východní povstaleckou. Je proto třeba dále pokračovat jak ve vojenském tlaku, tak i v politické a ekonomické izolaci Kaddáfího režimu.

Česká republika plně podporuje přijaté ekonomické sankce proti lidem a firmám spjatým s Kaddáfího diktaturou. Mezinárodní soudní dvůr v Haagu vydal zatykač na Muammara Kaddáfího, jeho syna Sajf Araba Isláma a šéfa rozvědky Abdalláha Sanúsího pro podezření ze spáchání zločinu proti lidskosti. Proto mě poněkud mate a znepokojuje, vážená paní poslankyně prostřednictvím pana předsedajícího, že trošku vyvoláváte dojem, že se Kaddáfího režimu zastáváte.

Česká republika vítá a podporuje to, že zločiny režimu proti lidskosti začal Mezinárodní soudní dvůr vyšetřovat. Podporujeme rovněž použití nástrojů společné bezpečnostní a obranné politiky Evropské unie pro humanitární účely, jak vyplynulo ze závěru mimořádné Evropské rady dne 1. dubna letošního roku. O způsobu našeho případného zapojení nebylo prozatím rozhodnuto. Česká republika je ale připravena poskytnout naši pomoc.  Česká republika prozatím nerozhodla o případném uznání Přechodné národní rady v Benghází jako jediného oficiálního představitele Libye. V situaci, kdy se posiluje postavení Přechodné národní rady jako přijatelného politického partnera pro mezinárodní společenství, tady chci připomenout, že tato rada byla uznána za jediného představitele Libye zatím třemi členskými státy Evropské unie, Francií, Itálií a velmi čerstvě také Španělskem. A Evropská unie v Benghází otevřela styčný úřad. Zvažujeme ale kroky k navázání prvních kontaktů s představiteli rady v Benghází primárně za účelem poskytnutí humanitární pomoci Libyjcům postiženým probíhajícím konfliktem.

Kateřina Konečná:

Děkuji, pane premiére. Musím ocenit vaši přípravu. Bylo to tiskové prohlášení, akorát vám tam ještě minutu ubrali vaši kolegové, kteří vám ho psali. Ale já jsem po vás nechtěla tiskové prohlášení ani zkonstatování faktu. Já jsem chtěla vědět, zda vláda České republiky rozhodovala, kdy rozhodovala a s jakým výsledkem o našem zapojení do akce v Libyi. Já jsem po vás chtěla vědět, s jakým mandátem jsme o tom rozhodovali. Já vás tady nechci poučovat o tom, že mandát rezoluce Rady bezpečnosti byl dávno překročen. Ale každopádně bych vám hlavně chtěla říci, že se nezastávám vůbec žádného diktátorského režimu. Já se kloním na stranu Africké unie, ale dneska už třeba i Německa a Polska, které včera vyjádřilo jasný nesouhlas ústy ministra obrany k tomu, jak se v Libyi postupuje.

A náš ministr obrany na setkání ministrů obrany NATO byl a já se ptám, s jakým mandátem tam vystupoval? Kdo mu ten mandát dal a zda prostě úplně jednoduše, řekněte nám: Ano, jednali jsme, ano, souhlasíme, ano, tato vojenská akce je pod naší kontrolou a mně to bude stačit. Ale v tuhle chvíli vy jste mi přečetl tiskové prohlášení, které nic neříká, říkáte tam slova jako Česká republika, ale já se ptám, kdo za tu Českou republiku vystupuje a kdo má na to právo a jakým právem se tedy do této akce zapojujeme ve chvíli, kdy jsme plátci rozpočtů NATO, a to znamená válka v Libyi je placena i z daní lidí této země.

Petr Nečas

Já musím v prvé řadě zdůraznit, že Česká republika se neúčastní těchto akcí. To jsou slova, která řekla paní poslankyně ne zcela v souladu s pravdou. Žádné české vojenské kapacity nejsou zapojeny v jakékoli podobě do této vojenské operace, takže velmi prosím, aby nebyla mystifikována česká veřejnost, s výjimkou dvou příslušníků posádek letounů včasné výstrahy Evex, který je provozován Severoatlantickou aliancí jako celkem, není provozován na národní úrovni, tak vůbec žádný voják Armády České republiky se na jakékoli podobě, ať již přímo nebo nepřímo této operace nezúčastňuje.

Co se týče rozhodovací procedury, ta běží na základě rozhodování Severoatlantické rady, která, jak známo, rozhoduje konsensuálně, nerozhoduje nějakým hlasováním nebo většinovým postojem. Náš velvyslanec v radě Severoatlantické aliance rozhodoval s plným mandátem, který je tradičně tvořen především na úrovni pozice Ministerstva zahraničí, Ministerstva obrany, předsedy vlády a v klíčových otázkách také prezidenta republiky. Úplně něco jiného by bylo zapojení České republiky do těchto vojenských operací nebo podpora těchto vojenských operací, ale Česká republika se nezúčastňuje v žádné podobě těchto vojenských operací. My jsme pouze případně připraveni diskutovat o tom, že určité síly musí zajistit území, které je dneska osvobozeno od Kaddáfího režimu. Musí tam být zajištěna základní humanitární pomoc a zapojení do této humanitární pomoci Česká republika nevyloučila.


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press