Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

K prezidentské antikampani

9.1.2013 - iniciativa Ne základnám

Chceme připomenout rozhodnutí OSN k problematice Palestiny .Cheme připomenout hlasování o zákazu používání obohaceného uranu v munici.

Kde byla pozice České republiky? Kdo si přivlastnil právo mluvit za občany ČR?

Při existenci celého spektra politických stran, politických hnutí a občanských iniciativ máme a budeme mít stále stejný postoj.

Odmítáme násilí při řešení konfliktů. Jsme zcela konzistentní s usnesením OSN. Připomínáme článek 2. bodu 4. Charty organizace spojených národů:

Všichni členové se vystříhají ve svých mezinárodních stycích hrozby silou, nebo použití síly jak proti územní celistvosti nebo politické nezávislosti kteréhokoliv státu, tak jakýmkoliv jiným způsobem neslučitelným s cíli Organizace spojených národů.

K vedení účinných válek, misí, preventivních úderů, jejich úspěšných výsledků jsou vytvářeny podmínky. Těmi jsou vybudované vojenské základny. Nebýt vojenských základen na cizích území, bylo by vedení všech vojenských konfliktů v řadě případů nemožné.

Odmítáme a budeme odmítat vznik cizích vojenských základen na území ČR, včetně vzniku takových, které jsou skrytými vojenskými základnami pro činnost cizích vojenských příslušníků a cizí vojenské techniky.

V minulosti i v současnosti je postoj 70% občanů ČR k otázkám misí, preventivních úderů a cizí vojenské základně na území ČR stejný - odmítavý.

Právo na vyjádření svého postoje mají všichni občané bez rozdílu svého náboženského vyznání, státní příslušnosti a politického přesvědčení. Dovolujeme si připomenout  Všeobecnou deklaraci lidských práv, článek 19:

Každý má právo na svobodu přesvědčení a projevu: toto právo nepřipouští, aby někdo trpěl újmu pro své přesvědčení, a zahrnuje právo vyhledávat a rozšiřovat informace a myšlenky jakýmikoliv prostředky a bez ohledu na hranice.

Iniciativa Ne základnám si nestoupne do řady těch, které nezajímá OSN ani Všeobecná deklarace lidských práv. Nebude stát v řadě těch, kteří nerespektují, základní morální hodnoty, které jsou nezbytným článkem k existenci lidské společnosti.

Je na každém občanovi, aby si uvědomil, že je to jeho rozhodnutí, zda se nechá vtahnout do nenávistných prohlášení, zda sebou nechá manipulovat. Chápeme beznaděj občana, který se má orientovat v ohromném množství informací, v řadě případů ze dne na den.

S kampaní proti prezidentskému kandidátu panu Zemanovi ( Zeman - militarista ) nemá Iniciativa Ne základnám nic společného. Jedná se jen o další útok na ní.

za Iniciativu Ne základnám

Eva Novotná,

mluvčí

 « zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press