Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

I nadále o nás bez nás - reakce na dnešní pořad České televize Otázky Václava Moravce

4.3.2007 - NE základnám
Dnešní pořad Otázky Václava Moravce na ČT 1 věnovaný radarové základně USA v ČR byl neseriózní a skandální

Dnešní "Otázky Václava Moravce" na ČT 1 byly očekávány jako zatím nejvýznamnější pořad veřejnoprávní televize k závažnému problému vybudování radarové základny USA na našem území.

Bohužel ale naplnil naše nejhorší očekávání. Je skandální, že v panelu převažovali příznivci vybudování základny, ačkoli podle posledních průzkumů je názor veřejnosti na základnu přesně opačný (proti základně je 61 % občanů, za základnu jen 25%). Skandální je také skutečnost, že do panelu nebyli přizván žádný ze zástupců občanské iniciativy Ne základnám, která veřejnou diskusi o základnách v létě minulého roku zahájila a od té doby už uspořádala řadu protestních a informačních akcí, včetně petice za celostátní referendum o této otázce. Pro občanskou veřejnost, jejíž převažující názory vyjadřuje právě iniciativa Ne základnám, není zřejmě ve veřejnoprávní televizi místo.

Problém základny tak byl opět přenechán politikům, většinou zastáncům jejího vybudování, kteří se snažili svůj názor podepřít řadou plytkých a laciných argumentů ve stylu politického bulváru. Na vážné argumenty proti vybudování základny v tomto vydání Otázek Václava Moravce nevybyl prostor. Problém základny navíc opět vtěsnán na Prokrustovo lože pravolevého politického spektra, přičemž je známo, že proti základně je i značná část voličstva pravicových stran.

Cílem této taktiky je prohlásit každého odpůrce základny za levičáka, komunistu, nebo extrémistu a tím se pokoušet občanský odpor proti základně zdiskreditovat.

Česká televize je televizí veřejnoprávní, nikoliv televizí politiků. Musí v ní tedy dostávat prostor nejen politici, ale i občané samotní. V případě základen se občané již 9 měsíců koordinují v iniciativě Ne základnám, tedy měl být pozván někdo z této iniciativy. Nejen, že do pořadu nebyl pozván mluvčí iniciativy, ale nebyl pozván ani jediný zástupce z celkem 47 organizací, které se dnes v iniciativě účastní. To vše přitom za situace, kdy tato televize funguje právě díky koncesionářským poplatků placeným těmito občany!

Nelze akceptovat výmluvu, že do pořadu byli pozváni dva signatáři petice iniciativy s tím, že pozvání nepřijali. Pokud by totiž ČT skutečně chtěla do pořadu pozvat signatáře petice, mohla oslovit kohokoliv jiného ze zbývajících 15 tisíc signatářů – to však neučinila.

Navíc, Česká televize v upoutávce na nedělní diskuzi použila záběry z protestních akcí iniciativy Ne základnám. Použila záběry z akcí iniciativy, aniž by zástupce iniciativy do této diskuze pozvala! Česká televize tedy zneužila iniciativu Ne základnám, pravděpodobně největší a nejtrvalejší občanskou iniciativu v České republice od roku 1989.

Podle nejnovějšího výzkumu CVVM zveřejněného 2. března s výstavbou základny souhlasí pouze 25 % občanů, 61 % občanů nesouhlasí, 14% neví. Poměr příznivců a odpůrců je tedy 1 : 2,4 a podle zjištění CVVM je dlouhodobě stálý. Poměr rozhodných příznivců a odpůrců je dokonce 6% ku 38 %, tedy 1 : 6,3.

Nezávislá občanská iniciativa Ne základnám odmítá dnešní pořad Otázky Václava Moravce na ČT 1 jako neseriózní a skandální. Iniciativa bude nadále pokračovat v šíření seriózních informací a v protestních akcích. V tom nás utvrzuje široký a kladný ohlas veřejnosti na naši práci přes bojkot většiny médií včetně veřejnoprávních.

Iniciativa Ne základnám vyzývá všechny občany, kteří nesouhlasí se záměrem vybudování protiraketové vojenské základny USA na našem území k hlasitému vyjadřování jejich nesouhlasu.

« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press