Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Prohlášení starostů obcí a měst okresu Příbram k radaru USA

6.3.2007
My, níže podepsaní starostové obcí a měst okresu Příbram sousedících s Vojenským výcvikovým prostorem Jince, vyjadřujeme znepokojení z toho, jakým způsobem k nám přistupuje vláda České republiky v souvislosti se žádostí vlády Spojených států amerických o umístění radarové základny na území Vojenského újezdu Brdy.

Dosud jsme od představitelů vlády České republiky o projektu americké radarové základny nedostali žádné relevantní informace. Jsme odkázáni většinou jen na zprávy z médií. Jsme přesvědčeni, že o tak závažné věci, jako je umístění pro nás neznámého vojenského zařízení na území naší země, by měli být podrobně a přesně informováni všichni občané České republiky. Zejména pak ti, kterých se toto důležité rozhodnutí přímo dotkne.

Vyzýváme proto představitele vlády České republiky, aby nás o chystaném projektu informovali ještě dříve, než odpoví na žádost vlády USA. Požadujeme především, aby nám zodpovědní vládní činitelé předložili technická data zařízení, jehož výstavba se chystá. Chceme vědět, jaká zdravotní, bezpečnostní a ekologická rizika radar představuje.

V tisku se objevují zprávy, že nemáme připraveny rozvojové projekty pro zlepšení infrastruktury, které bychom mohli úspěšně "vyměnit" za souhlas s umístěním americké radarové základny na území našeho regionu. Nesouhlasíme s tím, aby se tak vážná záležitost stala předmětem jakéhokoli obchodu.

Žádáme poslance Parlamentu České republiky, aby zvážili, zda v tak závažné otázce, jako je umístění cizí vojenské základny na území našeho státu, by neměli rozhodovat v referendu všichni občané.

Považujeme rovněž za důležité upozornit, že toto prohlášení je vyjádřením našeho negativního postoje k otázce radarové základny, nikoliv proti Spojeným státům americkým.


V Příbrami dne 2. března toto prohlášení podepsali:

MVDr. Josef Řihák, starosta města Příbram

Ing. Josef Vondrášek, starosta města Rožmitál pod Třemšínem

RSDr. Josef Hála, starosta městyse Jince

Karel Dražan, starosta obce Bezděkov pod Třemšínem

Ladislav Turek, starosta obce Bohutín

Zdeněk Vrbka, starosta obce Bratkovice

Stanislav Sláma, starosta obce Drahlín

Jiří Prokeš, starosta obce Hluboš

Jan Kohout, starosta obce Křešín

Jitka Říhová, starostka obce Láz

Josef Karas, starosta obce Obecnice

Milan Kříž, starosta obce Podlesí

Josef Škvára, starosta obce Sádek

Gabriel Synek, starosta obce Sedlice

Emanuel Hlaváč, starosta obce Trhové Dušníky

Pavel Hutr, starosta obce Věšín


Kontaktní osoba:
MVDr. Josef Řihák, starosta Příbrami
Městský úřad Příbram
Tyršova ulice 108
261 01 Příbram I
telefon: 731609905, 724232479


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press