Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Svatováclavská rezoluce 3. Fóra alternativ z 28.9.2011

28.9.2011 - iniciativy a hnutí

My, níže podepsaní zástupci/mluvčí občanských iniciativ a hnutí

POŽADUJEME:

 

 

1. Demisi vlády Petra Nečase a vypsání předčasných voleb 

Politika vlády, vtělená především do důchodové, daňové, sociální a zdravotní reformy, poškozuje nejen nižší a střední vrstvy, ale všechny, kteří nepatří k finančnímu kapitálu. Koaliční strany se zpronevěřily svým předvolebním slibům. Vláda svými rozhodnutími rozbijí zdravotnický systém, oslabuje důchodové zajištění, mrhá veřejnými prostředky a umožňuje korupci. Vládní koalice se chová arogantně a nerespektuje Ústavu ČR a Listinu základních práv a svobod. Koalice ohrožuje hospodářství země, sociální úroveň občanů, jakož i vzdělanostní, zdravotní a zejména morální úroveň společnosti. Požadujeme proto demisi vlády, předčasné volby a otevření diskuse o změně volebního zákona směrem k větší demokratičnosti.

 

2. Přijetí zákonů o obecném referendu

a prosazení dalších prvků přímé účasti občanů, které by výrazně přispěly k omezení selhávání zastupitelské demokracie. Chceme takovou demokracii, která respektuje rozdílné potřeby a zájmy všech lidí i složek společnosti a zajišťuje jim reálný podíl na zákonodárné, normotvorné a výkonné moci.

Proto požadujeme:

a) Zavedení obecného referenda;

b) Umožnění občanské zákonodárné a normotvorné iniciativy;

c) Zavedení odpovědnosti volených zástupců za výkon mandátu na všech úrovních a umožnění jejich odvolatelnosti na                 základě postupů stanovených zvláštním zákonem;

d) Zajištění práva každého zúčastnit se úředních rozhodovacích procesů ve věcech, jejichž dopady se ho mohou bezprostředně týkat.

 

3. Přijetí důsledných a konkrétních protikorupčních opatření

Řádná správa věcí veřejných na centrální, regionální i místní úrovni je mařena zejména korupcí, která se stala součástí systému.

Proto požadujeme zejména:

a) Schválení zákona o majetkových přiznáních;

b) Zavedení centrálních daní z objemu veškerého majetku;

c) Změnu postavení a rozšíření působnosti a pravomocí NKÚ včetně veřejné kontroly jeho činnosti

d) Okamžité zahájení veřejné diskuse o oddělení výkonu státní správy v regionech a místech od samosprávy, tj. zrušení výkonu přenesené působnosti státu kraji a obcemi.

 

4. Zajištění mediálních práv občanů

Od Parlamentu a veřejnoprávních médií požadujeme

a) při politických debatách ve veřejnoprávních médiích občanské zastoupení na základě požadavku iniciativ a hnutí;

b) aby ČT a ČRo měly povinnost odvysílat k petici s 50 000 podpisy diskusní pořad k předmětu za účasti zástupců petičního výboru;

c) pravidelně zveřejňovat transparentní hospodaření ČT, ČRo a ČTK včetně příjmů jejich zaměstnanců;

d) zařazení pravidelného hodinového diskuzního pořadu, ve kterých si budou iniciativy, hnutí, občanská společnost určovat účastníky diskuze i témata.

 

Vyzveme veřejnost k ustavení Občanské mediální rady, která se bude vyjadřovat k vysílání ČT a ČRo.

 

Media a zejména ČT přímo ovlivňuje myšlení společnosti, vytváří její atmosféru. Měla by
to být občanská společnost, která by měla mít kontrolu nad vlivem veřejnoprávních medií na společmost.

Dále jsme se shodli, že budeme společně postupovat a koordinovat své akce se záměrem celkové kultivace společenského prostředí

V Praze, dne 28. září 2011

 


Alternativa Zdola                   

--------------------------     

Ilona Švihlíková, mluvčí v.r.                                                                                                                                                                                                      

Akční spolek nezaměstnaných

----------------------------------

Tomáš Vokoun. předseda v.r.                                                                                                                                                              

ACORN-CC                                                                                                                                                  

----------------------------        

Karel Procházka, člen prezídia, v.r                   

 

Centrum pro strategická a teoretická studia

-------------------------------------------------

Václav Exner, místopředseda v.r.                                                                                                                                                                      

Iniciativa za společenskou změnu                                                                                                                                  

-----------------------------------------                                                                                                                                                                                                                     

Petr  Kužvart, koordinátor v.r.

 

Křesťané za spravedlivý hospodářský řád      

----------------------------------------------- 

Jiřina Trčková , v.r.     

 

Iniciativa NE ZÁKLADNÁM   

---------------------------

Eva Novotná , mluvčí v.r                                                                                                                                                      

 

New World Order Opposition       

------------------------------- 

Jan Korál, Marek Kubát , mluvčí v.r.                                                                                                                                                                                     

Spolupráce ZAVYSOČINU

------------------------------

Vladimír Prokeš,  mluvčí v.t.                                                                                                                                                       


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press