Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Arogance ČT

5.3.2007 - NE základnám
Vážený pane Tamáši,
právě jsem si přečetl Vaši reakci na odpověď ČT ve věci Vaší účasti na diskuzích o základnách.

Nemohu než žasnout nad arogancí ČT, která tak razantním způsobem odmítá veřejnou diskuzi o tak naléhavé otázce.To jsou postoje zcela srovnatelné s postoji státních orgánů v dobách socializmu, kdy jakákoliv kritika byla vnímána jako nepřátelský akt, až k následkům pro autora.

Otázka základen je stěžejní především z hlediska státní suverenity: opakuji znovu, že je zcela jedno, jestli tu je usazeno trvale 200 cizích vojáků a mají své exteritorium, nebo jestli jich je 200 000. ČT svým postojem se zjevně staví za v podstatě vlastizrádná stanoviska současné vlády, která jeví ochotu smluvně zavázat ČR k určitému stupni poddanství USA na zcela nejasnou dobu. Už dříve jsem v tisku dokazoval nesmyslnost celé myšlenky o ochraně naší i Evropy před útoky Iránských i jiných raket. Ovšem při jednáních se na odborná stanoviska nebere žádný ohled, jedná se o záležitost především politickou.

Také se nikde neobjevuje náznak řešení, které by bylo podmínečně akceptovatelné, kdyby totiž tu radarovou základnu obsluhovali příslušníci naší armády. Pokud USA trvá na své přítomnosti, pak je to jednoznačně zásah do naší autonomie a vláda, která to připustí, je vládou zrádců.

Konečně je třeba konstatovat, že otázka hrozeb z jakékoliv strany se dá vyloučit - nebo aspoň redukovat na minimum - při zachování politiky mírového soužití, kdy je třeba vyloučit zásahy do vnitřních vztahů druhých států. Tuto zásadu ovšem USA neuznávají a vytrvale už půl století porušují se zdůvodněním potřeby šíření demokracie (demos = lid!!).

S pozdravem
RNDr. Boris Valníček, DrSc.

RNDr. Boris Valníček, DrSc.: Od roku 1950 pracoval v Astronomickém ústavu ČSAV, především v oblasti slunečních vlivů na Zemi, včetně záležitostí šíření rádiových vln a radiolokace vzdálených cílů. Založil v ČSSR kosmický výzkum, od roku 1967 do roku 1990 řídil sluneční kosmický výzkum v Československu, včetně zajištění startů přístrojů na více než 30 kosmických objektech (družicích a kosmických sondách - program Interkosmos). V současnosti pracuje jako konzultant v oblasti satelitních komunikací.


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press