Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

11.9.

10.9.2011 - NWOO

Tisková zpráva o koncertu, shromáždění a pochodu za pravdu o 11.září 2001


11. září 2011 od 11:09 v Praze na Václavském náměstí proběhne Shromáždění a koncert za Pravdu o 11. září 2001. Toto shromáždění se po 16. hodině přesune k budově zpravodajství České televize na Kavčích horách, kde bude demonstrovat za necenzurované, objektivní a pravdivé vysílání v České televizi. Podobné protesty se budou konat po celém světě. Na programu shromáždění bude především komunikován aktuální mediální obraz o událostech z 11. září 2001, co je na nich nepravdivé a zabývat se řešením této situace.
Hosté se budou plynule střídat s hudebními vystoupeními mnoha známých a neznámých interpretů. Během akce bude k dispozici množství informačních materiálů o cenzuře ve veřejnoprávních i soukromých médiích. Bude možnost podepsat se pod množství petic mimo jiné požadujících ukončení platnosti opatření zřízených centrální světovou vládou a omezující občanské svobody pod vlivem událostí z 11. září 2001.

Součástí shromáždění bude pokus o rekord ve stavbě pyramidy z vysloužilých televizorů, jenž bude ke konci akce zničena, jako symbol odchodu doby, kdy televizní vysílání vládlo našim životům. Požadavkem hnutí New World Order Opposition neboli Opozice proti Novému světovému řádu je zveřejnění důkazů o nepravdivosti oficiální verze událostí z 11.září 2001. Hnutí NWOO jako součást mezinárodnícho hnutí za pravdu o 11.září WeAreChange trvá na tom, aby doposud zveřejněné důkazy podporující oficiální verzi o útoku na USA skupinou islámských teroristů jsou nedostatečné a naopak existuje množství důkazů, že oficiální teorie je nepravdivá. Dále požaduje odvysílání množství dokumentárních materiálů, které oficiální teorii vyvracejí. Také požaduje odvysílání dostatečně obsáhlých diskuzních pořadů s odborníky, kteří mohou nepravdivost oficiální verze dokázat. Nakonec vyžaduje u každé zprávy hovořící o neprokázaných faktech z oficiální verze používat důsledně slovo “údajně”, či “dle vlády USA”, apod. a zároveň doplňovat informacemi o alternativních výkladech.

Po České televizi tyto kroky požaduje proto, že Česká televize není svobodné, ale veřejnoprávní médium podléhající zákonům o České televizi. Česká televize podle NWOO porušuje:

1) Zákon o České televizi:
§2, Odstavec 2, bod a:
(2) Hlavními úkoly veřejné služby v oblasti televizního vysílání jsou zejména
a) poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů
2) Zákon o šíření poplašné zprávy
§ 199, Odstavce 1 a 3
(1) Kdo úmyslně způsobí nebezpečí vážného znepokojení alespoň části obyvatelstva nějakého místa tím, že rozšiřuje poplašnou zprávu, která je nepravdivá, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo peněžitým trestem.
(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 2 opětovně, nebo
b) způsobí-li takovým činem vážnou poruchu v hospodářském provozu nebo hospodářské činnosti podniku nebo organizace nebo v činnosti státního orgánu anebo jiný zvlášť závažný následek.
3) Podněcování útočné války
§ 407, Odstavec 2b:
(1) Kdo veřejně podněcuje k útočné válce, na které se má podílet Česká republika, takovou válku propaguje nebo válečnou propagandu jinak podporuje, bude potrestán odnětím svobody až na pět let.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na shromáždění, které podléhá oznamovací povinnosti, nebo
b) spáchá-li takový čin tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.

Trestný čin týkající se bodu 1 je popsán výše. Trestný čin týkající se bodu 2, odst. 1 je v šíření nepravdivé zprávy, která v obyvatelstvu vyvolala vážné znepokojení z hrozby islámského terorismu. Trestný čin týkající se bodu 2, odst. 2 se týká ekonomických nákladů na válku proti terorismu, která byla nepravdivou zprávou u událostech z 11. září 2001 vyvolána Trestný čin týkající se bodu 3 se týká opakované propagandy na podporu nelegálních útočných válek v Afghánistánu, Iráku a nyní i v Libyi, kterou vysílá ČT prostřednictvím zpravodajství, diskuzních pořadů i filmových dokumentů.


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press